Francúzi si všímajú diskriminačný postoj slovenských médii

3,364
Kultúra života

Nástroj referenda je všeobecne považovaný  za jeden z najvyšších demokratických nástrojov v spoločnosti. Spôsob ako ľudia môžu dať politikom najavo svoj názor a svoju  vôľu a zodpovední politici (aj v doslovnom zmysle slova) by takto vyjadrenú vôľu ľudu, mali prinajmenšom vziať do úvahy pri výkone svojich funkcií

Je to v podstate jednoduché. Súhlasíte? Choďte a voľte „áno“. Nesúhlasíte? Choďte a voľte „nie“. Našou krajinou sa prehnali dve kruté totality, v ktorých mnohí ľudia vyjadrenie svojho slobodného názoru zaplatili slobodou, alebo dokonca vlastným životom. O to zarážajúcejšie je, že túto ťažko vybojovanú slobodu teraz mnohí politici bagatelizujú, alebo dokonca popierajú vyzývajúc na neúčasť v referende.

Smršť hlavných médií na Slovensku, ktorá sa strhla proti referendu si všímajú aj vo Francúzku. Hnutie La Manif Pour Tous, ktorému sa opakovane podarilo zmobilizovať viac než milión ľudí, ústami svojej prezidentky Ludovine de La Rochére vydalo nasledujúce vyhlásenie: Francúzi takisto požadovali ľudové hlasovanie k zákonu, ktorým bolo predefinované manželstvo, ale napriek obrovskému počtu podpisov nebolo vyhlásené. My sme tu možnosť dostali.

Tlačové vyhlásenie:

Znepokojenie  z excesov sprevádzajúcich kampaň slovenského referenda  o manželstve a rodine.

La Manif Pour Tous chce upozorniť medzinárodnú verejnosť  a požiadať Harlem Desira (štátneho sekretára pre európske záležitosti) , aby konal v záujme demokracie na Slovensku.

Excesy sprevádzajúce referendum ,ktoré bolo iniciované ľudovým hnutím, znepokojuje prezidentku hnutia La Manif Pour Tous z dôvodu hrubého porušenia občianskych práv a diskriminácie v súkromnej a verejnej sfére.

Referendum sa má konať 7. februára. Referendum sa týka manželstva a rodiny. Slovenskí občania majú rozhodnúť o týchto otázkach :

  • Definícia manželstva ako spojenia jednej ženy a jedného muža, čo v podstate znamená zabránenie nespravodlivosti tým, že svojvoľne zbavíme dieťa práva na otca alebo matku

  • Zákaz adopcií pre páry rovnakého pohlavia

  • Umožnenie, aby sexuálna výuka detí na školách bola dobrovoľná: sú to rodičia, ktorí  budú môcť rozhodnúť čo je vhodné a čo nie pre ich deti.

Iniciátorom toho referenda je Aliancia za rodinu, ktorá zhromaždila 400 tisíc podpisov v krajine, kde žije približne 5,4 miliónov obyvateľov. Do referenda zostáva menej než dva týždne a La Manif Pour Tous vyjadruje znepokojenie nad priebehom kampane, nakoľko v jej priebehu došlo k hrubému porušeniu občianskych práv a k diskriminácii v súkromnej aj v občianskej sfére. Aliancii pre rodinu bol odopretý prístup k súkromným slovenským TV kanálom odmietnutím platenej inzercie. Verejnoprávna RTVS odmietla vysielať reklamné spoty v prospech referenda. Opakovane boli rezervácie priestorov pre verejné diskusie (vrátane univerzitnej pôdy) odložené,alebo dokonca zrušené. Minulý týždeň vo svojom vyhlásení slovenská verejná obhajkyňa práv Jana Dubovcová vystúpila z neutrality a vysvetlila, že bude voliť “Nie“ v uvedených troch otázkach, a že toto referendum nepovažuje za dôležité. Bohužiaľ toto nie je ojedinelý prípad, kedy zodpovední politici nabádajú občanov k tomu, aby sa referenda nezúčastnili!

Všetky tieto elementy sú znepokojujúce, pretože ukazujú prinajmenšom na nefunkčnosť  demokratického procesu. „Sloboda prejavu je ohrozená,“ vyjadruje svoje znepokojenie prezidentka La Manif Pour Tous Ludovine de la Rochére.Toto referendum o rodine je kľúčovou otázkou pre budúcnosť slovenskej spoločnosti.To je aj dôvod prečo chceme upozorniť veľkú časť európskych politikov, aby zaistili, že referendum prebehne v čo najlepších podmienkach a umožní  Slovákom voliť v pokoji.

LMPT preto napísala pánu štátnemu tajomníkov pre európske záležitosti  Harlem Désirovi, aby ho informovala o excesoch sprevádzajúcich kampaň slovenského referenda a požiadala, aby boli zaistené všetky podmienky pre slobodné a plné vyjadrenie sa slovenských občanov v rámci demokracie.

Francúzi takisto požadovali ľudové hlasovanie k zákonu, ktorým bolo predefinované manželstvo, ale  napriek obrovskému počtu podpisov nebolo vyhlásené. Verte, že Francúzi by ju využili na vyjadrenie svojho názoru. Takého, alebo onakého. Ale využili by ju, pretože to považujú za svoje právo. My sme tu možnosť dostali.

Využijeme ju, alebo bude o nás platiť „Kto si slobodu neváži, nie je jej hoden?“

Katarína Hanzlíková

DISKUSIA k článku