OSN pobáda Poľsko, aby povolilo potrat na požiadanie - a to v mene „práv detí“

962
Kultúra smrti

OSN požiadalo Poľsko, aby zrušilo obmedzenia, ktoré sa týkajú potratov a aby odstránilo „okná života“, ktoré umožňujú bezpečne odložiť [nechcené] deti. Všetko toto žiadajú v mene práv dieťaťa. Avšak v tejto krajine vernej katolíckej viere zožali len posmech.

Noviny Społeczeństwo uviedli, že OSN nemá právomoc na to, aby Poľsku vnútilo dodržanie tejto požiadavky: „Tento dokument budí dojem, že ho napísali na žiadosť ľavicových politikov.“ V nedávnych národných voľbách získala väčšinu sociálno-konzervatívna pro-life strana Právo a spravodlivosť.

Keď Výbor OSN pre práva dieťaťa preskúmal, ako si Poľsko plní povinnosti, ktoré pkynú z Dohovoru o právach dieťaťa, poslal poľskej vláde dlhú a tvrdú správu, ktorá opisovala, ako Poľsko tento dohovor porušuje. Negatívne reakcie vyvolala najmä výzva, aby vláda „vytvorila podmienky, ktoré by menej obmedzovali potraty a ktoré by - v prípade dospievajúcich dievčat - odrážali právo dieťaťa na vyjadrenie svojho názoru, ako aj najlepší záujem dieťaťa“. Tým „záujmy“ dospievajúcich detí stotožnili s ich prianím ísť na potrat.

Výbor však vôbec nespomenul, že ten istý Dohovor uznáva, že „dieťa z dôvodu svojej fyzickej a duševnej nezrelosti potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a osobitnú právnu ochranu, a to "pred" aj "po" narodení“.

Namiesto toho Výbor vyzýva, aby sa v katolíckych kláštoroch zrušili „okná života“. V nich možno nechať anonymne opustené deti, ktoré zveria do starostlivosti sestier. Majú sa tiež prepracovať učebné osnovy sexuálnej výchovy vyučovanej na štátnych školách tak, aby podporovali antikoncepciu. Výbor tiež žiada „jasné normy pre jednotný a voľný výklad podmienok potrebných na legálny potrat a s ním súvisiacich postupov – vrátane dôsledného dodržiavania dôvernosti osobných údajov“.

Poľsko povoľuje potrat v prípade, že je v ohrozený život alebo zdravie matky. Povoľuje potrat aj vtedy, keď je tehotenstvo spôsobené znásilnením alebo v prípade, že je plod poškodený. Neplnoletí musia mať súhlas rodičov. Nelegálne je aj podporovanie nezákonných potratov.

Wanda Nowicka, členka ľavicového krídla poľského parlamentu nazývaného aj Sejm, pred nedávnymi voľbami správe zatlieskala a novinárom povedala, že „Výbor uznal, že máme právne predpisy, ktoré obmedzujú ľudské práva“. Potom spomenula slávny prípad z roku 2008, keď 14-ročné dievča z Lublinu, ktoré bolo obeťou znásilnenia, nemohlo ísť na potrat. Jej žiadosť najprv jedna nemocnica zamietla. Potom, čo sa za povolenie prihováral istý kňaz, jej ho v inej nemocnici povolili. Musela však ešte tri dni počkať. Tento postup Európsky súd pre ľudské práva v roku 2012 odsúdil ako porušenie ľudských práv tohto dievčaťa.

Zdá sa, že nová a konzervatívna poľská vláda, ktorá vyhrala sčasti aj vďaka svojmu odporu voči prenikaniu Európskej únie do poľskej zvrchovanosti, si z listu OSN ťažkú hlavu nerobí. Podľa novín Społeczeństwo „sa Stanisław Szweda, zástupca ministra práce a sociálnej politiky vyjadril, že poľská vláda sa zákon o potratoch v krajine meniť nechystá. Strana Zákon a spravodlivosť, ktorá pred mesiacom vyhrala parlamentné voľby, sa oficiálne ujala moci minulý týždeň a pokračuje v boji za ochranu života a rodiny.“

Bartosz Lewandowski z Inštitútu pre právnu kultúru povedal, že výbor OSN má ideologický program, ktorý ale „vôbec nesúvisí s ochranou práv detí“. Výzvu k širokému sprístupneniu potratov nazval „relativizáciou najzákladnejšieho práva – práva na život“. Poznamenal, že v roku 2014 tento Výbor vyzval Vatikán, aby zmenil svoje učenie o homosexualite.

Výbor tiež žiadal zrušenie päťdesiatich siedmych poľských „okien života“ alebo „detských hniezd“. Ide o vyhrievané miesta prístupné z ulice, ktoré sa nachádzajú v okolí kláštorov, a v ktorých môže okoloidúci zanechať nechcené dieťa. Národný ombudsman pre deti, Marek Michalak, ich však obránil slovami, že práve vďaka nim sa podarilo zachrániť 77 detí, ktoré by boli inak ponechané napospas smrti niekde v lese.

DISKUSIA k článku