Rozhovor s pápežským teológom o antikoncepcii a jej dôsledkoch

1,525
Kultúra života

VATIKÁN – „Myslím si, že môžeme jasne vnímať, že súčasná hospodárska kríza na západe je priamym dôsledkom odmietnutia Humanae Viatae (encykliky z roku 1968, ktorá zdôrazňovala katolícku náuku zameranú proti antikoncepcii), odmietnutia učenia Cirkvi a prijatia sexuálnej revolúcie, ktorá spôsobila demografický úpadok.“ To sú slová pátra Wojciecha Giertycha OP, pápežského teológa, v nedávnom rozhovore pre LifeSiteNews.com, v ktorom vysoko postavený prelát dáva do súvislosti niektoré fascinujúce historické fakty a budúcnosť. (Pozri video z tejto časti rozhovoru s Giertychom).

Okrem poukázania na to, že ľudia pracujú menej a žijú dlhšie, čím sa vytvára ekonomická nestabilita, páter Giertych diskutoval o „morálnom probléme utrácania peňazí a zanechávania dlhov ďalšej generácii. Generácii, ktorá je čiastočne narušená tým, že sa nestretla so štedrosťou svojich rodičov.“ Existujúca ekonomická nestabilita je podľa neho „prípravou na násilný konflikt medzi generáciami.“

„Vidím ako to vrie, osobitne v Európe,“ dodal Giertych. „V Amerike máte aspoň verejnú diskusiu o etike rozširovania verejného dlhu a hádzaní zodpovednosti na nasledujúce  generácie.“

Vysvetlil, že deti, ktoré žijú v chudobe, pretože ich rodičia zažili nejakú tragédiu alebo vojnu, dokážu túto situáciu prijať, pretože rozumejú nešťastiu, ktoré viedlo k tomuto stavu. To dáva do protikladu s „obrovskou časťou spoločnosti, ktorá tvrdí, že je chudobná v porovnaní s tým, čo mala generácia jej rodičov. Nie preto, že sa udiala nejaká katastrofa, ale preto, že generácia ich rodičov spotrebovala všetko bohatstvo a hodila zodpovednosť na nich.“

Pápežský teológ upozornil na násilné protesty mládeže a obrovskú nezamestnanosť v celej Európe. „Vo všeobecnosti demonštrujú tým, že hovoria: ,Máme právo prijímať.' A to preto, že ich rodičia dostali granty na štúdium, dostali lacnejšie bývanie a tak majú tento pocit nároku, ktorý je dôsledkom socializmu - niekto má dať.“

Tiež dodal: „A predstavitelia štátov nám v konečnom dôsledku hovoria: ,Nemôžeme dávať. Viete, sme limitovaní. Ako ďaleko môžeme ísť?' Samozrejme štát môže vytvárať peniaze a byť stále viac a viac v dlhoch, ale nakoniec vznikne násilný konflikt, ktorého jedným z aspektov je eutanázia, čo je priamym dôsledkom vyhostenia prenosu života a žitia len pre sex. Čoho dôsledkom je nakoniec obmedzenie sexuality na antikoncepciu.“

Podľa Wojciecha Giertycha bude mať odpoveď pre mládež práve Cirkev. Túto odpoveď budú potrebovať a budú radi, že ju počujú. „Myslím, že príde okamih, kedy budú mladí ľudia potrebovať počuť, budú radi, že počujú hlas Cirkvi, ktorý bude na ich strane a hlas, ktorý bude ukazovať na egoizmus hedonistickej generácie, ktorá skreslila spoločnosť. A skreslila spoločnosť na veľmi dôležitom záchytnom bode, ktorým je sexualita ... a my sme svedkami následkov."

Rozhovor s pápežským teológom sme začali otázkou, ako by mohla Katolícka cirkev brániť svoje ,ťažké učenie' o antikoncepcii.

Giertych zdôraznil, že táto otázka sa týka skutočnosti, ktorá platí pre každého. Vysvetlil, že „to nie je len otázka toho, či niekto žije v súlade s učením Cirkvi, ale či žije v súlade s realitou, s prirodzenosťou ľudskej osoby a prirodzenosťou lásky, ktorú sme dostali od Boha a učenie Cirkvi nám len ukazuje cestu k tej najvyššej láske.“

Pre Fr. Giertycha nie je nič ťažké na odpovedi, prečo Katolícka cirkev zakazuje antikoncepciu. „Pretože to narúša ľudskú sexualitu a vyzdvihuje okamih sexuálneho potešenia, pričom popiera základný cieľ sexuality, ktorým je prenos života,“ povedal. „Sexuálna aktivita bola vytvorená, navrhnutá Bohom, ako spôsob odovzdávania života a vyjadrovania lásky, avšak antikoncepcia oddeľuje prenos života, ktorý vylučuje. Antikoncepcia sa potom zameriava jednoznačne na potešenie, ktoré generuje, ktorého výsledkom je sebectvo.“

„Hlavným dôvodom, prečo Cirkev hovorí ,nie' antikoncepcii,“ povedal Fr. Giertych, „je to, že ničí kvalitu lásky  a to aj manželskej lásky, ktorá je práve tým spôsobom, ako vyjadriť milosti sviatosti manželstva. A sviatosť manželstva je spôsob, ako žiť Božiu lásku, ktorá má byť naplnená v tele a duši manželov.“

Vysvetlil, že „manželská láska má byť najvyššej kvality,“ ale „antikoncepcia ju zmenšuje, keď manžel hovorí svojej manželke:  ,Je v tebe niečo, prečo ťa milujem, ale je v tebe aj niečo, čo neznášam, a neznášam fakt, že môžeš byť matkou. Tak navrhujem, aby sme to zneškodnili.'  Ale to nie je láska. Nie je možné, aby manžel povedal svojej manželke:  ,Skutočne ťa milujem,' ak od nej zároveň požaduje, aby otrávila vo svojom tele schopnosť odovzdávať život, byť matkou.“

„A toto skreslenie sexuality,“ podľa neho „narúša medziľudské vzťahy, narúša celé prežívanie ľudskej sexuality.“

Tiež dodal:

„Keď sexualita nie je prepojená s čnosťou čistoty, ktorá učí osobu ako integrovať sexuálnu túžbu v (dávajúcej) láske, potom sa všetko otriasa. Sme svedkami toho, že sa antikoncepcia stala tak ľahko dostupnou. Vidíme postupné narúšanie sexuality a problémy na úrovni medziľudských vzťahov, zničené manželstvá, násilnú agresivitu žien, ktoré zisťujú, že sú zneužívané, a tak pristávajú v agresívnom feminizme s hnevom proti mužovi. Antikoncepcia vedie k potratom, pretože dieťa považuje za potenciálneho nepriateľa a ak dôjde k nehode a je počaté dieťa, potom ho jednoducho dajú na potrat.“

 

DISKUSIA k článku