Kardinál Arinze odpovedá kardinálovi Marxovi

1,014
Kultúra smrti

Emeritný kardinál jednoznačne odmietol návrhy, ktoré žiadali podávanie svätého prijímania rozvedeným a znovu zosobášeným osobám: „Desatoro máme od Boha a nikto by sa nemal považovať za múdrejšieho.“

Rím (kath.net/LSN/jg)

František kardinál Arinze odmietol návrhy, ktoré žiadali zmiernenie zákazu prijímania rozvedených a civilne zosobášených osôb. A odmietol ich jednoznačne, nešlo o žiadne nejednoznačné vyjadrenie. Takéto návrhy vyšli na synode od kardinála Reinhard Marxa, arcibiskupa Mníchova a Freisingu. Marx svoje odporúčanie okrem iného zdôvodňoval tým, že sa mu požiadavka, aby rozvedení a znovu zosobášení zachovávali zdržanlivosť, zdá „nereálna“. Sexuálna aktivita by sa mala posudzovať v „kontexte života“ každého jednotlivca. Túto správu priniesol portál Kath.net.

Kardinál Arinze povedal: „Desatoro máme od Boha. Máme teda právomoc povedať, že je  „nereálne“ očakávať od ľudí, že sa budú kontrolovať?“ S takouto argumentáciou, by sa mohlo ľuďom povoliť, aby ignorovali akékoľvek Božie prikázanie. Ak by sme mohli civilne rozvedeným a znova zosobášeným povedať, že nemusia počúvať Šieste prikázanie, prečo sme nemohli urobiť podobné výnimky aj z ostatných prikázaní, pýtal sa emeritný kardinál.

Keď Kristus oznamoval svoje prikázania, predpokladal všetky možné situácie. Nikto by sa nemal považovať za múdrejšieho ako je Ježiš. „On je Cesta, Pravda a Život,“ pokračoval kardinál Arinze.

Ten, kto ide na sväté prijímanie a nie je v stave posväcujúcej milosti, dopúšťa sa ďalšieho hriechu. Týmto spôsobom sa nikto nemôže priblížiť k Bohu, pripomína Arinze. Prijímanie pre rozvedených a zároveň znovu zosobášených ľudí je odmietnutím Božieho zákona. Toľko kardinál Arinze.

DISKUSIA k článku