Ruský zákonodarca navrhuje ústavný dodatok zakazujúci homosexuálne ‘manželstvá’

1,696
Kultúra života

MOSKVA - Vodca jednej z politických strán v Rusku navrhol zmenu ústavy krajiny, ktorá by definovala manželstvo ako zväzok jedného muža a jednej ženy.

Igor Zotov, podporovateľ tohto opatrenia, je členom parlamentu a predsedom ruskej Strany dôchodcov. Jeho návrh by mal zmeniť 38. článok ruskej ústavy vložením vety: „Materstvo a detstvo, rodina a manželstvo, ktoré je dobrovoľným zväzokom muža a ženy, sú pod ochranou štátu.“ V súčasnej dobe ústava síce rodinu spomína, ale nedefinuje ju.

Zotov povedal, že súčasné vplyvy zo západu a rastúci výskyt homosexuálnych 'manželstiev' si vyžadujú ústavnú zmenu.

Aj keď navrhovaná zmena ústavy musí ešte získať 90 podpisov potrebných na to, aby bola prednesená na oficiálnom rokovaní, Zotov hovorí, že získal podporu od niektorých poslancov štátnej dumy.

Zotov povedal pre známe ruské noviny Izvestia, že „tento nápad mu vnukli členovia pobočiek Strany dôchodcov v Čeľabinsku a Sverdlovsku.“

Podľa Zotova „sú títo ľudia veľmi znepokojení z procesov, ktoré v súčasnej dobe prebiehajú po celom svete, a to najmä z toho, že v 15-tich krajinách a štyroch regiónoch v rámci väčších národov boli prijaté zákony umožňujúce sobáše homosexuálov.“

Napriek veľkému tlaku zo strany homosexuálnych aktivistov je väčšina Rusov proti homosexuálnym 'manželstvám'.

Poslanec z Komunistickej strany Vladimir Bessonov uviedol, že vláda má povinnosť načúvať hlasu väčšiny a podľa toho konať.

„Problematika homosexuálnych manželstiev je momentálne dosť naliehavá,“ povedal Bessonov. „Teoreticky, demokratické národy musia konať v súlade s vôľou väčšiny obyvateľov. V skutočnosti môžeme vidieť, že je to práve aktívna menšina, ktorá lobuje za svoje záujmy. Vo Francúzsku sa uskutočnili masové protesty, ale nikto im nevenoval pozornosť. Ak chceme chrániť našich občanov, musíme sa uchýliť k takýmto opatreniam.“

Toto navrhované opatrenie je posledným v reťazci legislatívy, ktorej cieľom je chrániť tradičné manželstvo v Rusku a nedovoliť šírenie propagandy homosexuálnych aktivistov.

Minulú jar bol schválený zákon zakazujúci adoptovať homosexuálnym párom ruské deti. V júli Putin podpísal zákon zakazujúci Gay Pride pochody a šírenie homosexuálnej propagandy.

Ruský odpor voči homosexuálnym 'manželstvám' spôsobil záplavu kritiky zo strany niekoľkých krajín, ktorá sa prejavila počas zimných olympijských hier v Soči v roku 2014. Prezident Obama a viceprezident Joe Biden sa spolu s ich manželkami odmietli zúčastniť slávnostného otvorenia. Namiesto toho poslali delegáciu zástupcov, tvorenú zo športovcov, ktorí sa verejne hlásia k homosexualite.

DISKUSIA k článku