Európa sa prebúdza

2,150
Kultúra života

Trvalo to dlho, ale mnohí ľudia v Európe sa konečne prebúdzajú a začínajú vidieť, aký druh duchovného boja sa tu odohráva. Konflikt medzi sekulárnym svetonázorom a kresťanským svetonázorom si konečne začína uvedomovať stále väčší počet ľudí. Ale aj niektorí, ktorým kresťanstvo nie je blízke, chápu, že aktuálne existuje mnoho ideologických manipulátorov, ktorí sa snažia formovať kultúru spôsobom stavajúcim sa proti zdravému rozumu.

Tieto kultúrne hrozby zahŕňajú gender ideológiu, podporu takzvaných homosexuálnych „manželstiev,“ skorú sexualizáciu detí v predškolskom veku, v rozpore s legitímnymi právami rodičov a nakoniec pokus zmeniť zákonmi potrat na ľudské právo.

Nátlakové skupiny a jednotlivci podporujúci túto agendu si možno mysleli, že presadiť ju bude ľahké a dosiahli aj mnoho víťazstiev, ale tí, ktorí tejto agende odporujú sa začínajú stále lepšie organizovať.

Pred pár mesiacmi, 19. januára, sa 40,000 ľudí vybralo do ulíc Paríža, aby pozdvihli svoj hlas proti potratom, eutanázii a iným praktikám zameraným proti životu. Ďalšie demonštrácie už sú naplánované. Francúzi boli znepokojení anti-life politikami, ktoré im chcel nanútiť socialistický prezident F. Hollande. Viac ako milión ľudí demonštrovalo v uliach niekoľkokrát, aby protestovali proti homosexuálnym „manželstvám.“

V rovnakom čase skupina označujúca sa ako Veilleurs[Noční strážnici], hlavne mladí študenti a ich sympatizanti, svedčila o dôstojnosti a kráse života, napriek represiám, svojimi tichými, pokojnými manifestáciami v sede uprostred Paríža počas noci. V ďalších európskych krajinách ako napríklad v Belgicku, Česku a Rumunsku sa úspešne uskutočnili pro-life zhromaždenia.

Príklad najstaršej sestry Cirkvy mal dopad. Teraz už existujú jasné deklarácie viacerých biskupských konferencií týkajúce sa gender ideológie. Slovenskí biskupi napísali počas adventu 2013 pastiersky list, ktorý nemožno predstihnúť v jasnosti. Poľská biskupská konferencia tiež vydala pastoračný list, ktorý bol čítaný zo všetkých kazateľníc v Poľsku, v ktorom vysvetľovali deštruktívne nebezpečie genderizmu. Portugalská biskupská konferncia spravila to isté. Biskup Huonder z mesta Chur vo Švajčiarsku napísal pastoračný list o gender mejnstrímingu, v ktorom potvrdil to, čo Benedikt XVI. už bezpochybne objasnil: a to, že gender ideológia je hlboko deštruktívna a klamlivá.

Nakoniec nemožno opomenúť pokusy novej španielskej vlády naplniť volebné sľuby a odstrániť liberálne nariadenia o potratoch, ktoré vytvorila predchádzajúca socialistická vláda. Navyše, pokus španielskej političky Estrely presadiť potrat na úrovni EÚ ako povinnosť pre všetky členské štáty, bol zmarený.

Veľký kardinál John Henry Newman hovorieval: Karty sa obrátia. Áno, je to pravda. Lebo pravda ostáva pravdou a pravda je silnejšia ako lži.

DISKUSIA k článku