"Je to moje telo": Potrat ako protiklad Eucharistie?

1,230
Kultúra života

„Potrat je diablova démonická paródia na Eucharistiu. Práve preto sa v nej používajú tie isté sväté slová: Toto je moje telo.V tomto prípade však v rúhavom, opačnom význame.“ Dr. Peter Kreeft

Každý rok umierajú kvôli potratom milióny detí a mnoho politikov a iných ľudí potraty aj naďalej podporuje. Spoločnosť hovorí jasne: „Je to tvoje telo,“ tak prečo by si si s ním nemohol robiť, čo chceš?

Máme vôbec politikov, stúpencov politických strán a inak zainteresovaných, ktorí sa niekedy zastavili a pozreli na obrovskú hodnotu tela? Písmo nám hovorí: „A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení.

 Oslavujte teda Boha vo svojom tele!“ (1 Kor 6, 19-20) Nepatríte sebe: zaujímavé je, že Písmo nám hovorí niečo úplne iné a veľmi kontroverzné vzhľadom na to, čo hovorí svet.

Svet nám hovorí:‘Vyhlasujeme, že by pre ženu bolo nespravodlivé, keby musela deväť mesiacov znášať fyzickú a psychickú záťaž kvôli dieťaťu, ktoré vlastne ani nechce.’

No nebolo by pre Ježiša ľahšie povedať niečo podobné: „Otče, prečo sa musím nechať zbiť a bičovať a zároveň prežiť takú veľkú fyzickú bolesť, aby som zachránil tvojich ľudí? Nemôžem jednoducho zomrieť prirodzenou smrťou a po troch dňoch vstať z mŕtvych?“ Koniec koncov, bolo to jeho telo.

No Ježiš tak neurobil. Obetoval sa za nás celý.

V súčasnosti rozhoduje o živote alebo smrti dieťaťa jeho matka. Aj Kristus sa musel rozhodnúť, či budeme žiť alebo zomrieme. No Kristus si vybral život. Vybral si život prostredníctvom smrti. Jeho obetavá smrť za nás umožnila, že môžeme žiť z jeho tela a krvi. Prostredníctvom najsvätejšej Eucharistie nám ponúka každý kúsok svojho tela, aby sme mohli mať život.

Nepatríme sebe. Draho sme boli (vy)kúpení. Skrze najväčšiu obetu Krista, môžeme mať živoť a môžeme ho mať v hojnosti.

Preto oslavujme Boha vo svojom tele.

DISKUSIA k článku