Prípad profesora Chazana otestuje poľský zákon o výhrade svedomia. Odmietol potrat a dostal žalobu.

1,528
Kultúra života

VARŠAVA, Poľsko – Nedávny prípad vo vojne proti potratom v Poľsku otestuje svedomie krajiny.

Prípad sa týka profesora Bogdana Chazana, jedného z najlepších lekárov v Poľsku a riaditeľa nemocnice Svätej rodiny vo Varšave (Szpital im. Świętej Rodziny). Chazan sa minulý mesiac dostal pod paľbu, keď odmietol vykonať potrat deformovaného dieťaťa, ktoré bolo počaté in vitro na klinike umelého oplodnenia. Namiesto potratu navrhol Chazan matke lekársku pomoc, nemocničnú starostlivosť pred, počas a po tehotenstve a perinatálnu hospicovú starostlivosť o dieťa.

Hoci poľský zákon povoľuje potrat chorých detí až do ich narodenia, nevytvára právo na potrat. Iba dekriminalizuje potraty pre lekárov a matky. Toto konkrétne tehotenstvo nepredstavovalo nebezpečenstvo pre zdravie ženy. Podľa poľského zákona sa ktorýkoľvek lekár môže tiež odvolať na klauzulu o výhrade vo svedomí, ktorá zaisťuje, že žiadny lekár alebo zdravotník nemôže byť nútený vykonať alebo sa podieľať na vykonávaní potratu. Avšak, Chazanova nemocnica dostala kvôli jeho odmietnutiu pokutu 70 000 zlotých (približne 23 000 amerických dolárov).

Vládni úradníci odôvodnili pokutu tým, že tvrdili, že Chazan nepoužil klauzulu o výhrade svedomia správne. Podľa nich mal totiž pacientke poskytnúť meno nejakého lekára vykonávajúceho potraty.

Avšak, ako upozornila právna organizácia Inštitút Ordo Iuris, nútiť Chazana k takémuto kroku porušuje jeho ústavné právo na slobodu svedomia. To je dôvod, prečo bol tento zákon, na základe ktorého bola Chazanovi udelená pokuta, na Ústavnom súde napadnutý Národnou radou lekárov. Táto zmena zákona bola navrhnutá ešte pred Chazanovým prípadom. Žiadať od lekárov, aby odkazovali ženy na potratárov, je podľa Inštitútu Ordo Iuris protiústavné, pretože to ničí účel klauzuly o výhrade vo svedomí tým, že núti lekárov, ktorí nechcú vykonať potrat, nepriamo sa na ňom podieľať.

Možnosť odmietnuť spolupodieľať sa na niektorých zdravotníckych procedúrach na základe náboženstva alebo morálneho presvedčenia, je v Poľsku ústavne chráneným právom a bolo uznané v parlamentnom zhromaždení Rady Európy v roku 2010. V Poľsku, rovnako ako v Spojených štátoch, je ústava nadriadená nad ostatné zákony. Preto bolo Chazanovo konanie v súlade s jeho ústavným právom. Právnik a profesor Ireneusz Wołoszczuk potvrdil, že Chazan neporušil žiadny zákon a útoky na jeho osobu a pokutu nazval „škandalóznymi.“

Akoby bol Chazan naozaj obeťou „bodnutia“ tých, ktorí by chceli zmeniť prísne poľské zákony o potratoch na Európskom súde pre ľudské práva. Chazan je dobre známou pro-life osobnosťou a žiadna poľská žena by nešla k nemu na potrat, jedine ak by ju k nemu cielene neposlal niekto, kto sa ho snažil zdiskreditovať. A okrem toho, hoci neexistuje žiadny oficiálny zoznam potratárov, nie je to ani super tajná informácia, ku ktorej sa nedá dostať.

Navyše, Chazanova nemocnica je kvôli jeho konaniu predmetom niekoľkých vládnych kontrol. V skutočnosti až štyri vládne inšpekcie porušili zákon, ktorý nedovoľuje viaceré kontroly naraz. Tieto inšpekcie sú zvláštne vzhľadom k vynikajúcej povesti nemocnice. Tehotné ženy z celej Varšavy chcú rodiť práve tu a odvtedy, ako Chazan prevzal nemocnicu, sa počet pôrodov strojnásobil. Jeho štatistiky týkajúce sa dojčiat a zdravia matiek mu ostatní poľskí lekári môžu závidieť. Napríklad perinatálna úmrtnosť nemocnice je dvakrát nižšia než celoštátny priemer.

Chazanovo neochvejné morálne presvedčenie spôsobilo zúrivosť pro-potratových médií. K tomuto útoku sa pripojilo aj mnoho politikov, najmä post-komunistických a zaryto proticirkevných. Jednou z nich je poslankyňa Wanda Nowicka, bývalá šéfka pro-potratovej skupiny. Jej organizácia dostala finančné prostriedky od organizácie IPAS, ktorá distribuuje potratové zariadenia po celom svete a od farmaceutickej spoločnosti Gedeon Richter, výrobcu antikoncepcie. Pred dvanástimi rokmi bola Nowicka zapojená do podobného útoku na Chazana, kvôli ktorému prišiel o postavenie vládneho poradcu a riaditeľa gynekologického oddelenia v Ústave matky a dieťaťa (Instytut Matki i Dziecka) vo Varšave.

Napriek tvrdeniam feministických kritičiek ako je Nowicka, je Chazan známy ako zástanca zdravia žien. Vedie poľskú pobočku súkromne financovanej organizácie MaterCare International, ktorá pomáha ženám a deťom v Keni, na Haiti a v Ghane.

Našťastie, profesor Chazan nie je v boji na svoju obranu sám. Podporuje ho mnoho právnikov a lekárov. Národná rada lekárov podporuje klauzulu o výhrade svedomia. Okrem toho, doteraz podpísalo list na jeho obranu už 60 000 ľudí a pred nemocnicou sa zhromaždil veľký dav na podporu sužovaného lekára. Boli tam bývalé pacientky, ako napríklad Karolina Miszkurka, ktorej dieťaťu boli diagnostikované genetické abnormality. V Poľsku sa dokonca vyvinula iniciatíva pomôcť zaplatiť pokutu.

V každom prípade, Chazan podá odvolanie na zrušenie pokuty na 23 000 dolárov. Argumentuje tým, že financie na pokutu pohltia výdavky na zdravotnícke pomôcky, a tým budú trpieť pacienti. Chazan pokutu nazval „výkupným“ za život dieťaťa, ktoré odmietol potratiť. Tento boj sa však netýka len záchrany tohto konkrétneho života. Ovplyvní iných doktorov a prijatie eugenického myslenia.

Poľskí doktori a hrdinovia

Eugenická ideológia, ktorá sa objavila v 19. storočí nebola nikdy v katolíckom Poľsku veľmi populárna. Aj keď medzinárodnú akademickú obec nakazila už v tridsiatych a štyridsiatych rokoch, v Poľsku sa rozšírila až po nacistickej invázii v roku 1939. Počas nemeckej okupácie bola eugenika lekármi v koncentračných táboroch legálne realizovaná. Jednoducho nasledovali eugenické zákony Tretej ríše a mnohí sa nenechali obťažovať svojim svedomím. Našťastie, niekoľko poľských lekárov sa statočne postavilo za svoje presvedčenie.

Napríklad psychiater Karol Mikulski spáchal samovraždu, keď od neho nacisti žiadali, aby im poskytol zoznam nevyliečiteľne chorých pacientov v jeho nemocnici. Mikulski vedel, že nacisti plánovali zabiť pacientov, ktorí boli na tomto zozname. Ďalším hrdinským príkladom bola Stanisława Leszczyńska, pôrodná asistentka a väzenkyňa, ktorá pomáhala rodiť ženám v Osvienčime. Odmietla zabiť akékoľvek nenarodené dieťa, vzoprela sa príkazom neslávne známeho nacistického potratára doktora Mengela. Leszczyńska vysvetlila, že deti nesmú byť zabité za žiadnych okolností. Ďalšou poľskou väzenkyňou v Osvienčime bola doktorka Irena Konieczna, ktorá sa odmietla riadiť nacistickým zákonom, keď jej prikázali, aby „ukončila tehotenstvo“ každej židovskej ženy v tábore.

Na rozdiel od profesora Chazana, Konieczna nebola potrestaná za to, že odmietla spolupracovať s predpismi nacistov. Je poľutovaniahodné, že lekár žijúci v dobe nacistickej okupácie mal väčšiu slobodu svedomia, než jeho kolega v 'slobodnom' Poľsku v 21. storočí.

DISKUSIA k článku