Pápež nesúhlasí s globálnou vládou

2,255
Kultúra života

11. december 2012, (LifeSiteNews.com) – Pápež Benedikt XVI. vo svojom príhovore na plenárnom zasadnutí Pápežskej rady pre spravodlivosť a mier zúčastneným biskupom a kňazom opätovne pripomenul, že cirkev zohráva kľúčovú úlohu v diskusiách o nových formách vládnych úradov či orgánov, ktoré majú vplyv na vzťahy medzi krajinami. Pápež je presvedčený, že jednou z našich úloh v rámci novej evanjelizácie je hlásať pravdu, ktorá má zaznievať na všetkých fórach, na ktorých sa rozhoduje o budúcom modeli riadenia sveta.

Benedikt XVI. sa odvolával na svoju encykliku Caritas in Veritate (Láska v pravde). Nové podoby moci v spoločnosti sa bezpodmienečne musia zaoberať „mravným poriadkom“. Cirkev je pripravená poskytnúť „kritériá pre správne rozlišovanie, ako aj praktický návod, ktorý by zaistil antropologický a etický rámec pre spoločné dobro,“ (porovnaj Caritas in Veritate, 67).

Podľa pápeža musíme podporovať pravdivý obraz človeka, to znamená, obraňovať prirodzenú dôstojnosť každej ľudskej bytosti bez výnimky, aby tak boli zachované základné princípy, na ktorých má byť postavená skutočne spravodlivá spoločnosť.

Pápež zdôrazňuje, že jeho slová nesmú byť chápané ako podpora svetovej superveľmoci, vďaka ktorej by o svete rozhodovalo len pár ľudí. Naopak, upozorňuje na to, že dnešná doba je úplne ovládnutá „modernými modlami“ mravného relativizmu, individualizmu, prospechárstva, konzumu a technológií. Toto všetko vedie k tomu, že isté skupiny ľudí si uplatňujú svoje práva a výhody na úkor druhých.

Z tohto dôvodu hrozí, že sa tieto zdeformované pojmy stanú základom „superveľmoci, ktorá je v rukách niekoľkých ľudí. Tí panujú nad všetkými národmi na úkor slabých“. Nové formy medzinárodnej spolupráce teda musia byť postavené na skutočnej antropológii, ktorá je založená na prirodzenom práve vo svetle všetkého toho, čo nám o zmysle ľudského života bolo zjavené v Písme.

Benedikt XVI v rôznych dokumentoch a príhovoroch opakovane upozorňuje na  nebezpečenstvo jednej svetovej vlády a potenciálneho absolutistického porušenia ľudských práv. Z tohto dôvodu musia novinári pracovať s informáciami naozaj opatrne, aby sa nedopustili zlej interpretácie slov pápeža či Vatikánu.

Príliš často sa totiž stáva, že jeho slová sú vytrhnuté z kontextu. Články a ich poburujúce názvy vytvárajú dojem, že cirkev podporuje globálnu vládu, hoci ju v skutočnosti razantne odmieta. 

DISKUSIA k článku