NIGÉRIJSKÍ BISKUPI: „NEPODLIEHAJTE ZÁPADNÉMU LGBT VPLYVU“

1,579
Kultúra života

Konferencia katolíckych biskupov Nigérie sa jednoznačne postavila na obranu inštitúcie manželstva. Svojím postojom tak biskupi reagovali na rozhodnutie amerického Najvyššieho súdu o predefinovaní tejto inštitúcie, rovnako ako na írske ľudové hlasovanie, ktoré na „smaragdovom ostrove“ zaviedlo novú definíciu manželstva. 

„Konferencia katolíckych biskupov Nigérie by chcela znovu vyjadriť postoj cirkvi k nedávnemu vývoju udalostí, ktoré sa týkajú posvätnosti a dôstojnosti ľudského života a tiež inštitúcie manželstva a rodiny po celom svete,“ takto znie vyjadrenie, pod ktorým je podpísaný Ignatius Kaigama, arcibiskup metropolitnej diecézy Jos a William Avenya, biskup diecézy Gboko a zároveň tajomník konferencie biskupov.

Vo vyjadrení, ktoré bolo zverejnené v stredu nigérijskí biskupi píšu, že stupňujúci sa politický tlak v otázkach homosexuality „vyvolá citeľnú a rýchlu zmenu názoru verejnosti na podstatu a zmysel manželstva a rodiny, ktorý bol tisícročia zaužívaný.“ Spomínaný politický tlak sa veľmi rýchlo zmenil na legislatívne a súdne machinácie s cieľom predefinovať inštitúciu manželstva.

„Radi by sme poznamenali, že je to smutná, nespravodlivá a poľutovaniahodná situácia založená z veľkej miery na skreslenej predstave o biologickom zákone, Božej vôli a ľudskej prirodzenosti,“ hovoria biskupi.

Upozorňujú tiež na skutočnosť, že vedúce svetové ekonomiky, ako sú Kanada, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Írsko a najnovšie aj Spojené štáty americké, zvolili cestu legalizácie „manželstiev“ rovnakého pohlavia. Biskupov znepokojuje možnosť, že tieto krajiny budú vyvíjať ekonomický a kultúrny tlak na tradičné „hodnoty a morálku“ spoločnosti.

Biskupi vyjadrili obavy z „nepoľavujúcej a nepretržitej propagácie a globalizácie homosexuálneho životného štýlu a zo snahy predefinovať manželstvo.“ Toto všetko považujú za „skreslenú predstavu o ľudskej sexualite, ktorá sa šíri najmä zo západného sveta.“

V záujme rodín sa biskupi obracajú na nigérijských zákonodarcov s varovaním pred prijatím týchto západných trendov, pretože „podporovanie homosexuálnych zväzkov, či ‚manželstiev rovnakého pohlavia‘ bude mať na náš nigérijský národ ničivý a neblahý dopad a celkovo povedie k nevyhnutnému rozpadu rodiny a spoločnosti, spolu s ďalšími vážnymi, vskutku negatívnymi dôsledkami.“

Biskupi navyše apelujú na ľudí pracujúcich v médiách, v hudobnom a v zábavnom priemysle, v školstve, v oblasti medicíny, podnikania a v marketingu „aby boli oddanými strážcami, ktorí chránia verejnosť od prenikania spomínanej propagandy, ktorá sa často šíri cez rôzne médiá a fóra.“

V neposlednom rade biskupi vyzývajú rodičov, aby učili svoje deti „nemennému významu manželstva a posilnili ich tak, aby s nezmazateľnou pravdou čelili rýchlo sa meniacemu svetu.“ Prihovárajú sa tiež mladým, aby sa pevne pridŕžali „hodnoverných náboženských a kultúrnych hodnôt, ktoré oslavujú krásu a dar manželstva ako celoživotného zväzku jedného muža a jednej ženy.“

„Týmto znovu zdôrazňujeme,“ dodávajú nigérijskí biskupi, „že manželstvo je posvätný zväzok jedného muža a jednej ženy, ktorý slúži na splodenie a výchovu detí. Manželstvo je podstatou rodiny, ktorá je pilierom a základnou jednotkou našej civilizácie. Rodina samotná bočí od všetkých nátlakov a chráni každého Nigérijčana od rastúcej a skutočne nebezpečnej propagandy lesieb, gejov, bisexuálov a transgender osôb.“

Katolícki biskupi Nigérie vyjadrili opakovane a jednoznačne podporu ochrane života, skutočnému manželstvu, rodine, ľudskej dôstojnosti a verejne odsúdili snahu západných krajín zaviesť v Nigérii kultúru smrti.

„Právo na život je prvým zo základných ľudských práv,“ uviedli biskupi v dokumente zverejnenom na konci plenárneho zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo vo februári roku 2013. Témou zasadnutia bola „Viera a dôstojnosť ľudského stvorenia.“ 

Po medzinárodnom pochode za život a po konferencii, ktorú organizovali katolícki biskupi Nigérie v meste Abuja, bolo minulý rok zverejnené oficiálne vyhlásenie, kde je cirkev vyzvaná k tomu, aby bola „odvážnejšia a dôslednejšia v aktivitách na ochranu života, ktoré sú na strane ľudského života, manželstva a rodiny a zároveň sú alternatívnym prostriedkom spoločnosti voči ideológiám a praktikám namiereným proti ochrane života.“

„Prijatie alebo propagácia zväzkov rovnakého pohlavia ohrozuje právo na život, právo na slobodu svedomia, náboženskú slobodu a rešpektovanie morálnych a kultúrnych hodnôt,“ zaznelo na začiatku Medzinárodnej konferencie na ochranu života a rodiny z vyhlásenia katolíckych biskupov ibadanskej arcidiecézy v Nigérii. Spomínaná konferencia sa konala v apríli na Ibadanskej univerzite.

„Ubližuje to aj nevinnosti detí, degraduje manželstvo a rodinný život, narúša spoločnosť, a to nielen dnes, ale aj v budúcnosti,“ uviedli ibadanskí biskupi.

Úplné znenie stanoviska konferencie katolíckych biskupov Nigérie o otázkach manželstva, rodiny a ľudskej spoločnosti z 8. júla nájdete tu

DISKUSIA k článku