Japonsko: Polovica obcí stratí v budúcnosti 50 % žien

1,465
Kultúra smrti

TOKIO - Japonská vládna agentúra nedávno vydala správu, ktorá hovorí o tom, že za 25 rokov bude v japonských mestských častiach o polovicu menej žien v plodnom veku ako tomu bolo v roku 2010.

Rada japonskej politiky (JPC) vo svojej správe vydanej 8. mája uvádza, že 896 (49,8 percent) z 1800 miest zaznamená po celom Japonsku, úbytok ženskej populácie vo veku 20 až 39 rokov. Je tomu tak, kvôli ničivo nízkej pôrodnosti a neustálemu migrovaniu mladej generácie z vidieckych oblastí do veľkých miest a dedín.

Ženy v týchto demografických oblastiach predstavovali v roku 2012 viac ako 90 percent z tých, ktoré mali deti.

V správe sa uvádza, že niektoré menšie obce by mohli byť „v nebezpečenstve záhuby.“

Podľa odhadov JPC by strata viac ako 50-tich percent mladých žien v obciach mohla spôsobiť ťažkosti pri udržiavaní služieb sociálneho zabezpečenia, vrátane ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotného poistenia, ale aj zamestnanosti.

Správa uvádza ako príklad dedinu Nanmoku v prefektúre Gunma, ktorá by mala do roku 2040 prísť o takmer 90 percent mladých žien, čo je najvyšší podiel straty zo všetkých miest a dedín po celom Japonsku.

„Podporujeme výchovu detí, ale jednoducho nemáme k dispozícii dostatok pracovných miest,“ povedal jeden z predstaviteľov dediny, zatiaľ čo iný dodal: „číslo nám ukazuje, čo sa stane, keď neprijmeme žiadne opatrenia.“

Podľa spravodajstva Asahi Shimbun bola v roku 2013 pôrodnosť v Japonsku rekordne nízka, zatiaľ čo počet úmrtí bol najvyšší od konca druhej svetovej vojny. Úradníci ministerstva zdravotníctva zistili, že populácia tohto národa klesla za rok o rekordných 244 tisíc.

„Trend poklesu počtu obyvateľov bude pravdepodobne pokračovať ešte podstatne dlhšiu dobu,“ povedal úradník ministerstva a poukázal na to, že Japonsko zažíva pokles populácie už sedem po sebe nasledujúcich rokov.

Vládou menovaný panel navrhol opatrenia v boji proti implózii japonskej plodnosti a rýchlemu poklesu počtu obyvateľov a to vo forme väčšej pomoci pre rodičov a podpory imigrácie zahraničných kvalifikovaných pracovníkov.

Je preukázané, že platiť rodičom, aby mali deti, bolo pri zvyšovaní pôrodnosti v krajinách, kde sa o to pokúsili, z veľkej miery neúčinné. V Japonsku nežijú prakticky žiadni prisťahovalci, aj keď v roku 2013 sa počet zahraničných pracovníkov mierne zvýšil a tak nepatrne zmiernil celkový pokles populácie národa.

Dr. Brian Clowes, riaditeľ výskumu pre Human Life International (HLI) napísal, že japonská populácia bola prvá na svete, ktorá sa pred pol storočím, v roku 1960, prepadla pod hranicu reprodukčnej pôrodnosti a celková pôrodnosť krajiny sa aj naďalej zmenšuje.

„Miera pôrodnosti v súčasnosti predstavuje ohromujúce číslo, iba 1,1 dieťaťa na jednu ženu (čo je len polovica potrebná pre udržanie stabilnej spoločnosti) a bude aj naďalej klesať na 0,6 dieťaťa na jednu ženu v roku 2050,“ napísal Dr. Clowes.

„Od roku 1995 sa japonská vláda všemožne snaží o to, aby mali ženy čo najviac detí,“ poznamenal Clowes, „vrátane výrazného zvýšenia výhod pre starostlivosť o deti, ale bez akéhokoľvek výsledku ... Vláda dokonca platí za tzv. ,rýchle randenie.' Ale akonáhle sa ľudia stanú závislí na veciach a celé desaťročia im hovoria, že deti sú bremenom, ktoré obmedzuje vaše sny a potreby, a že sú zlé pre životné prostredie, váš národ je odsúdený k zániku.“

Varoval tiež, že „žiaden národ v histórii ešte nedokázal zvýšiť tak nízku mieru úhrnnej plodnosti akú má Japonsko.“

Dodal, že ak celková svetová miera pôrodnosti dosiahne do dvoch rokov udržateľnú úroveň, populácia bude o tri desaťročia na vrchole a potom začne klesať.

„Ale kartel kontroly populácie naďalej vykonáva potraty, sterilizácie a propaguje antikoncepciu po celom svete tak rýchlo, ako len môže. Nastal čas na skoncovanie s programami kontroly populácie a na podporu väčších rodín,“ uzavrel Dr. Clowes.

DISKUSIA k článku