Pápež: Ak neveríte, je čestnejšie opustiť Cirkev

5,855
Kultúra života

VATIKÁN, 28. august 2012 (LifeSiteNews.com) - V príhovore pred modlitbou Anjel Pána hovoril pápež Benedikt XVI. o Judášovej zrade Krista. Povedal, že Judášovým problémom bolo opustiť Krista, keď už neveril - „je to falošnosť, ktorá je znakom diabla.“

Pápež poznamenal: Judáš skutočne mohol odísť - tak, ako to urobilo mnoho učeníkov. Ak by bol býval čestný, bol by odišiel. Namiesto toho ostal s Ježišom. Neostal kvôli viere alebo láske, ale s tajným úmyslom pomstiť sa Majstrovi.

Podľa Mons. Ignacia Barreira, riaditeľa rímskeho katolíckeho apoštolátu Human Life International (HLI), sa tento komentár veľmi dotýka súčasnej situácie v katolíckej cirkvi. Mons. Barreiro, ktorý je držiteľom doktorátu z dogmatickej teológie, povedal pre LifeSiteNews: „Čo sa týka tých katolíkov, ktorí nedokážu prijať formálne učenie Cirkvi ohľadom života a rodiny - bolo by od nich čestné, keby Cirkev opustili, než aby ju zrádzali.“

Dodal však: „Je nám veľmi ľúto, že sa títo ľudia odlučujú. Je naším prianím, aby zažili obrátenie, aby mohli skutočne uveriť.“

Pápež Benedikt v komentári naznačil rozdiel medzi vierou a chápaním. Poznamenal, že niektorí učeníci od Krista odišli, pretože neverili. Tiež však povedal, že dokonca i tí, ktorí ostali, mali najskôr vieru a až potom pochopili v plnosti.

Riaditeľ rímskeho HLI sa vyslovil, že „to, že niečo rozumovo nechápeme, nie je prejavom neposlušnosti.“ Ďalej vysvetlil: „Možno sú oblasti vierouky, ktoré sa vám neprijímajú ľahko. Predsa ale (za takých okolností) je čnosťou veriť, pretože obetujete vlastnú vôľu a osvojujete si pohľad Cirkvi.“

Mons. Barreiro poznamenal, že čo sa týka oficiálneho učenia Cirkvi, treba skôr podriadiť vôľu a rozum než presadzovať vlastný názor. „Napríklad sa to žiada pri učení o potratoch, ale čo sa týka starostlivosti o chudobných, môžu byť medzi katolíkmi opodstatnené rozdiely v názoroch.“

Vyzdvihol i ďalší príklad: „Zatiaľ čo ženy v Cirkvi nikdy nedostanú kňazské svätenie, môžu byť rozličné názory na to, ako zaistiť, že všetkým ľuďom sa dostane zdravotnej starostlivosti.“

Pápež príhovor zakončil modlitbou, v ktorej žiadal Boha, aby „nám pomohol veriť v Ježiša tak, ako veril sv. Peter a aby sme k Nemu boli úprimní, tak ako aj ku všetkým ľuďom.“