Otvorenie otázky prijímania znovu zosobešných je útokom na Cirkev

2,371
Kultúra života

Kardinál George Pell, emeritný arcibiskup Sydney a jeden z najvyšších kardinálov počas pontifikátu pápeža Františka, napísal predslov k novej knihe s názvom Evanjelium rodiny: Idúc do hĺbky návrhu kardinála Kaspera v súvislosti s rozpravou o manželstve, opätovnými občianskymi sobášmi a prijímaním v Cirkvi. Knihu vydalo v októbri vydateľstvo Ignatius Press. Autormi tejto knihy sú Stephan Kampowski, profesor filozofickej antropológie a Juan José Pérez-Soba, profesor pastorálnej teológie. Obaja pôsobia na rímskom Pápežskom Inštitúte Jána Pavla II. pre výskum manželstva a rodiny.

Vo svojom predslove kardinál Pell (okrem iného) uvádza:

Nátlak na túto zmenu [sväté prijímanie pre rozvedených katolíkov, ktorí sú opätovne civilne zosobášení] sa sústreďuje predovšetkým v niektorých európskych cirkvách, v ktorých do kostola chodí len málo ľudí a v ktorých sa stále väčší počet rozvedených osôb rozhoduje pre nový sobáš. Túto otázku považujú priatelia i nepriatelia katolíckej tradície za symbol: je to víťazná cena stretu medzi tým, čo zostalo v Európe z kresťanstva a agresívnym novopohanstvom. Každý oponent kresťanstva si želá, aby Cirkev v tejto otázke kapitulovala.“

Celoživotné manželstvo nie je len bremenom, je tiež klenotom, je životodarnou inštitúciou. Keď spoločnosť uzná túto krásu a toto dobro, bude ho ustavične účinnými disciplinárnymi opatreniami chrániť. Uvedomí si, že učenie a pastoračná prax nemôžu byť v rozpore, a že nemožno udržať nerozlučiteľnosť manželstva tým, že dovolíme sväté prijímanie znovu zosobášeným osobám.“

...

Jednou z neprekonateľných prekážok, ktorej musia čeliť tí, ktorí zastávajú nové doktrinálne a pastoračné disciplinárne opatrenia týkajúce sa podávania svätého prijímania, je to, že celá história Cirkvi je ohľadom tejto veci takmer úplne jednomyseľná.

...

Rovnako ako sa už dlho tuší, že oslabená viera znamená menej detí, myslím si, že je veľmi pravdepodobné, že i samotné rozhodnutie nemať deti alebo mať ich len veľmi málo často vedie k vážnemu oslabeniu viery.“

DISKUSIA k článku