Kardinál Vatikánu: „Antikoncepcia nemá ďaleko od potratu.“

2,314
Kultúra života

V rozhovore pre spravodajskú agentúru amerických biskupov, Catholic New Service (CNS), kardinál Raymond Burke, prefekt Najvyššieho súdu Vatikánu, hovoril o vzťahu medzi antikoncepciou a kultúrou potratov.

„Antikoncepcia je počiatkom hnutia proti životu,“ povedal kardinál Burke pre CNS. „Podporuje kultúru potratov. Odníma podstatu sexuálneho spojenia a vo veľkej miere ho ničí tým, že z neho odstraňuje plodnosť, ktorá do sexuálneho spojenia muža a ženy, do manželského spojenia, patrí.“

Vo videu, ktoré pripravil Robert Duncan z CNS, kardinál dodáva: „Tým, že tento aspekt odstraňujeme, konáme proti životu.“

Kardinál hovorí:

Problémom je, že tento akt si aj napriek tomu stále uchováva svoju dobrú podstatu, pretože stále ide o akt spojenia. Takže samotný akt antikoncepcia nenarúša.  

Avšak hoci sú muž a žena spojení, neodovzdávajú sa jeden druhému úplne, čo je pravým zmyslom sexuálneho spojenia, pretože muž, alebo žena, zabraňujú svojej prirodzenej plodnosti.

Dodal: „Pravda je taká, že veľa foriem antikoncepcie je abortívnych, čo znamená, že likvidujú ľudský život v jeho zárodku, takže antikoncepcia od potratu nemá ďaleko.“

V roku 1968, v čase, kedy väčšina kresťanských denominácii už dávno opustila svoju pozíciu v zasadzovaní sa proti antikoncepcii, pápež Pavol VI. šokoval všetkých, ktorí čakali, že katolícka cirkev bude tiež nasledovať väčšinu ,vydaním encykliky Humanae Vitae.

V encyklike pápež viackrát zdôraznil učenie cirkvi proti umelej antikoncepcii a predpovedal, že ak verejnosť antikoncepciu príjme, bude to cesta k zvýšenému počtu nevier, všeobecnému poklesu morálnych štandardov, oslabeniu úcty k ženám a dá priestor násilným praktikám populačnej kontroly zo strany vlád.

DISKUSIA k článku