Ruské pro-life iniciatívy zvrátili trend: Počet potratov prudko klesá

2,765
Kultúra života

MOSKVA, 6. február 2015 (LifeSiteNews.com) – Pomer potratov voči pôrodom v Rusku sa obracia v prospech pôrodov. Najnovšie štatistiky ukazujú pomer približne dva živé pôrody k jednému potratu. Pritom Rusko v minulosti považovali za krajinu s najvyššou potratovosťou, keď pomer predstavoval tri potraty na jeden živý pôrod.

Podľa štatistiky na ruskej oficiálnej stránke Rosstat bolo v roku 1965 v Rusku 1 990 520 živých pôrodov a 5 463 300 hlásených potratov. Neoficiálne zdroje odhadovali, že skutočný počet potratov mohol byť až dvojnásobok oficiálneho čísla.

Odvtedy sa počet pôrodov marginálne zvyšoval alebo znižoval, avšak počet hlásených potratov konzistentne klesal, pričom najnovšie údaje z roku 2013 udávajú 1 901 182 živých pôrodov a 880 000 potratov.

Keďže strata takmer milióna detí každý rok predstavuje hrozbu pre ruskú demografickú stabilitu, vláda rovnako ako Ruská pravoslávna cirkev iniciovali pro-life opatrenia a programy, aby ďalej redukovali počty potratov.

V roku 2013 prezident Vladimír Putin podpísal zákon zakazujúci reklamu týkajúcu sa potratov. Predtým, v roku 2011, bol schválený zákon zakazujúci potraty nenarodených detí starších ako 12 týždňov a stanovil čakaciu lehotu 2 až 7 dní pre ženy, ktoré chcú ísť na potrat. Vláda takisto vyplatí rodičom jednorázový detský bonus v ekvivalente asi 11 500 euro za každé narodené dieťa.

V januári sa počas takzvaného prvého príhovoru prihovoril k poslancom Dumy, dolnej komory ruského parlamentu, patriacha Kyrill, hlava ruskej pravoslávnej cirkvi. Vyzval vládu, aby budovala Rusko na podpore rodiny a tradičného manželstva a zastavila financovanie potratov v krajine, s cieľom úplne odstrániť zabíjanie nenarodených detí.

Patriarcha dal do súvislosti „strašidelne vysoký“ počet potratov na Západe a odmietanie morálnych noriem.

Idea absolútnej prioritizácie hodnoty slobodnej voľby a odmietania prednosti morálnych noriem sa stáva pomaly vybuchujúcou bombou Západnej civilizácie,“ povedal pred zákonodarcami.

Keby sme mohli obmedziť počet potratov iba na polovicu, už by existoval stabilný a silný demografický rast,povedal patriarcha Kyrill. Dodal, že „ruská schopnosť postaviť sa proti moderným pseudohodnotám vo veľkej miere závisí na aktívnom postoji ruských poslancov parlamentu.“

Steven Mosher, prezident amerického Inštitútu pre výskum obyvateľstva, tiež pozoruje, že kumulatívny efekt pro-life politiky a všetkých opatrení podporujúcich pôrodnosť je v Rusku významný.

V dôsledku prijatia osvietenej politiky na ochranu posvätnosti ľudského života sa ruský pokles obyvateľstva takmer úplne zastavil a krajina sa priklonila k oveľa stabilnejšiemu demografickému kurzu.“

Ruská demografická zima ešte neskončila, ale už vidíme náznaky jarného odmäku,“ vyjadril sa Mosher.