Cirkevné učenie o vešticiach, čarodejniciach a psychických poradcoch

2,372
Matej Trančo
Kultúra smrti

Ako katolíci vieme, že prvé prikázanie hovorí: "Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa aby si sa im klaňal." Keď sa ho pýtali, ktoré z prikázaní je najdôležitejšie tak náš Pán, Ježiš Kristus opakujúc prikázanie napísané v Deuteronómiu povedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou" (Matúš 22:37). Zatiaľ čo Boh si môže vybrať, či ukáže pravdu svojim prorokom či svätcom, my ako jednotlivci musíme vždy veriť jeho božskej prozreteľnosti. Sv. Pavol nám pripomína: "Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia" (Rimanom 8:28). Ak by na nás niekedy prišla zvedavosť na to, čo sa stane v budúcnosti, zakotvime naše životy v Pánovi veriac v jeho lásku a starostlivosť. 

Snaha o odhalenie budúcnosti prostredníctvom čítania z dlane, tarotových kariet, alebo inej formy veštenia alebo snaha ovládať budúcnosť prostredníctvom čiernej mágie či čarodejníctva porušuje prvé prikázanie. Sväté Písmo má v sebe obsiahnutých mnoho odsúdení takýchto činností: V Starom zákone nájdeme: "Čarodejníkov nenechajte nažive" (Exodus 22:17), "Kto by obetoval iným bohom, ok­rem samého Hos­podina, nech pre­pad­ne hubiacej kliat­be" (Exodus 22:19), "Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich" (Levitikus 20:27), a "Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi..." (Deuteronómium 18:10-12).

Aj Nový zákon sa venuje tomuto problému: Sv. Pavol odsúdil čarodejníctvo (Gal. 5:19). V Skutkoch apoštolov Sv. Pavol karhal čarodejníka Elymasa a nazval ho "synom Satana a nepriateľom všetkého dobrého" (Skut. 13:8), a Sv. Peter karhal Simona Magusa, čarodejníka, ktorý si chcel kúpiť moc Ducha svätého aby sa stal ešte silnejším (Skut. 8:9). V Knihe zjavení Ježiš povedal: "Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť" (Zjv. 21:8).

Zvláštne obavy treba venovať čarodejníctvu, ktoré zahŕňa ako odhaľovanie budúcnosti tak aj snahu o jej kontrolu. Je pravdou, že televízna šou Sabrina alebo staršia verzia Bewitched bezstarostne stavajú svoj príbeh na čarodejniciach a čarodejníctve. Avšak čarodejníctvo zahŕňa aj vytváranie určitých účinkov, ktoré ležia mimo prirodzenej moci človeka a to prostredníctvom asistencie síl (okultných) iných než sú tie božie. Zvyčajne čarodejníctvo zahŕňa zmluvu s diablom alebo aspoň nejaké prosby zlých duchov o pomoc. Anály čarodejníctva zahŕňajú obrady prebudenia mŕtvych, vzbudenie vášne v inej osobe a vznesenia nešťastia ba dokonca smrti na nepriateľa. Satanizmus najmä vzdáva úctu Princovi temnoty a dokonca oslavuje "Čiernu omšu", ktorá paroduje našu obdobu omše ale vykonávajú sa tu svätokrádežné a rúhavé činy. Dokonca ak sa aj bavíme o "bielej mágii" alebo "bielom čarodejníctve" tak takýto praktizujúci vyvoláva sily nie božie a spôsobmi mimo tých, ktoré sú predpísané náboženstvom. (Filmová séria Harry Potter mala veľký vplyv na záujem ľudí, a hlavne detí o mágiu. To samozrejme prinieslo po čase vyhľadávanie pomoci exorcistu. Čierna a biela mágia má len jeden, rovnaký zdroj. Mimochodom, spoveď má rovnaký silný účinok ako exorcizmus ktorý môže trvať roky - editor)

Vzhľadom na zjavenie zo Svätého písma Cirkev už po stáročia odsudzovala čarodejnice a čarodejníctvo a ozačila veštenie, čítanie z tarotových kariet a podobné veci ako hriešne. Didaché (Učenie Pána hlásané národom dvanástimi apoštolmi, c. 80) varuje: "Nesmiete praktizovať mágiu." Koncil z Ancyry (314) uvrhol päťročné pokánie na každého, kto bude konzultovať s mágom. Skorí írski kanoníci potrestali exkomunikáciou každého, kto sa zaoberal čarodejníctvom pokým nevyhľadal odpustenie a nevykonal pokánie. Pápež Gregor XV (1621) vyhlásil, že osoby, ktoré vytvorili zmluvu s diablom alebo praktizovali čiernu mágiu, ktorá spôsobila smrť iného, budú zatknuté a odsúdené na smrť svetským súdom (práve tento problém sa stal základom pre moderný súd ako ho poznáme dnes. Inkvizícia zaviedla právo a poriadok do chaosu popráv svetskou mocou. Kde inkvizícia nebola, ľudia nemali šancu na posúdenie dôkazov - editor)

Avšak musíme pamätať, že Cirkev sa snažila zabrániť čarodejníckej hystérii a bláznivému honu na čarodejnice ako sa dialo napríklad v koloniálnom Saleme: Napríklad pápež Mikuláš I. (866) zakázal použitie mučenia pri získavaní priznania, hoci bolo povolené občianskym zákonom a súdnou praxou. Pápež Gregor VII (1080) zakázal, aby boli obvinené čarodejnice zabité za údajné spôsobenie búrok či straty úrody. Pápež Alexander IV (1258) obmedzil inkvizíciu na vyšetrovanie len tých prípadov čarodejníctva, ktoré boli jasne spojené s obvineniami z kacírstva. Avšak aj napriek oficiálnym opatreniam bolo mučenie občas používané a zomierali nevinní ľudia. Keď je už tak jednoduché obzrieť sa späť, tak si môžeme všimnúť, že niektoré z prípadov boli skôr o podvodoch a psychickej podstaty. (video - rozhovor s dominikánom otcom Gabrielom o inkvizícii)

Katechizmus Katolíckej cirkvi pri riešení prvého prikázania opakuje odsúdenie veštenia: "Všetky formy veštenia sú zamietnuté: obrátenie sa na Satana či démonov, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky o ktorých sa nesprávne predpokladá, že 'odhaľujú' budúcnosť. Poradenstvo cez horoskopy, astrológiu, čítanie z dlane, výklad znamení, fenomén jasnovidectva a uchýlenie sa k médiám, ktoré skrývajú túžbu po moci nad časom, minulosťou a podľa poslednej analýzy aj ľudskými bytosťami rovnako ako aj túžba získania skrytých síl. Sú v rozpore so cťou, rešpektom a láskyplným strachom, ktorý dlžíme samotnému Bohu" (#2116). Akákoľvek praktika, ktorá využíva okultné sily - či už na ublíženie alebo oslavu nejakého dobra - je odsúdená za to, že je v protiklade so skutočnou vierou. Takéto praktiky sú všeobecne považované za smrteľné hriechy. Akékoľvek vyvolávanie diabla je určite považované za smrteľný hriech.

Avšak praktiky ako horoskopy či čítanie z dlane môžu byť považované za všedné hriechy ak sú vykonávané v neznalosti alebo hlúposti, pre srandu alebo potešenie a bez pevného presvedčenia. Avšak aj tie najjednoduchšie praktiky nás môžu zviesť k banalite zla - príbeh exorcizmu malého chlapca, ktorý slúžil ako základ pre knihu Exorcista a jeho použitie Ouija dosky.

Veríme tak, ako Sv. Ján napísal: "Boh je láska" (Ján 4:16). "Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život" (Ján 3:16). "Ježiš je svetlo sveta svietiace skrze temnotu" (Ján 1:4-5). "On je cesta, pravda a život" (Ján 14:6). Vyvolanie Satana alebo inej sily, vstúpenie do temnoty (okultnej) pri hľadaní pomoci alebo pokus získania síl, ktoré patria iba Bohu je odporom voči autorite samotného Všemohúceho Boha. Spáchanie takých činov je odvrátením sa od Boha a uložením svojej duše do ohrozenia.

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku