Prečo sa Panna Mária Fatimská tak zaujíma o Rusko

3,976
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Foto: Ruské ozbrojené sily sa zoraďujú pred pochodom komunistov v Kremli.

 

Keďže som tento rok už viackrát vyhľadával materiály o Fatime, neustále som sa znovu a znovu stretával s vytrvalou žiadosťou Panny Márie o zasvätenie Ruska. Ak sa tak stane, ako aj po praktizovaní odprosujúcich piatich prvých sobôt v mesiaci, Panna Mária prisľúbila, že Rusko sa obráti a vo svete zavládne pokoj a mier. Ak nie, varovala naša Nebeská kráľovná, Rusko „rozšíri svoje chyby do celého sveta, a zapríčiní tak vojny a prenasledovanie Cirkvi.“ A dodáva „Dobrých budú mučiť, Svätý otec bude veľa trpieť a veľa národov zanikne.“

„Napokon moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí“, povedala Panna Mária, „Svätý otec mi zasvätí Rusko, a ono sa obráti, a vo svete zavládne pokoj a mier.“

Svätý pápež Ján Pavol II zveril v roku 1984 Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, no my stále čakáme na obdobie pokoja a mieru. Za posledné polstoročie vidíme viac vojen, masakrov, mučeníkov a potratov, než kedykoľvek predtým. Ešte nám nad hlavou zlovestne visí zánik národov. Čo má však toto všetko spoločné s Ruskom?

Väčšina ľudí vníma Rusko ako pôvodcu komunizmu, ktorý pokladajú najmä za ekonomický systém, súperiaci s kapitalizmom. Ak si však uvedomíme, čo komunizmus v skutočnosti propaguje, rozpoznáme aj chyby, ktoré Rusko šíri do sveta.

„Čistý komunizmus“ je najstručnejším a najpriamočiarejším zdrojom, načrtávajúcim komunistické ciele a ideológiu. Napísal ho W. Cleon Skousen, bývalý agent FBI, ktorý mal v rámci svojho vyšetrovania komunistickej infiltrácie do USA k dispozícii množstvo pôvodných zdrojov a tie najlepšie mozgy FBI. Kniha (aj záznam) sa nachádza v Kongresovej knižnici; prezident Ronald Reagan k nej poznamenal: „Niet kvalifikovanejšieho človeka, ktorý by vedel lepšie hovoriť o hrozbe komunizmu pre tento národ.“

 

Výber cieľov a zámerov komunizmu podľa Skousena nám ilustruje, ako sa komunizmus rozšíril vo všetkých národoch, najmä na Západe:

·      Eliminovať všetky zákony, potlačujúce obscénnosť tým, že ich nazvú „cenzúrou“ a narúšaním práv slobody prejavu a tlače

·      Nabúrať a zničiť morálne normy zavádzaním pornografie a obscénností do kníh, časopisov, filmov, rozhlasu a televízie

·      Homosexualitu, zvrhlosť a promiskuitu prezentovať ako niečo „normálne, prirodzené a zdravé“

·      Infiltrovať farnosti a zjavené náboženstvo nahrádzať „sociálnym“ náboženstvom

·      Spochybňovať Bibliu a zdôrazňovať potrebu intelektuálnej zrelosti, ktorá nepotrebuje „náboženstvo ako barličku“

·      Odstrániť modlenie a všetky náboženské výrazy a symboly zo škôl, a odôvodniť to ako narúšanie princípu „odluky Cirkvi od štátu“

·      Zdiskreditovať rodinu ako inštitúciu. Podporovať promiskuitu, masturbáciu a uľahčovať rozvody

·      Zdôrazňovať nutnosť vychovávať deti mimo negatívneho vplyvu rodičov. „Predsudky, mentálne bloky a retardáciu detí“ prisudzovať rušivému vplyvu rodičov.

Ďalšou veľkou chybou Ruska, okrem komunizmu, ktorá sa rozšírila vo svete, je potrat. Potrat bol po prvýkrát legalizovaný v Rusku, v roku 1920. Do dnešného dňa drží Rusko celosvetový primát v počte potratov na jedného obyvateľa. Pri počte 143 miliónov obyvateľov, dochádza k 1,2 miliónu potratov ročne.

Niet pochýb, že predpovede a prísľuby Panny Márie sa splnia. Panna Mária Fatimská predpovedala druhú svetovú vojnu a spomenula aj varovné znamenie, ktoré jej bude predchádzať. Upozornila na obrovskú epidémiu nečistoty, ktorá zamorí celú planétu. Dala veriacim úlohy, ktoré majú splniť, aby jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo, a svojim proroctvám zostáva vždy verná.

V tento mesiac, v ktorom si uctievame aj svoje mamy, si opäť pripomeňme požiadavky našej Preblahoslavenej Matky a usilujme sa ich praktizovať. Žiada nás o modlitbu posvätného ruženca a oddanosť hnedému škapuliaru. Zdôrazňuje nutnosť odčinenia hriechov a urážok, ktorých sa ľudia dopúšťajú voči Božej milosti a rúhania proti Najsvätejšiemu Srdcu Ježiša a Márie, a to najmä praktizovaním piatich prvých sobôt. A napokon žiadala o osobné, aj verejné, zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako aj zasvätenie Ruska prostredníctvom pápeža a všetkých biskupov sveta.

Väčšine týchto požiadaviek dokáže vyhovieť každý veriaci. Niet na to vhodnejší čas, než tento rok, najmä počas Veľkej noci. Chopme sa našej mocnej zbrane, ktorou je ruženec – pupočná šnúra, ktorá nás spája s našou Nebeskou Matkou. Urobme si päť prvých sobôt a veďme k tomu aj svoje deti. Zasväťme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako učil aj sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu a ako nás vyzýval sv. Ján Pavol II: „Toto zasvätenie je nevyhnutné pre každého, kto sa chce odovzdať bez výhrad Kristovi a dielu vykúpenia.“   

Praktizujete prvých 5 sobôt? Napíšte nám do FB komentov. Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO.

DISKUSIA k článku