Na koho ´strane´ je Boh?

835
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Na koho „strane“ je Boh?

Ľudia občas rozprávajú o tom, či je Boh „na našej strane“, „na ich strane“ alebo či sa radšej nemajú viac starať o to, aby boli oni „na strane Boha“. Krátky a takmer neznámy príbeh o stretnutí s anjelom v Starom zákone vrhá na tento problém trocha svetla.

Mojžiš zomrel a putujúcich Izraelitov vedie teraz Jozue. Izraeliti nedávno prekročili Jordán a dostali sa do Zasľúbenej zeme, no tá je plná všelijakých iných národov a preto sa Izraeliti pripravujú zaútočiť na mesto Jericho.

Vtedy zažije Jozue neuveriteľné stretnutie.

„Keď bol Jozue na poli mesta Jericha, zdvihol oči a videl, že oproti nemu stojí akýsi muž a drží vytasený meč“ (Joz 5, 13), hovorí Biblia.  

Keďže je takto pripravený na boj, Jozue je samozrejme zvedavý, na koho strane tento vojak stojí. Podíde k nemu a pýta sa ho: „Patríš k nám alebo k nepriateľom?“ (Joz 5, 13).

„Nie, som vodcom Pánovho vojska a teraz som prišiel“, odvetil mu.

Jozue okamžite zmenil svoje správanie: „Jozue padol tvárou na zem, poklonil sa mu a povedal ´Čo odkazuje môj Pán svojmu služobníkovi?´ A vodca Pánovho vojska povedal Jozuovi ´Zobuj si z nôh sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté´. A Jozue urobil, ako mu rozkázal“ (Joz 5, 14-15). Potom dáva Boh Jozuovi inštrukcie, ako dobyť Jericho.

 

Ako sa z tohto môžeme poučiť?

Uvedomme si, že Izraeliti boli Bohom špeciálne vyvoleným národom  a že sa na Boží príkaz chystali dobyť a zaujať Zasľúbenú zem. Očakávali by sme preto, že Boží anjel povie, že je na ich strane.

On to však nepovedal.

Na otázku, či patrí k nám alebo k nepriateľom, odpovedal ´nie´ a predstavil sa ako „vodca Pánovho vojska“.

Pochopiteľne že Boh, ktorý je Láska, chce iba naše dobro. A pretože nelipne na pozemských veciach, Boh spolu so svojím vojskom anjelov bojuje na úplne inej úrovni.

Na koho strane je teda Boh? Vyzerá to tak, že Boh je na strane Boha.

 

 

DISKUSIA k článku