Ste sužovaní zlými duchmi alebo démonmi?

1,306
Jakub Betinský
Kultúra života

Sú všetci zlí duchovia démonickí?

To si nemyslím a tu je dôvod prečo:

Z času na čas ma príde pozrieť niekto, kto si myslí, že je posadnutý démonom.

Možno počujú hlasy, ktoré im hovoria aby urobili niečo zlé alebo majú halucinácie, ktoré si interpretujú ako diablov. Je možné, že majú desivú potrebu robiť veci, o ktorých vedia, že sú zlé. Tieže je možné, že trpia všemožnou posadnutosťou alebo ich priťahujú temné a odpudivé veci.

To ale neznamená, že ich posadol démon alebo ani to, že sú démonmi trýznení.

Ak sa na nich nepreukazujú príznaky démonického posadnutia, tak potom sú častejšie trýznení tým, čo ja opisujem ako "zlý duchovia". Ďalej by som vysvetlil, že tento pocit je síce vonkajšou zlou silou, ale často je zapríčinený niečím iným [ako posadnutím].

Ľudská osobnosť je veľmi komplexná a je poskladaná zo spleti fyzických, emočných, mentálnych, duchovných a vzťahových dynamík.

Počas toho ako kategorizujeme problémy ako fyzické, emočné, vzťahové, mentálne či duchovné, všetkých týchto päť faktorov je vlastne zmiešaných dokopy tvoriac celistvú osobu. Vzťahové problémy sú nevyhnutne emočné a zahŕňajú mentálne, fyzické a duchovné komponenty. Podobne duchovné a mentálne problémy budú mať emočné a často i fyzické a vzťahové činitele.

Keď sa snažíme pomôcť ľudskej duši, všetky tieto faktory sú v hre. Kňaz, ako doktor "duše", si musí byť vedomí toho, že môže ísť o problémy mentálneho zdravia, problémy fyzické, vzťahové a emočné komplikácie - a všetky tieto ovplyvňujú duchovné záležitosti, ktorým sa venuje.

Uvediem fiktívny príklad: povedzme, že nejaká žena bola sexuálne veľmi promiskuitná. Do tohto správania bola hnaná z časti kvôli jej zlému vzťahu s rodičmi, mužmi, s ktorými chodila, atď. Ako dôsledok jej duchovný život utrpel a cítila sa veľmi previnilo. Táto záťaž viny jej mohla nakoniec zapríčiniť stres, ktorý spôsobil fyzické príznaky alebo príznaky stresu spojeného s psychickou chorobou. Výsledkom bolo, že mohla zažiť negatívne fenomény ako zlé sny, v ktorých ju diabli obviňovali alebo jej mohla napadnúť myšlienka, že ju posadol démon, pretože začala počuť hlasy.

Čo robiť?

To, čo zažíva by sme mohli nazvať "zlými duchmi" a takými aj sú, ale zvyčajne sú výsledkom ľudských problémov v duchovnej oblasti - a nie hneď démonickou aktivitou.

Takáto osoba potrebuje radikálne liečenie a pomoc. Exorcizmus ju ale nevylieči, pretože povaha problému nebola démonická.

Aby sme veci ešte viac skomplikovali, je možné, že diabolské sily by mohli využiť jej zraniteľnosť a duchovnú slabosť na to, aby ju ďalej pokúšali, zatemnili jej život a pokúsili sa ju mučiť. Toto je ale faktor, ktorý by veci skomplikoval; nie je to hlavný problém.

Čo s tým robiť? Táto osoba sa musí naučiť ako používať sviatosti a sväteniny, aby jej pomohli k uzdraveniu. Taktiež sa potrebuje naučiť budovať si silný a pozitívny duchovný život.

Aby sme im uľahčili uzdravenie, tieto osoby potrebujú profesionálnu starostlivosť od svojich lekárov, psychiatrov a poradcov, ktorí musia pracovať spolu s kňazom.

Takéto partnerstvá pre uzdravenie sú ale, nanešťastie, v našej spoločnosti zriedkavé. Veľmi málo kňazov chápe službu uzdravenia a nie dostatočne veľa lekárov a psychiatrov dôveruje a rešpektuje zasvätené osoby.

Takto sužované osoby musia, popri tom ako rozvíjajú svoj oddaný, vyrovnaný a silný duchovný život, taktiež vyhľadať profesionálnu pomoc. Týmto spôsobom ich môže Pán nežne a postupne priniesť do bodu úplného uzdravenia a uzmierenia.

DISKUSIA k článku