Exkluzívny text Benedikta XVI: Kríza, ktorá rozvracia Cirkev, je predovšetkým krízou liturgie

2,340
Jakub Betinský
Kultúra života

Ruské vydanie XI zväzku „Opera Omnia“ Benedikta XVI bolo vydané na Veľkú noc (tohoročne v spoločnom dátume pre východ a západ). Na začiatku tohto projektu v 2015 bol pápež Benedikt XVI požiadaný, aby mu napísal predslov – a tak aj spravil.

Vďaka talianskemu denníku Corriere della Sera máme taliansku verziu tejto ruskej publikácie, ktorú teraz predstavujeme v angličtine (a vďaka našim prekladateľom aj v slovenčine ako prvý. editor):

Benedikt XVI
[Corriere della Sera, 15. apríl 2017]

Nihil Operi Dei praeponatur – „Ničomu nech sa teda nedáva prednosť pred bohoslužbou.“ Svätý Benedikt s týmito slovami v jeho Regule (43,3) ustanovil úplnú prioritu bohoslužby vo vzťahu k iným častiam kláštorného života. Toto nebolo dokonca nevyhnutne jasné ani v kláštornom živote, pretože podstatnou úlohou mníchov bola tiež poľnohospodárska činnosť a práca na prehlbovaní svojho poznania.

V poľnohospodárstve, ako i v remeslách a duchovnej formácii, sa mohli vyskytnúť dočasné naliehavé prípady, ktoré sa mohli zdať dôležitejšími ako liturgia. Benedikt čelil tomuto všetkému a s ustanovením priority pre liturgiu dokázal jednoznačne uľahčiť to, aby bol sám Boh stredobodom v našich životoch. „Hneď ako počujete znamenie k hodine bohoslužby, treba nechať všetko, čo by bolo v rukách, a ponáhľať sa čo najrýchlejšie.“ (43,1)

V svedomí ľudí dnešnej doby sa Božie veci, a s nimi aj liturgia, nezdajú byť v podstate naliehavými. Všetky možné veci sú naliehavé, ale veci Božie sa takými nezdajú. Je možné uznať, že kláštorný život je v každom prípade, niečím odlišný od života ľudí tohto sveta a tento záver je nepochybne pravdivý. Predsa len sa na nás všetkých vzťahuje to, že máme dať vo všetkom prednosť Bohu. Prednosť, na ktorú sme zabudli. Ak Boh už nie je ďalej dôležitý, potom sa menia aj kritériá, podľa ktorých určujeme, čo je dôležité. Keď dáva človek Boha stranou, následne sa sám podvoľuje obmedzeniam, ktoré z neho spravia otroka materiálnych síl a ktoré sú tým pádom v rozpore s jeho dôstojnosťou.

V rokoch po Druhom vatikánskom koncile som si opätovne uvedomil túto prioritu Boha a bohoslužby. Nepochopenie liturgickej reformy, ktoré sa v Katolíckej cirkvi rozšírilo, viedlo k tomu, že ľudia dávajú ešte viac do popredia aspekt vzdelávania a vlastnú činnosť a kreativitu. Takéto konanie viedlo takmer k zabudnutiu Božej prítomnosti. V takejto situácii je oveľa jasnejšie vidieť, že existencia Cirkvi je závislá na správnom slávení liturgie a že Cirkev sa stáva ohrozená, ak sa primát Boha neprejavuje v liturgii a tým pádom ani v živote. Najhlbšia príčina krízy, ktorá rozvracia Cirkev, sa nachádza v odsunutí priority Boha v liturgii. Všetko toto ma viedlo, aby som sa venoval téme liturgie širšie ako v minulosti, pretože viem, že skutočné obnovenie liturgie je nevyhnutnou podmienkou pre obnovenie Cirkvi. Štúdie zhromaždené v tomto 11. zväzku diela Opera Omnia sa zakladajú na tomto presvedčení. Napriek všetkým rozdielom je podstata východnej a západnej liturgie koniec koncov jedna a tá istá. Z toho dôvodu dúfam, že táto kniha môže pomôcť kresťanom aj v Rusku, aby novým a lepším spôsobom pochopili tento veľký dar, ktorý je nám daný v posvätnej liturgii.

Vatikán, s príležitosti slávnosti sv. Benedikta

11. júl 2015

_____________________________________________________________________________________________________
Poznámka: Podľa moskovskej patriarchálnej spravodajskej stránky Pravmir by mal byť tento ruský zväzok publikovaný na konci roku 2017 alebo začiatkom 2018 ako súčasť spoločného úsilia medzi vatikánskym vydavateľstvom Libreria Editrice Vaticana (LEV) a ruským patriarchálnym vydavateľstvom Издательство Московской Патриархии. Knihy od ruského Patriarchu budú taktiež vydané LEVom v talianskom preklade. 

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku