Pápež: ,,Žiarlivosť je diablova práca, Duch Svätý prináša jednotu"

1,504
Kultúra života

VATIKÁN (Catholic News Service) - Majte sa na pozore pred diablom, ktorý chce žiarlivú,  cirkev žiadostivú po moci a rozdelenú cirkev, povedal pápež František.

Buďte otvorení Svätému Duchu, ktorý prináša jednotu a súlad, a ktorý pobáda ľudí, aby sa celkom zamerali na Krista, povedal pápež 29. apríla počas kázne v Dóme Svätej Marty, kde aj býva.

Pápežova ranná kázeň bola úvahou o čítaní dňa zo Skutkov apoštolov (4,32-37), ktoré opisuje ranokresťanskú komunitu ako komunitu zloženú z veriacich, ktorí boli „jedno srdce a jedna myseľ,“ a ktorí „boli svedkami vzkriesenia Pána Ježiša,“ a rozdeľovali svoje majetky „každému koľko potreboval.“

Pápež František povedal, že táto pasáž opisuje to, čo by každá kresťanská komunita, vrátane farností a diecéz, mala stvárňovať a k čomu ašpirovať: „pokoj, svedectvo, chudoba a starostlivosť o chudobných.“

Komunita pokoja, odpustenia a súladu znamená, že „nie je žiadny priestor na ohováranie, závisť, záškodníctvo a očierňovanie,“ povedal podľa správy z Vatikánskeho rozhlasu.

Aby bolo vidieť, ako komunita dosahuje úroveň, ktorú chce Kristus, pozrite na to, ako sa správajú jej členovia, povedal. „Sú pokorní a ponížení? Sú medzi nimi boje o moc? Žiarlivé hádky? Je tam ohováranie? Nie sú na ceste Ježiša Krista,“ povedal pápež.

Pokojná, zladená komunita je „veľmi, veľmi dôležitá,“ povedal, „pretože diabol sa nás vždy snaží rozdeliť. On je otec rozdelenia.

Druhou dôležitou črtou kresťanskej komunity je jej nadšenie pre dávanie svedectva o vzkriesenom Kristovi, uviedol František.

„Skutočne táto farnosť, komunita, diecéza verí, že Ježiš Kristus vstal?,“ alebo ľudia veria iba svojimi hlavami, ale nie srdcami, opýtal sa. „Vydávať svedectvo, že Ježiš žije, že je medzi nami, to je cesta, ktorou si môžete overiť, ako je na tom komunita.“

Tretím aspektom kresťanskej komunity je „chudoba ducha“ jej členov, keď skladajú svoju dôveru v Boha, nie v bohatstvá a silu, dodal.

To, je to čo Ježiš myslel, keď Nikodémovi povedal, že „musíš sa znovu narodiť zhora,“ a narodiť sa z Ducha Svätého, uviedol pápež.


Čo sa týka pokoja, svedectva a starostlivosti o chudobných, „jediný, kto to môže urobiť, je Duch. To je práca Ducha,“ uviedol.

Duch Svätý vytvára jednotu, „Duch nás tlačí k vydávaniu svedectva,“ povedal pápež. „Duch vás robí chudobnými, pretože on je bohatstvo a spôsobuje to, aby ste sa starali o chudobných.“

DISKUSIA k článku