G.Kuby: Z Ruska sa rozšíril jed proti rodine, z Ruska prichádza liek

5,975
Kultúra života

od Gabriele Kuby

Pred 25 rokmi, keď sa Komunistická strana Sovietskeho zväzu ešte stále schádzala v Kremli pod ikonickým kosákom a kladivom, by si nikto ani len netrúfol predstaviť, čo sa na tomto mieste udeje 10. a 11. septembra 2014. V Kremli, srdci Ruska, sa konala dvojdňová konferencia s názvom „Veľké rodiny a budúcnosť ľudstva“, pro-life a pro-rodinná akcia s cieľom ochraňovať morálne základy rodiny a spoločnosti.

Mocní a vplyvní ľudia stáli na pódiu: patriarcha Cyril, primát Ruskej pravoslávnej cirkvi a jeho reprezentant pre zahraničné záležitosti, metropolita Hilárion, hlavný rabín a veľký mufti (najvyšší teritoriálny náboženský predstaviteľ v sunnitskom islame, pozn. prekl.). Ďalej prispeli aj Elena Mizulinová, predsedkyňa Ruskej parlamentnej komisie pre rodinu, ženy a deti; navrhovateľka zákona o „ochrane detí pred informáciami negujúcimi tradičné rodinné hodnoty“, oligarcha Vladimír Jakunin, dôverník prezidenta Putina, a jeho žena Natália Jakuninová, spoločne predsedovia Nadácie Ondreja Prvopovolaného, ktorá bola oficiálnym organizátorom tohto fóra, Konstantin Malofejev, predseda Nadácie Sv. Bazila Veľkého. A na pódiu sa objavili aj top politici z Maďarska, Francúzska, Nigérie, Grécka a Filipín. Prezident Putin poslal pozdrav a arcibiskup Paglia, hlava Pontifikálnej rady pre rodinu, zaslal videosprávu. Účastníkov bolo viac ako 1000 zo všetkých častí Ruska a 50-tich krajín sveta. Mnohí z nich sú kľúčoví hráči v súčasnej kultúrnej vojne.

Iste nie všetci ľudia na konferencii súhlasili s Putinovým správaním pri konflikte na Ukrajine. Ale všetci sa zhodli, že sa nachádzame v globálnej antropologickej kríze, útočiacej na prirodzenosť a identitu ľudskej osoby, a všetci sú rovnako odhodlaní sa proti tomu postaviť.

Témou nebola len všeobecne rodina, ale predovšetkým veľké rodiny, pretože ony dokážu zvrátiť demografickú krízu, ktorá ohrozuje budúcnosť Ruska, nespomínajúc väčšinu krajín na Západe. Na rozdiel od Západu tu bol problém a jeho príčiny podané otvorene. Americký žurnalista Donald Feder, poradca Svetového kongresu rodín a inteligentný praktizujúci Žid, povedal, že falošné ponímanie sexuality je príčinou demografickej krízy. Osobitne ten pohľad, že sexualita je iba pre potešenie a nesmie mať žiadne následky.

Naopak najprvotnejším účelom sexuality je splodenie ľudského života vo zväzku lásky medzi mužom a ženou. Pretože pilulky a kondómy nie vždy zabránia tejto plodivej sile, po celom svete zabíjame ročne 50 miliónov nenarodených detí. A pokračujeme v tom napriek zjavne hrozivým dôsledkom, pretože chybný je nielen náš koncept sexuality ale aj osobnej slobody. Táto falošná sloboda nepozná nič okrem autonómneho jedinca bez záväzkov, identifikovaného a živeného gender ideológiou, ktorá popiera Boha a prirodzenosť.

Po bohatom občerstvení, na ktorom by si nikto nevšimol, že Rusko začína trpieť pod váhou vlastných poľnohospodárskych sankcií, bola uvedená veľkolepá show medzi troma katedrálami Kremľu. Zlaté cibuľové vežičky sa rozsvietili vo večernom slnku, hra svetla preniesla čaro na fasády a chóry tanečníkov a spevákov predviedli oslavu života a vlasti.

Na druhý deň bol naplánovaný enormný program v konferenčných miestnostiach katedrály Krista Spasiteľa, „Baziliky Sv. Petra“ ruskej pravoslávnej cirkvi. V roku 1931 dal Stalin katedrálu zrovnať so zemou a namiesto nej vybudovať verejné kúpalisko. Katedrála bola po páde komunizmu obnovená a znovu otvorená na dvojtisíce výročie narodenia Krista.

Parlamentná poslankyňa Oľga Batalina hovorila o úspechoch ruskej rodinnej politiky: zlepšenie rodičovských zručností, zákaz reklamy potratov, predĺženie doby odkladu potratu na týždeň (žena žiadajúca o potrat, má ešte týždeň lehotu, kedy môže tento nezvratný krok prehodnotiť, pozn. prekl.) a ponuky poradenstva a pomoci počas odkladu. Funguje takisto veľkorysá štátna podpora pre druhé dieťa. A výsledky za päť rokov? O tridsať percent menej sirôt, nárast pôrodnosti z 1,3 na 1,7 dieťaťa na ženu počas rovnakého obdobia.

Lídri medzinárodného pro-life a pro-rodinného hnutia mali k dispozícii 10 minútové prezentácie. Bolo by zaujímavé počuť niečo od zástupcu Číny o ich politike jedného dieťaťa, ale na druhej strane by to mohlo byť aj nevhodné.

Vlastne pre kohokoľvek zo západných krajín bolo nevhodné prehovoriť na tomto fóre. Najväčšia LGBT organizácia v USA (s viacznačným názvom) Kampaň za ľudské práva promptne reagovala. Žiadala, aby americké ministerstvo financií preverilo Svetový kongres rodín, či neporušili sankcie proti Rusku. Pôvodne chcel totiž Svetový kongres rodín tohto roku zorganizovať medzinárodnú konferenciu v Moskve, ale kvôli konfliktu na Ukrajine odovzdali organizáciu tohto podujatia ruským hostiteľom.

Thomas Ward, prezident Národnej asociácie katolíckych rodín v Anglicku, hovoril o „brutálnej kultúre plánovaného demografického kolapsu.“ Povedal, že achillovou pätou našej kultúry sú práva rodičov. Iba rodičia môžu chrániť vlastné deti a strážiť ich pred sexuálnou indoktrináciou v školách.

Popoludní sa konalo desať diskusií za okrúhlym stolom za účastí približne dvadsať a viac rečníkov. Každý účastník mal predniesť svoj príspevok za sedem minút bez dodatočného času na ďalšie otázky alebo diskusiu. Napriek tomu organizátori evidentne chceli, aby sa znalosti medzinárodných expertov na kultúru života stali dostupnými v Rusku. E.Mizulinová hovorí: „Rusko sa rozhodlo. Drží sa tradičných rodinných hodnôt. Všetky náboženstvá v Rusku sú za rodinu. Až 95 percent populácie odmieta partnerstvá rovnakého pohlavia. Ale USA a západné krajiny spustili proti nám ideologickú vojnu.“

Všetko, o čom sa na konferencii diskutovalo, bude dostupné na internete (www.st-andrew-foundation.org). Keďže sa fórum odohrávalo v Kremli, Natália Jakuninová verí, že celé Rusko bude počuť jeho posolstvo.

Migrácia ideológie a jej následky sú ohromujúce. V roku 1884 Friedrich Engels, spolupracovník Karla Marxa, videl v „antagonizme“ medzi mužom a ženou v monogamnom manželstve prvý „triedny konflikt.“ V roku 1917 si Alexandra Kollontajová, prvá ženská ľudová komisárka (ministerka, pozn. red.) v sovietskej robotníckej rade, predsavzala sexuálno-politickú deštrukciu rodiny. Avšak Lenin musel túto agendu odvolať aj napriek tomu, že spôsobil frustráciu západným komunistom ako bol napríklad Willhelm Reich, pretože spôsobila sociálny chaos, ktorý stál v ceste vytváraniu jeho socialistickej utópie.

Komunistická agenda tak migrovala na západ a rozbehla sa na plnú paru počas študentských rebélií v šesťdesiatych rokoch. V inštitúciách sa začala presadzovať až na najvyššiu úroveň. Dnes dereguláciu sexuálnych noriem za účelom zničenia rodiny implementuje OSN a Európska únia a ich sieť mimovládnych organizácií, miliardárskych nadácií a korporácií.

Naproti tomu v roku 2014 Rusko pod tlakom demografickej krízy udalo kurz pre rodinu a jej etické základy. Vo svojom programe uznáva: „Ľudstvo sa musí pohnúť dopredu k budúcnosti založenej na porozumení, že prirodzená rodina bola a zostane základom civilizácie. Prirodzená rodina bola, stále je a navždy bude manželstvom medzi mužom a ženou s mnohými deťmi.“

_____

Gabriele Kuby sa na konferencii zúčastnila ako rečníčka.

Gabriele Kuby je nemecká sociologička, autorka kníh a medzinárodná rečníčka. Jej hlavnou témou je ideológia genderizmu, ktorá podkopáva rodinu a demokratickú slobodu. Jej najnovšia kniha Die globale sexuelle Revolution – Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit (slovenské vydanie: Globálna sexuálna revolúcia, strata slobody v mene slobody) sa stala nástrojom odporu v mnohých krajinách.

DISKUSIA k článku