Montrealský arcibiskup: Ľuďom, ktorí bojujú so svojou sexuálnou identitou, pomôže Kristus

1,656
Kultúra života

OTTAWA, 25. mája 2015 - Montrealský arcibiskup Christian Lépine uvažoval nad tým, čo môže Katolícka cirkev  reálne ponúknuť ľuďom, ktorí zápasia so svojím biologickým pohlavím. V exkluzívnom rozhovore pre LifeSiteNews hovorí, že Boh nerobí chyby v tom, či je daná ľudská osoba mužom alebo ženou, a že každý človek musí hľadať svoju identitu z „Božieho pohľadu“.

Tým najzákladnejším učením Cirkvi je to, že sme stvorení na Boží obraz. To je vždy východiskový bod. Kčlovek zíde z tejto stopy, totiž keď zabudne, že je stvorený na Boží obraz, potom akosi stráca dôveru v to, kým je ako ľudská bytosť, a čoraz menej vie, kým naozaj je. Až nakoniec už to, kým je, nevie vôbec a [prichytí sa pri] hľadaní svojej vlastnej identity mimo Božieho pohľadu,“ povedal Lépine pre LifeSiteNews minulý týždeň. Bolo to deň pred každoročným Pochodom za život, ktorý prilákal asi 25 000 pro-life zástancov.

Idúc v línii prvej knihy Biblie, v ktorej sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako „muža a ženu“, Katolícka cirkev vždy učila a stále učí, že mužsko-ženská dvojakosť, je Božím plánom pre ľudstvo.

Kniha Genezis (1,27) uvádza: „Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“

Katechizmus Katolíckej cirkvi zdôrazňuje, že uznanie a zachovanie mužsko-ženskej sexuálnej rozdielnosti je pre zdravú spoločnosť nevyhnutné.

Každý človek, muž i žena, má uznať a prijať svoju sexuálnu totožnosť. Fyzická, morálna a duchovná rozdielnosť a komplementárnosť (vzájomné dopĺňanie sa) sú zamerané na dobrá manželstva a na rozvíjanie rodinného života. Súlad manželského páru a spoločnosti závisí čiastočne od spôsobu, akým sa medzi pohlaviami prežíva komplementárnosť a vzájomná potreba a opora, uvádza katechizmus.

Lépine povedal, že kedykoľvek u veriacich vznikajú pochybnosti týkajúce sa sexuálnej identity, „musia ísť späť k základom“ a teda k tomu, že „každý človek je stvorený na Boží obraz a že podľa Biblie každá ľudská bytosť existuje buď ako žena, alebo ako muž“.

Arcibiskupovým slovám sú cudzie mainstreamové tvrdenia o tzv. „premenlivosti rodu“. Tie rozdiel medzi mužskosťou a ženskosťou chápu ako sociálny konštrukt a nakoniec ako osobnú voľbu.

Lépine uznáva, že niektorí ľudia trpia, pokiaľ ide o prijatie ich vlastnej sexuálnej identity (mužskej alebo ženskej) založenej na ich biologických vlastnostiach.

Niekedy sa ľudia trápia svojimi vlastnými túžbami, alebo svojimi pocitmi identity, či vôbec tým, že mužskosť a ženskosť existuje, alebo dokonca tým, že človek ako „ľudská bytosť“ [existuje] buď ako taký, čo má mužské pohlavie, alebo taký, čo má ženské pohlavie – buď ako muž alebo ako žena.“

Mužsko-ženskú dvojakosť nazval realitou, ktorá je súčasťou [ľudskej] skúsenosti,“ a dodal, že ju „učí aj Biblia“.

Lépine zdôraznil, že Cirkev nemá ponechať bojovať ľudí, ktorí „hľadajú zmysel svojich životov a zmysel svojej vlastnej identity“ samých, ale má im ponúknuť mnohé formy pomoci a pomôcok vrátane jasnej antropológie o prirodzenosti ľudskej osoby.

My ako kresťania máme Bibliu, aby sme pomáhali ľuďom. Máme Ježiša Krista, aby sme pomáhali ľuďom. Máme vieru v Boha na to, aby sme pomohli ľuďom. Takže sa musíme vrátiť späť a [musíme] si uvedomiť, že sme stvorení na Boží obraz. Naša sexualita – teda to, čo je zmyslom faktu, že sme mužom alebo ženou - sa vzťahuje na naše povolanie k láske. A každá ľudská bytosť ako taká, stvorená na Boží obraz – teda tým, že je mužom alebo ženou - je povolaná k láske.“

Ako teda [máme] pomôcť [týmto] ľuďom? Môžete hovoriť o veciach teoreticky – to je jeden spôsob. Musíme si však tiež byť vedomí toho, že ľuda prežívajú situácie, pri ktorých hľadajú svoju vlastnú identitu a myslím, že na to, aby sme im pomohli, potrebujeme Bibliu a vieru.“

Premenlivé pojmy týkajúce sa pohlavia kritizoval aj pápež František – a to minimálne trikrát. Ešte pred ním [ich kritizoval] aj pápež Benedikt XVI.

Teória gender je omylom ľudskej mysle, ktorá vedie k mnohému zmätku,“ povedal pápež František mladým ľuďom vlani v marci počas svojej cesty do talianskeho Neapola.

Pápež Benedikt vo svojom vianočnom prianí v roku 2012 odsúdil teóriu rodovej rovnosti ako „hlbokú lož“, pretože popiera mužské a ženské pohlavie ako také, ktoré je daným prvkom prirodzenosti“. Podľa Benedikta namiesto toho, aby uznávala, že Boh stvoril ľudí ako mužov a ženy, teória gender predpokladá existenciu sexuálnych sociálnych konštruktov, ohľadom ktorých sa môžu ľudia rozhodnúť, či sa im prispôsobia alebo nie.

Hlboká lož tejto teórie a v nej obsiahnutej antropologickej revolúcie je zrejmá. Ľudia diskutujú o myšlienke, či majú prirodzenosť, ktorá je daná ich telesnou identitou a ktorá slúži ako určujúci prvok ľudskej bytosti. Popierajú svoju prirodzenosť a nakoniec sa rozhodnú, že to nie je niečo, čo im bolo vopred dané, ale že je to niečo, čo si vytvárajú oni sami.“

Keď sa sloboda kreativity stáva slobodou seba-stvorenia, potom je nutne odmietnutý Stvoriteľ a nakoniec je aj samotný človek zbavený svojej dôstojnosti Božieho stvorenia ako obrazu Boha v jadre svojej bytosti,“ uzaviera Benedikt. „Obrana rodiny je o obrane samotného človeka. A je jasné, že keď je odmietnutý Boh, mizne tiež ľudská dôstojnosť,“ povedal.

Ešte predtým Lépine v interview rozprával o potrebe „neúnavne podporovať život a úctu voči životu“ tvárou v tvár Najvyššiemu národnému súdu, ktorý stanovuje za legálny stav, umožňujúci lekárom  ukončiť životy svojich pacientov pod zámienkou súcitu a milosrdenstva.

Človek sa nestará o niekoho, ak umlčí jeho život, pretože to nie je riešením problému. Tým len umlčíte túto osobu. Takto to nefunguje,“ povedal.

Odvolajúc sa na blížiace sa tohtoročné federálne voľby, ktoré sa uskutočnia na jeseň, arcibiskup nazval „život, právo na život a dôstojnosť osoby dôležitými otázkami, pretože tieto javy sú v spoločnosti úplne najzákladnejšie.

DISKUSIA k článku