Nemeckí biskupi hovoria o hraniciach učenia Cirkvi o manželstve

1,715
Kultúra smrti

16. apríla uverejnila Konferencia biskupov Nemecka dokument o situácii katolíckych rodín v Nemecku a ich postoji k súčasným záležitostiam týkajúcim sa „znovuzosobášených“ ľudí, praktizujúcich homosexuálov a antikoncepcie. Správa je zhrnutím názorov tých, ktorí odpovedali v dotazníku na otázky týkajúce sa manželstva a rodiny, publikovanom Vatikánom v Lineamente. Konferencia biskupov to v tlačovej správe z 20. apríla sumarizuje takto:

Odpovede ukazujú, že model manželstva a rodiny je medzi veriacimi stále uznávaný. Väčšina respondentov však očakáva, že kompetentné cirkevné autority preukážu väčšie pochopenie voči takým formám života, ktoré s týmto modelom až tak nekorešpondujú. Väčšina vysvetlení bola odpoveďou na otázky týkajúce sa práve jednania so znovuzosobášenými, s pármi, ktoré spolu žijú a sú zosobášené civilne alebo bez sobášneho listu a s homosexuálnymi pármi. Čo sa týka učenia Cirkvi, väčšina veriacich očakáva ďalší rozvoj a väčšiu otvorenosť voči súčasnému spôsobu života.

Dokument vyšiel potom, ako sa biskupi koncom februára znova po roku stretli, a to v Hildesheime na severe krajiny, kde kardinál Reinhard Marx oznámil, že nemeckí biskupi by mohli povoliť prijímanie Eucharistie „znovuzosobášeným“ aj v prípade, že by sa na nadchádzajúcej Synode v Ríme rozhodlo inak. „Nie sme len nejakým doplnkom Ríma,“ a „tiež sa učíme zo života náuky“ – to sú známe slová jeho samého i jeho kolegov, ktoré boli dôvodom veľkého vzdoru a opozície zo strany mnohých, napr. kardinála Waltera Brandmüllera, kardinála Raymonda Burkeho, kardinála Kurta Kocha či kardinála Paula Josefa Cordes.

Renomovaný pro-life aktivista a autor niekoľkých kníh o problémoch života a ničiacom vplyve médií Mathias von Gersdorff na odpovede nemeckých veriacich nekompromisne reagoval v článku z 28. apríla v nemeckom liberálno-konzervatívnom týždenníku Junge Freiheit:

Pokiaľ ide o Nemecko, vyhlásenie Konferencie biskupov poukazuje na dezolátny stav. Ak tento prieskum skutočne odzrkadľuje tunajšiu realitu, Cirkev nemá na názory veriacich, týkajúce sa manželstva, rodiny a sexuálnej mravouky žiaden vplyv. […] Inými slovami, v očiach Konferencie biskupov Nemecka je sexuálna revolúcia v krajine veľmi úspešná.
Von Gersdorff to uzatvára tak, že nemeckí biskupi by sa tým pádom mohli v Ríme na nadchádzajúcej Synode o rodine zjaviť „pred celým zhromaždením, pokľaknúť si a s popolom na hlave prosiť o odpustenie toho, že zlyhali.“
Pokračuje:
Biskupi z chudobných diecéz, napríklad z vnútra Bolívie alebo Nigérie, by sa ich mohli opýtať takúto otázku: ,Ako to, že taká bohatá Cirkev minula tak málo peňazí na to, aby veriacim poskytla pravé učenie Cirkvi o manželstve a sexualite?‘“
Nemecký autor sa tiež zmieňuje, že biskupov by sa mohli rovnako opýtať, prečo neinvestovali viac peňazí za účelom „boja proti negatívnym vplyvom televízie, internetu a iných médií, ktoré pôsobia na ľudí?“ Položil aj trpkú otázku, či tento nedostatok akceptovania morálneho učenia Cirkvi medzi katolíkmi Nemecka nesúvisí s ich nedostatočnou vierou, dokonca aj v základných pravdách našej viery, ktoré zahŕňajú „Božskú podstatu Ježiša Krista, Jeho spasiteľské poslanie, ktoré je zavŕšením Jeho utrpenia a poníženia.“
Von Gersdorff sa zaoberá aj nasledovnou dôležitou otázkou:
Pri takejto katastrofe si človek neveriacky pretiera oči, ak majú nemeckí biskupi odvahu ísť na Synodu s požiadavkami. Učenie sa musí ,ešte viac vyvinúť,ľudia by si mali ešte viac ,vážiťmimomanželské a homosexuálne partnerstvá a podobne. Ktoré úspechy chce nemecká delegácia na Synode predniesť, aby odôvodnila svoju [zdanlivú] autoritu predkladať tieto požiadavky?

V tomto kontexte sa nemecký autor odvoláva na liberálnejšieho žurnalistu z uznávaných nemeckých svetských novín, ktorý poznamenal, že nemeckí biskupi sú vo svete jediní, ktorí vyrukujú s takýmto typom liberálneho postoja voči morálnemu učeniu Cirkvi. Áno, hovorí von Gersdorff, nemeckí biskupi „navrhujú znížiť úroveň učenia katolíckej cirkvi o manželstve a sexualite.“ A uzatvára to slovami:

Počkajme a uvidíme, ako sa vyjadrí kardinál Marx a ostatní, kým [v októbri 2015] začne Synoda. Nemecký kardinál Walter Brandmueller už svoj postoj vyjadril: ,Ktokoľvek by chcel zmeniť Dogmu, je heretikom – aj keby bol odetý v purpure.‘

DISKUSIA k článku