Pápež František: Diabol chce zničiť rodinu

6,698
Kultúra života

VATIKÁN - Diabol sa snaží „zničiť“ rodinu, pretože to je miesto, kde sa rodia deti a kde sa učia milovať, povedal tento víkend pápež František.

Počas dvoch po sebe idúcich dňoch pápež František zameral svoje príhovory na rodinu a jej súčasný význam v Cirkvi a vo svete.

V rozhovore pre veľké zhromaždenie charizmatických katolíkov na rímskom olympijskom štadióne pápež František hovoril o tom, ako diabol „intenzívne napadá rodinu. Démon ju nemiluje a snaží sa ju zničiť.“

Illinoiský biskup Thomas Paprocki vidí v súčasnosti jasne démonický útok na rodinu. Biskup Springfieldu konal zriedkavý verejný exorcizmus v svojom chráme v deň, keď guvernér Pat Quinn podpísal illinoiský zákon o „manželstve“ rovnakého pohlavia. Biskup Paprocki povedal v komentári k pápežovmu vystúpeniu pre LifeSiteNews: „Je užitočné pripomenúť si postrehy pápeža Františka o diablových útokoch na rodinu nielen preto, že diabol je skutočný, ale tiež preto, že musíme byť ostražití pri obrane manželstva pri týchto trvalých útokoch, ktoré sa snažia zničiť rodinný život ako miesto, kde deti môžu rásť v láskyplnej Božej prítomnosti skrze lásku svojej matky a svojho otca.“

Pápež vysvetľoval, že diabol sa snaží zničiť rodinu, pretože „rodiny sú domáca cirkev, kde vyrastá Kristus. Vyrastá v láske manželov, vyrastá v živote detí.“

Pomodlil sa: „Nech Pán žehná rodinu. Nech ju urobí silnou v tejto kríze, v ktorej ju chce diabol zničiť.“

Amen! Boj o manželstvo a rodinu nie je vo svojej podstate o rozhodnutí ďalšieho súdneho hlasovania alebo o tom, kto má najviac peňazí,“ povedal prezident Human Life International, o. Shenan Boquet, na margo pápežovho príhovoru. „Je to vo svojej podstate duchovný boj o život a o duše.“

Význam rodiny pápež František zdôraznil tiež v príhovore k biskupom zo Zimbabwe. „Venujte osobitný záujem príprave a jasnému vedeniu mladých katolíkov túžiacich po kresťanskom manželstve,“ povedal Svätý Otec, „...tým, že im otvoríte bohatstvo cirkevného morálneho učenia o živote a láske, umožníte im nájsť ozajstné šťastie v slobode ako matkám a otcom.“

Ilúzia, že manželstvo a rodinný život môže byť definovaný mimo Boha, je ten najväčší trik Zlého,“ povedal o.Boquet pre LifeSiteNews. „Dúfame, že posolstvo Svätého Otca inšpiruje pastierov poverených starostlivosťou o duše, aby kázali plnosť evanjelia a viedli svojich ľudí ku skutočnej pravde o osobe, manželskom živote a rodine.“

DISKUSIA k článku