Podľa štúdie umožňuje zákaz potratov zlepšenie zdravia matiek

1,266
Kultúra života

Štúdia, ktorá bola vypracovaná na základe nového výskumu v Čile, ukazuje, že legálne potraty nie sú o nič bezpečnejšie ako nelegálne potraty. Tím výskumníkov z MELISA Institute skúmal údaje, ktoré ukazujú, „že odkedy boli v roku 1989 v Čile zákonom zakázané potraty, nielenže naďalej pokračoval trend klesajúcej úmrtnosti súvisiacej s potratmi, no za posledné desaťročie sa výrazne znížil i počet prepustení z nemocníc, kde boli ženy hospitalizované kvôli potratu.

Táto vedecká štúdia uskutočnená pod vedením Dr. Elarda Kocha, epidemiológa a riaditeľa pre výskum na MELISA Institute, uvádza, že situácia v Čile podporuje to, čo je pre mnohých paradox: že „dokonca i pri menej liberálnej potratovej legislatíve môžu byť ukazovatele zdravia matiek výrazne zlepšené pomocou iných faktorov, vrátane pozoruhodného zníženia úmrtnosti a chorobnosti, ktoré sú spojené s potratmi.“

Štúdia, na ktorej inštitút i naďalej pracuje, takisto ukazuje, že u tehotných žien, ktoré cítia nátlak a strach (čo tvorí 70% z viac ako 3000 skúmaných žien, ktoré majú neplánované tehotenstvo), je väčšie riziko predčasného prerušenia tehotenstva. Ako prevenciu proti potratom tieto údaje navrhujú rozvoj a podporovanie programov na podporu materského zdravia, ktoré venujú pozornosť potrebám zraniteľných žien a ktorých výsledkom je, že 69-94% z týchto žien donosí a porodí svoje dieťa.

Čile je vzorom úspešnej a rozvinutej starostlivosti o zdravie matiek. V porovnaní so Spojenými štátmi, v ktorých je denne zabitých prostredníctvom legálnych potratov v priemere takmer 3 000 nenarodených detí, odhady o Čile hovoria o rozpätí medzi 13 000 až 18 000 nelegálnymi potratmi ročne, čo je denne asi 49 nenarodených detí. A väčšina z týchto potratov je vykonaná svojpomocne užitím misoprostolu. 

Kochove zistenia poukazujú na opatrenia v starostlivosti o materské zdravie v Čile – ako napríklad lepšia prenatálna starostlivosť a osveta, strava, výcvik pôrodných asistentiek – ktoré znižujú úmrtnosť a chorobnosť žien, ktoré podstúpia potrat. S ukážkovým „rizikom úmrtia jednej ženy na každé 4 milióny žien plodného veku,“ tieto údaje podporujú postupy, ktoré sú zamerané na zdravie a ktoré vylučujú potratové služby a zachraňujú životy.

Ako tento výskum odhaľuje, Čile a ďalšie krajiny, ktoré si volia skôr život podporujúce opatrenia v oblasti starostlivosti o zdravie matiek pred legalizáciou potratov, budujú Kultúru života, pretože deti i ženy dostávajú tú najlepšiu možnú starostlivosť,“ povedal otec Shenan J. Boquet, prezident HLI. „Tieto zistenia ukazujú, že krajiny, v ktorých sú potraty zakázané, môžu byť oveľa úspešnejšie v podporovaní zdravia matiek. Tieto krajiny totiž chápu, že potrat je ničením vyvíjajúcej sa ľudskej bytosti a nerobí nič pre zlepšenie zdravia matky.“

DISKUSIA k článku