Pápež František: Povedzme nie kultúre pohodlia, ktorá odmieta mať deti

1,657
Kultúra života

VATIKÁN - V nadväznosti na vznešenú tradíciu svojich predchodcov pápež František dnes vyzýva manželské páry, aby mali deti a otvorili sa životu. V jednej z každodenných homíli í pápež povedal, že „kultúra pohodlia“ sa nás snaží presvedčiť o nasledovnom: „Je lepšie nemať deti! Je to lepšie! Môžete objavovať svet, ísť na dovolenku, môžete mať vilu na vidieku, byť bezstarostní... Bude to lepšie - oveľa pohodlnejšie - mať psa, dve mačky a lásku k týmto dvom mačkám a psovi.“

Homíliu adresoval 15 párom, ktoré oslavovali výročie svadby v rozmedzí od 25 do 60 rokov. Pápež František sa zameral na Kristovu vernú a plodnú lásku ako na vzor manželskej lásky.

Páry, ktoré nemôžu mať deti, prechádzajú skúškou a často volajú na Krista, aby im dal podiel na svojom stvoriteľskom akte.

Podľa Svätého Otca je odmietanie plodnosti kvôli voľbe pohodlia niečo, čo „sa Ježišovi nepáči“.

Hovoril o „prípadoch, kedy manželia nechcú deti a rozhodujú sa pre neplodnosť“. Pápež varoval, že „na konci“ takéhoto manželstva „prichádza staroba v samote s horkosťou osamelosti“. Dospel k záveru, že „to neprináša žiadne ovocie, pretože sa k sebe nesprávame tak ako Ježiš k Cirkvi: On ju robí plodnou“.

Prezident Human Life International, otec Shenan J. Boquet, povedal pre LifeSiteNews na margo pápežovho prejavu: „Dnes sa na “hodnotu“ dieťaťa pozeráme podľa toho, koľko ekonomických nákladov nás stojí a koľko potenciálnej záťaže predstavuje pre životný štýl páru“.  Výsledkom je, že „plodiaci a zjednocujúci aspekt manželstva sa od seba oddeľuje a pár sa stáva nepriateľským voči životu“.

„Svätý Otec hovorí o tom, čo sa stane s kultúrou, ktorá prijíma antikoncepčnú mentalitu, dokonca aj o tom, čo sa stane s manželmi,“ povedal otec Boquet. „Naša kultúra zabúda na základný zmysel manželstva - priniesť nový život na svet - a manželstvo definuje ako naplnenie vlastných túžob.“

„Široká dostupnosť antikoncepcie rýchlo a nebezpečne odpútala spoločnosť od zamerania sa na rodinu a komunitu a presmerovala ju na osobné potešenie a naplnenie. To vedie k rozpadu rodinného života, strate úcty voči človeku a dokonca k schváleniu potratu,“ dodal.

Nedávno kanonizovaný pápež, sv. Ján Pavol II., chválil rodiny, ktoré boli voči deťom otvorené. Vo svojom pôstnom posolstve z roku 2004 ocenil „rodičov, ktorí dobrovoľne prevzali zodpovednosť za veľké rodiny, matky a otcov, ktorí nepovažovali úspech vo svojej profesii a kariéru za najvyššiu hodnotu, ale vynaložili všetko úsilie, aby svojim deťom odovzdali ľudské a náboženské hodnoty, ktoré dávajú životu pravý zmysel“.

Podobne konal i pápež Benedikt XVI., ktorý v roku 2012 povedal, že rodiny, ktoré prijímajú deti, sú svedkami „viery, odvahy a optimizmu“.

„Bez detí niet budúcnosti,“ poznamenal pápež Benedikt v príhovore určenom členom Talianskej národnej asociácie veľkých rodín. Dúfal, že „sa budú aj naďalej presadzovať primerané sociálne a legislatívne opatrenia s cieľom podporovať a chrániť väčšie rodiny, ktoré sú zdrojom bohatstva a nádeje pre celú krajinu“.

DISKUSIA k článku