Poľsko: Biskupi odmietajú sväté prijímanie rozvedeným a ,znovuzosobášeným‘

1,652
Kultúra života

Konferencia biskupov Poľska vydala oznámenie, ktoré rázne odmieta návrhy, že by rozvedení a ,znovuzosobášení‘ katolíci mali byť pripustení k svätému prijímaniu bez toho, aby zlepšili svoje životy.

Oznámenie vydané 12. marca obsahuje nasledujúce vyjadrenie:

So zreteľom na nadchádzajúcu Mimoriadnu synodu biskupov v Ríme sa biskupi podujali uvažovať o manželstve a rodine. Toto uvažovanie odráža dôležitosť rodiny z pohľadu filozofických, teologických a právnych záležitostí.“

Znovu bola identifikovaná nevyhnutná dôležitosť sviatosti manželstva a rodiny pre rast kresťanského života v Cirkvi.“

Bola zdôraznená potreba podporiť pastoračnú starostlivosť o rodiny, posilniť veriacich v chápaní a praktizovaní sviatostného manželstva, chápaného ako svätý a nezrušiteľný zväzok jedného muža a jednej ženy.“

Učenie a tradícia Cirkvi ukazujú, že ľudia žijúci v nie posvätnom zväzku sa oberajú o možnosť pristupovať k svätému prijímaniu.“*

Tým, ktorí žijú v takýchto zväzkoch, musí byť poskytnutá pastoračná starostlivosť, aby ich viera pretrvala a aby boli naďalej členmi cirkevného spoločenstva. Táto pastoračná starostlivosť by mala počítať aj s deťmi, ktoré majú právo plne sa zúčastňovať na živote a poslaní Cirkvi.“

* poznámka iniciatívy Voice of the Family: Táto poznámka sa týka chybných zväzkov uzavretých katolíkmi. Katolíci v platných prirodzených manželstvách pravdaže môžu, v prípade, že si katolík vezme nepokrsteného človeka, prijímať sviatosti.

DISKUSIA k článku