Rodina, ktorá svoje deti vyučuje doma nemôže vycestovať

2,315
Kultúra smrti

DARMSTADT -  Podľa Home School Legal Defense Association (HSLDA, pozn. prekl.: Asociácia Obrany Legálneho Domáceho Vyučovania) nemecký sudca, ktorý nariadil nútené odobratie detí z rodiny, ktorá svoje deti vyučovala doma, v auguste zablokoval žiadosť rodičov o emigráciu rodiny do inej európskej krajiny, kde je domáce vyučovanie legálne.

29. augusta, tím 20-tich sociálnych pracovníkov, policajtov a špeciálnych agentov zaútočil na dom rodiny Wunderlich v blízkosti Darmstadtu v Nemecku a násilne odobral rodine všetky štyri deti vo veku 7-14 rokov.

Uvedeným dôvodom pre toto opatrenie bolo, že rodičia, Dirk a Petra Wunderlich, pokračovali v domácom vyučovaní svojich detí v rozpore s nemeckým zákazom domáceho vzdelávania.

Nemecký najvyšší súd dal úradný príkaz potlačiť „ paralelné spoločnosti “, konkrétne uvádzajúc tých, ktorí vyučujú svoje deti doma.

Deti boli vrátené tri týždne po tom, ako ich vzali, keď vzniklo medzinárodné pobúrenie vedené HSLDA. Súd uložil rodičom, že ich deti musia navštevovať štátne školy, aby mohli byť prepustené.

Dirk Wunderlich povedal pre HSLDA, že jeho právnici požadovali od sociálnych pracovníkov potvrdenie, že nebudú zasahovať, ak by jeho rodina emigrovala do susednej krajiny, kde je domáca výučba legálna. Ale sudca jeho právnemu zástupcovi povedal, že v prípade, že opustia Nemecko pred plánovaným decembrovým vypočúvaním, uistí sa, že budú pod hrozbou sankcií privedení späť.

Rodičia povedali asociácií HSLDA, že nemajú inú možnosť než súhlasiť.

Akú inú možnosť sme mali?“ Spýtal sa Dirk Wunderlich. „Mali naše deti. Cítime sa vládou zničení. Nechceme, aby boli naše deti v škole, ale nemáme inú možnosť, nemôžeme odísť a ak sa nám nepodarí vyhovieť im, vezmú naše deti preč. Urobíme to najlepšie, pretože vieme, že ak by sme sa pokúsili odísť, úrady by nás oddelili a už nikdy alebo veľmi dlho by sme svoje deti nemuseli vidieť.“

Pár týždňov dozadu bolo pre mňa hrozné myslieť na to, že moje deti chodia do školy. Teraz sa snažím mať praktickejší pohľad,“ povedal Dirk. „Dátum súdu máme v decembri a dúfam, že ich budeme môcť dostať späť do plnej starostlivosti a snáď budeme môcť ísť tam, kde je domáce vyučovanie tolerované. Naši právnici vytvorili núdzové požiadavky a dúfame, že odpoveď azda príde skoro. Nemyslíme si, že by sme to mohli takto robiť dlhé roky, ale na nejakú dobu, či niekoľko alebo viac týždňov môžeme. Aj tak -  my naozaj nemáme na výber.

Rodičia povedali, že zatiaľ čo ich deti prechod na inštitucionalizované vyučovanie zvládajú celkom dobre, nútené chodenie do školy výrazne narušilo rytmus ich predchádzajúceho rodinne-orientovaného životného štýlu. Deti už povedali svojim rodičov, že sú zo školy unavené.

Teraz chodia maličkí do školy od 8:00-12:30 a starší až do jednej. Na obed sme spolu doma. Potom majú domáce úlohy,“ povedal Dirk.

Deti to považujú za zvláštne a vyjadrili sa, aké mätúce je školské prostredie. Povedali mi: „Ocko, učiteľ minie veľa času vysvetľovaním, čo musíme urobiť a napomínaním ostatných deti, aby boli ticho. Vlastne moc toho nespravíme, kým neprídeme domov. Môj najmladší syn hovorí, že sa mu „cnie po práci na svojich projektoch.

Myslím, že domáce vyučovanie je oveľa efektívnejšie, pretože môžete skutočne pracovať a nemusíte strácať čas na všetky ostatné veci, ktoré sú v škole,“ povedal Wunderlich. „Celým srdcom dúfame,  že sa nejako vrátime späť k domácemu vyučovaniu.

Splnomocnenec asociácie HSLDA pre medzinárodné záležitosti, Michael Donnelly, povedal, že organizácia bude naďalej podporovať rodinu Wunderlich a stále dúfa v zmenu nemeckých zákonov, aby bolo domáce vyučovanie legálne.

Pracujeme s právnym zástupcom rodiny a dúfame, že dokážeme spôsobiť, aby sa na túto situáciu sústredil medzinárodný tlak,“ povedal Donnelly. „Ako Spolková republika, tak i nádeje pre domácu výučbu sú v štátnych zákonodarných zboroch. Potrebujeme nejakých nemeckých štátnikov, aby vykročili a urobili správnu vec.

Národ i kultúra sú už nejakú tú dobu voči domácemu vyučovaniu nepriateľský. Našou stratégiou je pokúsiť sa to zmeniť,“ uviedol Donnelly.

Je veľkou úlohou pokúsiť sa zmeniť myslenie celej krajiny. Nemecko tvorí 80 miliónov ľudí s dlhou históriou vzdelávania a kultúrneho prispôsobovania sa. V minulosti sme však bojovali s podobnými prekážkami v USA a dnes je domáce vyučovanie legálne a rozmáha sa vo všetkých päťdesiatich štátoch. Američania už raz pomohli uchrániť nemecký ľud od totality, možno by sme to mohli urobiť zas.

Predseda HSLDA, Michael Farris, povedal, že keď Nemecko popiera rodičom právo vzdelávať vlastné deti, nedodržiava svoje záväzky v oblasti ľudských práv.

Nemecko podpísalo rad zmlúv, ktoré uznávajú, že právo rodiny robiť rozhodnutia ohľadom vzdelania stojí vyššie ako právo vlády. Nemecká úprava voči domácej výučbe je jasným porušením ľudských práv,“ povedal Farris . „Je to totalitné. Nemeckí sudcovia a politici majú svoje dôvody, ktoré sú podľa môjho názoru zlé. Tu však hovoríme o ľudských právach. Na ktorej strane ľudských práv chce byť Nemecko?

Asociácia HSLDA začala kampaň, ktorá vyzýva všetkých, ktorí svoje deti vyučujú doma a všetky dotknuté osoby, aby sa obrátili na nemecké veľvyslanectvá v ich krajinách a protestovali proti tomuto do očí bijúcemu porušeniu nemeckých záväzkov v oblasti ľudských práv.

DISKUSIA k článku