Deti homosexuálnych párov majú o 35% vačšiu šancu prepadnúť v škole

2,180
Kultúra smrti

11. december 2012 (LifeSiteNews.com) – Zistilo sa, že deti homosexuálnych párov majú v porovnaní s deťmi manželov opačného pohlavia značnú nevýhodu vo vzdelávacom procese. Zistila to štúdia, ktorú viedol Dr. Douglas Allen zo Simon Fraser University. Opätovne sa v štúdii zameral na údaje, ktoré predtým analyzoval sociológ Dr. Michael Rosenfeld, profesor na Stanfordovej univerzite.

Uskutočnili sa už tucty predbežných štúdií o vplyve, aký má na deti život v homosexuálnych domácnostiach. Táto štúdia je však údajne prvou, ktorá spracúva údaje z kompletného sčítania obyvateľstva s rozsiahlou vzorkou respondentov. 

Pôvodnou analýzou obyvateľstva zo sčítania z roku 2000 dospel Dr. Rosenfeld k záveru, že deti homosexuálnych párov sa v akademickom prospechu výrazne nelíšia od detí heterosexuálnych manželov.

Dr. Allen však rozpoznal problém s úpravou v Rosenfeldovej štúdii. Štúdia výlúčila mnoho domácností homosexuálov. V snahe vytvoriť spoločného menovateľa zahrnul do svojho dátového súboru Rosenfeld iba tie domácnosti, v ktorých páry žili v jednom dome aspoň päť rokov. Zo svojej analýzy tak vyradil 700 000 domácností.

Podľa Allena sa medzi týmito 700 000 vylúčenými domácnosťami nachádza väčšina homosexuálnych domácností  z pôvodného súboru dát.

Dr. Allen povedal pre LifeSiteNews.com: „Ukázalo sa, že je oveľa pravdepodobnejšie, že žijete v konkrétnej homosexuálnej domácnosti menej ako päť rokov. Je tomu tak z dôvodu, že tieto domácnosti majú tendenciu sa rozpadnúť veľmi rýchlo.“

„Takže keď vylučuje týchto 700 tisíc domácností, vylúči tak väčšinu homosexuálnych rodín. Preto nebol schopný posúdiť ich vplyv,“ povedal Dr Allen. „Skrátka v tých dátach neboli.“

„Dáme do vzorky týchto 700 tisíc naspäť a skontrolujeme, či žili v tej istej domácnosti alebo nie. Je to štandardný postup, ktorým neodstraňujeme homosexuálne rodiny zo súboru údajov.“

Dr. Allen štúdiu zopakoval, keď túto chybu napravili a homosexuálne domácnosti boli do dát započítané. 

Zistil, že u detí heterosexuálnych manželov je o 35 % vyššia pravdepodobnosť, že budú v škole normálne napredovať. Je tomu tak v porovnaní s deťmi, ktoré vyrastajú v domácnostiach homosexuálnych partnerov. U detí s kohabitujúcimi heterosexuálnymi rodičmi bola táto pravdepodobnosť o 15 % vyššia a o 23 % vyššia u detí slobodných mamičiek.

DISKUSIA k článku