Neúspešný lobing potratových skupín v OSN

1,537
Kultúra života

NEW YORK - Masívny lobing vygeneroval niekoľko ďalších odvetných akcií pro-potratových skupín, ktoré sa ukázali v plnej sile na každoročnej Komisii OSN pre postavenie žien.

Ženské skupiny - niektoré financované vládami – sa snažili zastrašiť delegátov tým, že nosili výstredné masky, zapĺňali chodby pred rokovacou miestnosťou ako bratstvo a vytvárali tunel a organizovali „mobilizačný“ sprievod vo vnútri OSN. Po maratóne rokovacích zasadaní, delegáti skončili o druhej ráno.

Konečná dohoda, na ktorej sa komisia zhodla po štrnásťdňových rokovaniach, stavala na rétorike minuloročnej komisie. Nerozšírila právo na potrat, sexuálne práva alebo práva homosexuálov.

Niektorí diplomati boli viditeľne frustrovaní z nedostatku pokroku ohľadom potratov a zaradení otázok sexuálnej orientácie a rodovej identity do kategórie pre ne/diskrimináciu v medzinárodnej politike.

Delegát z El Salvadoru mal horlivý prejav, keď krajiny súhlasili s dokumentom, ktorý vymenúva pokrok a výzvy žien pri dosahovaní Miléniových rozvojových cieľov [Millennium Development Goals].

„Stagnácia by nemala byť ani možnosťou,“ ostro kritizoval, pričom potriasal svojim konským chvostom. Napriek stratám nasadil triumfálny tón a vyhlásil, že sexuálna orientácia a pohlavná identita je „cestou, po ktorej moja krajina už nejakú tú chvíľu ide.“ 

Egyptská diplomatka vyhlásila, že hovorila za „všetky ženy sveta“, aby nedošlo k regresu reprodukčných práv a sexuálneho „zdravia“. Merv Tallawy vyjadrila obavu  z „konzervatívnych nálad vo svete“ v rozvojových i rozvinutých krajinách. Predtým, v priebehu rokovaní za zatvorenými dverami sa údajne pýtala, prečo bolo Svätej stolici dovolené prehovoriť, keď vo Vatikáne nie sú žiadne ženy.

Sedemnásť percent zo všetkých žien na svete sú katolíčky. Viac než 134 tisíc ľudí, vrátane nekatolíkov, podpísalo vyhlásenie na podporu Svätej stolice v OSN.

Svätá stolica znášala hnev potratových aktivistov aj v [rokovacej] miestnosti. Mládež v ružových YWCA tričkách spolu so šedivými matrónami sa posmievali zástupkyni Svätej stolice, profesionálnej matke z Afriky, ktorej predseda skrátil prejav kvôli technike.

Rokovania prebiehali podľa vzoru posledných rokov, kedy sa západné krajiny, ktoré investujú v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčných práv, snažili rozširovať tieto predstavy obsahujúce potraty, homosexualitu a širokú predstavu o sexuálnych právach.

Krajiny z rozvojového sveta - najmä z Afriky - to odmietli so žiadosťou o výslovnú zmienku o národnej suverenite, kultúre, náboženstve a tradícií, aby tak zmiernili akékoľvek záväzky voči kontroverznej politike.

Informovaná osoba povedala pre Friday Fax, že tohtoročné rokovania boli mierne tlmené v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, a to aj v kontroverzných otázkach. Toto podráždilo zástupcov potratových skupín a zástancov sexuálnych práv.

 V stávke je veľa – ide totiž o to, čo bude zahrnuté do rozvojového programu obdobia po roku 2015 , čo je rozvojová schéma, ktorá budúci rok nahradí program Miléniových rozvojových cieľov.

Miléniové rozvojové ciele, 15 ročný program, ktorý určoval globálne priority a miliardy vo financovaní, nezahŕňal potrat, ani sa nezameriaval na reprodukčné zdravie. Potratové skupiny venovali obrovské úsilie iba tomu, aby bolo reprodukčné zdravie zhrnuté do cieľov, keďže bolo najprv vynechané. Výskumníci tvrdia, že toto odviedlo pozornosť a finančné prostriedky od zdravia matiek.

Ak sa nový rozvojový program nebude silne zameriavať na sexuálne a reprodukčné zdravie, potratové skupiny budú čeliť ťažkému boju o rozširovanie svojich zdrojov financovania. Tohtoročné rokovanie komisie bolo testovacou pôdou pre rokovania, ktoré sa budú konať budúci rok na jeseň.

DISKUSIA k článku