Neuveriteľný skutočný príbeh o nadprirodzenej sile Ježišovho mena

4,283
Kultúra života

Otec Roger merial sotva 160 centimetrov. Tento veľmi duchovne založený kňaz sa zaujímal hlavne  o uzdravovanie hriešnikov, exorcizmus, navštevovanie väzňov, či psychiatrické liečebne. Rozprával mi, že raz prechádzal chodbou jednej psychiatrickej liečebne, keď ho zrazu spoza rohu prekvapil mohutný chlap – meral asi tak 180 centimetrov a vážil okolo 140 kilogramov. Popritom ako z neho chrlili nadávky, rútil sa smerom k Rogerovi a oháňal sa kuchynským nožom.

Roger zastal a povedal: „V mene Ježiša Krista, pusti nôž na zem!“

Muž zastal. Spustil nôž na zem, otočil sa a odkráčal preč poslušne ako baránok.

Príbeh je dôkazom, že meno Ježiš má v duchovnej oblasti veľkú silu. Jeho sväté meno opakujeme v strede modlitby ruženca a mali sme ho vysloviť s prestávkou a so sklonenou hlavou. Táto časť, ktorá je srdcom modlitby: vzývanie svätého mena.

Sväté meno Ježiš by sme mali vyslovovať pri modlitbách za oslobodenie. Ak ste pokúšaní, vzývajte sväté meno. Ak vás druhí nemajú v priazni, vzývajte sväté meno. Ak vám niekto ublíži, vzývajte sväté meno.

Zapamätajte si, že meno „Ježiš“ znamená „Vykupiteľ“, preto, keď potrebujete pomoc, vzývajte ho.

Aj ostatné mená svätých majú svoju moc. Vzývajte svojich svätých patrónov po mene. Diabol neznáša mená Ježiš a Mária. Keď sa exorcista snaží vyhnať démona, vždy chce najprv vedieť jeho meno. Pretože démon, ktorého volá po mene, musí odpovedať svätému menu Ježiš, keď ho kňaz vyzve a káže mu odísť.

Práve vďaka Ježišovmu menu poslúchli apoštoli Kristov príkaz poraziť démonov a len vďaka Ježišovmu menu sa nám dnes darí v duchovnom boji.

DISKUSIA k článku