Pápež František: Homosexuálne „manželstvá“ sú „machináciami otca klamstiev“

5,555
Kultúra života

Kardinál Jorge Bergoglio, terajší pápež František, je pre čitateľov LifeSiteNews známy ako pevný zástanca života a rodiny.

Keď sa stala aktuálnou otázka homosexuálnych „manželstiev“, kardinál Bergoglio odvážne bojoval, aby argentínsky zákon naďalej chránil tradičnú rodinu.

V júli 2009 vyzval kňazov z arcidiecézy v Buenos Aires, aby priviedli veriacich na blížiaci sa protest proti homosexuálnym „manželstvám“.

Nebuďme naivní, nejde tu o obyčajnú politickú bitku. Je to deštruktívny neoprávnený nárok proti Božím plánom,“ napísal kardinál Bergoglio v liste zaslanom do kláštorov v Buenos Aires. „Nehovoríme tu len o obyčajnom návrhu zákona, ale skôr o machináciách otca klamstiev, ktorý chce zmiasť a oklamať Božie deti.“

Všetci kňazi z farností mali z kazateľnice prečítať deklaráciu brániacu skutočnú definíciu a chápanie manželstva.

Argentínčania budú musieť v nadchádzajúcich týždňoch čeliť situácii, ktorej výsledok by mohol vážne poškodiť rodinu. Hovoríme o návrhu zákona týkajúceho sa manželstva medzi ľuďmi rovnakých pohlaví.“ Návrhu, ktorý vyvoláva otázky ohľadom „identity a prežitia rodiny: otca, matky a deti“.

Deti, varuje Bergoglio, tiež môžu byť ohrozené adopciami homosexuálmi, čo by bolo skutočnou diskrimináciou.

Krajina teraz potrebuje „osobitnú pomoc Ducha Svätého, aby priniesol svetlo pravdy doprostred temnoty pochybenia. Aby nás chránil pred okúzlením toľkými mudráctvami, ktorými ospravedlňujú tento návrh zákona,“ napísal.

Zároveň činom, ktorý sa dnes často spomína, pápež František ukázal svoj súcit pri návšteve hospicu na Zelený Štvrtok, keď pobozkal a umyl nohy dvanástim pacientom trpiacim na AIDS, chorobu, ktorá sa často spája s homosexualitou.

John-Henry Westen

DISKUSIA k článku