Poľskí biskupi a blížiaca sa synoda

1,365
Kultúra života

Predseda poľskej biskupskej konferencie sa pred synodou o rodine, ktorá sa uskutoční tento mesiac, opätovne pevne postavil za katolícku náuku. Vyjadril i zdesenie nad tým, ako „zľahčene“ zaobchádzala s cirkevným učením Synoda v roku 2014.

Poľská biskupská konferencia zverejnila vyjadrenie o blížiacej sa biskupskej synode o rodine 21. septembra. Odmieta myšlienku podávania svätého prijímania osobám, ktoré sú rozvedené a „nanovo zosobášené“.

Vyhlásenia, ktoré boli zverejnené na oficiálnych stránkach Konferencie biskupov Poľska, opakuje nerozlučiteľnosť manželstva s odkazom na evanjeliá (Mk 10, 9). Biskupi varujú pred „rozvodovou mentalitou“, ktorej sa treba „vyhnúť“ a pripomínajú nám:

Každé oddelenie manželov uráža Boha. Navyše spôsobuje veľké bolesti a zraňuje nielen ich; vrhá tiež bolestný tieň na ich deti, bezprostrednú rodinu, priateľov a známych a ničí základy celej spoločnosti.

Poľskí biskupi podporujú učenie Cirkvi aj takýmito slovami: „Aby človek mohol prijímať sväté prijímanie, musí byť v stave posväcujúcej milosti.“ Tým úplne odmietajú myšlienku, že by páry žijúce bez pokánia v „neregulárnych situáciách“ mohli nejakým spôsobom prijať sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. Na konci vyhlásenia nám pripomínajú základnú pravdu, že „rodina je dielom a vlastníctvom Boha“.

Počas tlačovej konferencii, na ktorej bolo zverejnené toto vyhlásenie, predseda Poľskej biskupskej konferencie, arcibiskup Stanislaw Gadecki, trval na tom, že tí, ktorí zotrvávajú  „v inom vzťahu“, „zostávajú v stave cudzoložstva“, ktorý v žiadnom prípade nie je zlučiteľný s prijímaním svätého prijímania. Povedal, že napriek tomu, že sa táto záležitosť dotýka „základného učenia Cirkvi“, v roku 2014, na poslednej Synode, sa s týmto problémom jednalo s prílišnou „ľahkosťou“ a skôr z pohľadu sociológie než teológie. Gadecki navyše uviedol, že poľskí biskupi plánujú na nadchádzajúcej synode rozdať vyhlásenia, v ktorých požadujú, aby sa homosexuálne vzťahy „v žiadnom prípade nenazývali manželstvom“.

Poľská biskupská konferencia bola pri obrane tradičného morálneho učenia Cirkvi dôrazná už aj v minulosti. V apríli 2015 podporila a spropagovala dnes už dobre známu knihu piatich kardinálov, ktorú na obranu manželstva a rodiny napísali deviati odborníci, medzi ktorými bol aj kardinál Gerhard Ludwig Müller a kardinál Raymond Leo Burke.

DISKUSIA k článku