Núdzová antikoncepcia a katolícka cirkev

3,582
Kultúra smrti

Kolín nad Rýnom, Nemecko – V januári 2013 sa v Nemecku rozpútal spor, za ktorým je vedúci konzervatívny prelát krajiny, kolínsky kardinál Joachim Meisner. Naznačil, ako sa pôvodne zdalo, že v katolíckych nemocniciach je prípustné udeľovať obetiam znásilnenia tabletky núdzovej antikoncepcie („the morning-after pill“ (MAP)). Nemeckí biskupi o veci diskutovali na svojom februárovom plenárnom zasadnutí.

MEDIÁLNA MANIPULÁCIA

Príbeh začína komplikovaným prípadom, ktorý médiá rozšírili výberom selektívnych faktov, manipuláciou pocitov a spôsobením národného rozruchu. Titulky tipu „Obeť znásilnenia odmietnutá katolíckymi nemocnicami“ obleteli krajinu aj svet.

Mladá žena sa po večierku ocitla na lavičke v parku nevediac, ako sa tam dostala. Podozrenie padlo na užitie tzv. drogy znásilnenia na schôdzke, preto 25-ročná žena išla na pohotovosť a predpísali jej MAP. Keďže pravdepodobne išlo o znásilnenie, odporučili jej gynekologické vyšetrenie. V dvoch katolíckych nemocniciach ju však odmietli a poslali inam.

Pre mainstreamové média tu bez ďalšieho vysvetlenia príbeh končí. Tým vykreslili falošný obraz, ktorého následkom bolo pobúrenie verejnosti.

Sophia Kubyová z organizácie European Dignity Watch však odhalila priebeh celého diania. Katolícke nemocnice ju odkázali inam preto, že Ministerstvo zdravotníctva nariadilo, aby nemocnice, na ktoré sa obrátia znásilnené ženy, poskytovali potratovú tabletku MAP. Keďže nemocnice predpisujúce MAP musia pacientku aj vyšetriť, katolícke nemocnice radšej ušetrili už aj tak traumatizovanú ženu od opakovaných invazívnych vyšetrení. Z tohto dôvodu takéto pacientky odkazujú do nemocníc, ktoré majú od štátu mandát ponúknuť lieky vyvolávajúce potrat.

Celonárodnej kritike cirkvi, ktorú spôsobili zavádzajúce mediálne informácie, napomohli aj viaceré tlačové správy kardinála Meisnera a ďalších nemeckých biskupov.

V správe z 22. januára 2013 sa kardinál ospravedlňoval poznamenávajúc, že katolíci sú „hlboko zahanbení“ a že neposkytnutie pomoci obeti znásilnenia sa nikdy nemalo stať. Vyhlásil, že katolícke nemocnice by mali v takýchto prípadoch ponúknuť starostlivosť obetiam, vrátane potrebných gynekologických vyšetrení.

Dodal však, že nemôžu vyvolať potrat už počatého dieťaťa. Postoj, ktorý je síce ťažké prijať za týchto komplikovaných okolností, ale ochrana ľudského života je absolútna.

VEDECKÁ MANIPULÁCIA

Druhé kardinálovo vyhlásenie bolo dôsledkom zavádzajúcich vedeckých rád, ktorých sa kardinálovi dostalo. Ako sa mohlo zdať, vyjadrovalo súhlas katolíckym nemocniciam používať MAP pre obete znásilnení. Ten uviedol, že bol informovaný o novom výskume, ktorý presvedčivo naznačuje, že účinky MAP nevyvolávajú potrat – teda že liek neznemožňuje počatému embryu, aby sa implantovalo v maternici (tzv. postfertilizačný efekt).   

Predložená štúdia však nebola objektívna. Jej autorom bol lekár-poradca farmaceutickej spoločnosti, ktorá tieto lieky vyrába, ako aj sám v závere dokumentu pripustil. Lekár hodnotiaci správu pre LifeSiteNews.com poznamenal, že výskum sa zameriava najmä na štúdie, ktoré nenašli žiadny dôkaz o postfertilizačných efektoch.

Aby tohto zmätku nebolo málo, kardinálove slová, že tabletky núdzovej antikoncepcie nevyvolávajú potrat, potvrdila aj interrupcie podporujúca nemecká spoločnosť gynekológov a pôrodníkov.

Existuje však značný počet ďalších štúdií dokazujúcich, že MAP majú postfertilizačné efekty, inými slovami, sú naozaj potrat vyvolávajúce. Dokonca to pripúšťajú aj výrobcovia týchto tabletiek.

Najobjektívnejší pohľad na túto situáciu hovorí, že sú štúdie poskytujúce dôkazy pre obe strany. Niektoré naznačujú postefertilizačné efekty, niektoré nie, podľa toho, aký hormón obsahujú lieky a kedy boli užité.

Tento názor nepochádza od pro-life aktivistov. Informáciu priniesol popredný výskumník v tejto oblasti, James Trussell, v správe publikovanej vo februári 2013. Trussel nie je v žiadnom prípade pro-life aktivista. Je veľkým zástancom antikoncepcie, vrátane MAP. Vo svojej aktuálnej odbornej správe to sumarizuje takto: „Aby sa ženy mohli informovane rozhodnúť, musia vedieť, že [tabletky núdzovej antikocepcie] … primárne zabraňujú otehotneniu zdržaním alebo blokovaním ovulácie a bránením tak oplodneniu, niekedy však môžu aj zamedziť implantácii oplodneného vajíčka v sliznici maternice.“

„NIE“ LÁTKAM VYVOLÁVAJÚCIM POTRAT – TERAZ A NAVŽDY

Kardinál vo svojom druhom vyjadrení, bez ohľadu na náznaky o možnosti podávania MAP, jasne povedal, že v katolíckych nemocniciach nie je prípustné užívanie látok vyvolávajúcich potrat (liekov, ktoré spôsobujú, že už počatému dieťaťu bude znemožnená implantácia), a to dokonca ani v prípadoch znásilnenia.

Tým, ktorí v prospech užívania liekov vyvolávajúcich potrat argumentujú, že embryám sa aj tak často nepodarí uchytiť prirodzene a bez zásahu, kardinál odpovedá: „Prirodzené ukončenie ľudského života je prirodzený jav. Jeho úmyselné napodobňovanie je zabitie.“

Ak by účinky núdzovej antikoncepcie boli čisto antikoncepčné – teda zabraňujúce ovulácii a tým blokujúce počatie, kardinál Meisner by ich považoval za prijateľné v prípade znásilnenia. „Ak sa lieky, ktoré bránia počatiu, užijú po znásilnení s cieľom zabrániť oplodneniu, potom je to, podľa môjho názoru, akceptovateľné,“ uviedol.

Nemeckí biskupi sa zídu na plenárnom zasadnutí a otázka používania MAP bude predmetom diskusie. Niet pochýb o tom, že zoberú do úvahy názory objektívnejších vedcov, a tiež vatikánske smernice týkajúce sa tejto problematiky.

Smerodajný vatikánsky dokument o MAP vydala Pápežská akadémia pre život (PAV) v roku 2000 a posúdila ho ako „chemický potrat“ a „absolútne“ zakázaný.

Dokument však spochybnili teológovia, nakoľko sa nezaoberal užitím MAP v prípade znásilnenia.

LifeSiteNews v roku 2008 hovorilo s predsedom PAV, ktorý potvrdil, že MAP nie je prípustné ani v prípadoch znásilnenia. Na otázku o možnosti výnimiek pre prípady znásilnenia v podmienkach katolíckych nemocníc, ktoré by tak mohli podávať MAP, biskup Elio Sgreccia odpovedal: „Nie. Nemôže to zabrániť znásilneniu. Ale môže to eliminovať embryo.

Žiadny katolícky biskup by v konečnom dôsledku nepovolil MAP v katolíckych nemocniciach, ak by bol presvedčený, že by to malo potrat vyvolávajúci efekt.

Dokonca aj možnosť potratu by stačila na vylúčenie MAP, pretože v prípade pochybností v otázkach života a smrti cirkev učí, že človek nemá riskovať, a teda má stáť na strane ochrany života.

DISKUSIA k článku