Európsky parlament rokuje o sexuálnej výchove 4-ročných detí

3,827
Kultúra smrti

Európsky parlament rokuje o návrhu zákona, ktorý podporuje, aby sa na sexuálnej výchove 4-ročné deti učili, že potrat je kontrola pôrodnosti.

Známy návrh zákona Edite Estrel sa vrátil na prerokovanie do Európskeho parlamentu.

Ako si iste pamätáte, 22. októbra Európsky parlament odhlasoval, aby sa návrh o Sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach vrátil späť do Výboru pre ženské práva a rodovú rovnosť.  

Keď sa návrh zákona vrátil do výboru, nahnevaná portugalská socialistka Edite Estrelová sľúbila, že nabudúce získa dosť hlasov na jeho schválenie.

Estrelin návrh zákona je späť na programe rokovania FEMM. Návrh plánuje parlament prerokovať 25. novembra a hlasovať sa má 26. novembra. Rodiny z celej Európy sledujú svojich europoslancov a spoliehajú sa na rešpektovanie demokratického procesu. 

Znenie návrhu zákona napísala Vicky Claeys, prezidentka Európskej sekcie pre Medzinárodnú federáciu plánovaného rodičovstva (IPPF), ktorá 19. júna verejne požadovala napísanie dokumentu na svojej IPPF prezentácii pre Európsky parlament v otázke prístupu žien k moderným metódam antikoncepcie.  

Toto uznesenie požaduje sexuálnu výchovu štvorročných detí o potratoch ako základnom práve, napadnutí práva z dôvodu výhrady vo svedomí a právach rodičov. Vyzýva Európsku úniu financovať potraty vo svojej politike zahraničnej a rozvojovej pomoci. Tento návrh žiada viac potratov a menej práv pre ich odporcov a rodičov. Neobsahuje žiadne odporúčanie v prevencii potratov alebo v pomoci tehotným ženám. 

Rýchlosť, s akou sa návrh zákona vrátil späť na rokovací stôl je veľmi prekvapivá, najmä ak uvážime mnohé ďalšie otázky, o ktorých sa má diskutovať. Nielenže ho Výbor FEMM dal ako prvý bod rokovania, návrh zákona si už urobil cestu do návrhu programu plenárneho zasadnutia v decembri.

DISKUSIA k článku