OSN útočí na katolícku cirkev

1,997
Kultúra života

RÍM - Mario Francesco Agnoli, taliansky sudca a publicista, povedal, že nedávna kontroverzná správa Výboru OSN pre práva dieťaťa môže byť „prvým útokom“ lobby za populačnú kontrolu vo „vojne proti katolíckej cirkvi. Je totiž zjavné, že vplyv OSN sa začína zmenšovať. Správa z 5. februára požadovala, aby katolícka cirkev upustila od väčšiny svojho učenia o ľudskej sexualite a potratoch.

Agnoli, ktorý vykonáva funkciu prezidenta Občianskeho oddelenia odvolacieho súdu v Bologni, povedal, že načasovanie správy je azda veľavravné. Pýtal sa, „prečo si OSN vybrala práve tento okamih na útok na katolícku cirkev s takým pevným odhodlaním“.

Agnoli na Liberta e Persona, čo je stránka zverejňujúca katolícke názory, napísal, že OSN je pravdepodobne „znepokojená možnými budúcimi stratami,“ akými sú napríklad obmedzenie zákona o potratoch v Španielsku a pozastavenie zákona o manželstvách rovnakého pohlavia vo Francúzsku. Lobby „maltuziánskej“ kontroly populácie v rámci OSN, povedal Agnoli, „označila katolícku cirkev za katalyzátor odporu v Európe a na Západe“. „Nie je hlúposť domnievať sa, že za zásahom Výboru sú popredné maltuziánske lobby (feministické, pro-potratové, homosexuálne), ktoré - hoci kráčajú rôznymi cestami - sa zbližujú so zámerom zníženia svetovej populácie.“

Tieto „nesmierne vplyvné lobby,“ povedal Agnoli, by mohli začať cítiť „rastúci, mocnejúci a možno nečakaný odpor ľudí voči ich projektom“.

Nadväzujúc na stĺpček experta na náboženstvá a sociológa Massima Introvignea, ktorý povedal, že Výbor OSN „vyhlásil vojnu“ katolíckej cirkvi, Agnoli povedal, že výbor sa rovnako ako v akejkoľvek vojne rozhodol udrieť na zraniteľné miesto a použil ako kameň úrazu škandály sexuálneho zneužívania klerikmi.


„Výbor si vybral skutočnú slabinu, hlbokú výčitku, bolestivú kapitolu v dejinách Cirkvi. Jedinú, ktorú môže použiť na ospravedlnenie kritiky a roznietiť ňou nevôľu medzi ľuďmi. To však len preto, aby s nimi spomenutá slabosť manipulovala kvôli účelom, ktoré nemajú nič spoločné s právami detí a ich ochranou, a teda ani s poslaním Výboru.“

„Realitou je, že ako vždy, keď sa vyhlási vojna, je zámienka len zámienkou, ktorá slúži na prikrytie posledných, najhorších a skutočných príčin a plánovaného zámeru.

„Všeobecne platí, že vo vojnách s armádami, bombami a zákopmi sa zistí, čo ste naozaj chceli, až po skončení konfliktu, keď si víťazi plánujú priniesť domov korisť. Teraz sa vo vojnách bojuje s inými nástrojmi a bojovými poľami sú masmédiá, valcovanie domácností reklamami, konferenciami, rokovaniami, vyhláseniami politikov, ideových vodcov a údajných zástupcov občianskej spoločnosti,“ napísal.

Agnoli povedal, že Cirkev vytvorila spoľahlivú obranu tak, že poukázala na to, že správa Výboru nezohľadnila zmeny vykonané v posledných rokoch. Tie urobili z katolíckej cirkvi v súčasnosti „inštitúciu s pravdepodobne najprísnejšími povinnými a transparentnými pravidlami vo veci pedofílie“.

Talianske noviny Il Foglio v úvodníku napísali, že správa OSN pochádza z „totalitného“ podnetu. „Útok  OSN je jasným útokom na náboženskú slobodu, ktorá je slobodou, ktorú neovplyvňujú vedľajšie okolnosti.

Il Foglio tvrdí, že katolícka cirkev „nemá žiadne právo vnucovať svoju pravdu, ale odoprieť jej právo hlásať ju - to je už iná vec. „Zásah Výboru mal otvorene a primárne za cieľ umlčať ju, odstrániť ju z verejnej sféry, zbaviť [Cirkev] slobody tam, kde oprávnene vykonáva svoje právomoci – čo platí najmä ohľadom katolíckych škôl.“

Noviny pokračovali: „Spoločnou a základnou skúsenosťou každej totality je popieranie slobody vyučovania. Šestnásť stránok, ktoré dalo dohromady osemnásť „nezávislých“ odborníkov na pôde OSN, sa usiluje o položenie základov definitívnej „reštrukturalizácie“ sekulárneho a postmoderného vzdelávania. To by malo platiť aj pre katolíkov pod plášťom pokroku, ktorý ospravedlňuje i zneužívanie.“   

Vatikánsky hovorca, o. Federico Lombardi, 7. febuára povedal, že zatiaľčo Cirkev nemá problém prijímať oprávnenú kritiku svojej politiky, nikdy neprijme „ideologický“ prístup k ľudskej sexualite, len aby potešila niektoré zložky OSN. Lombardi dodal, že Výbor prekročil hranice svojich kompetencií, „mieša sa do vieroučných a morálnych postojov katolíckej cirkvi a odkrýva ideologickú víziu sexuality.“
„Iste, zatiaľ čo Svätá Stolica bola predmetom iniciatívy a mediálnej pozornosti, ktorá bola podľa nášho názoru nespravodlivo škodlivá, treba uznať, že samotný Výbor prilákal vážnu a opodstatnenú kritiku,“ povedal Lombardi.

Otec Lombardi však dodal, že napriek odporúčaniam mnohých katolíckych komentátorov, Vatikán nebude od Dohovoru o právach dieťaťa odstupovať. Svätá Stolica bola medzi prvými suverénnymi štátmi, ktoré Dohovor ratifikovali, ale ponecháva si „výhrady“, že ho bude aj naďalej interpretovať v súlade s katolíckym učením.

DISKUSIA k článku