Chceš aj TY víťaziť v boji za život? Zváž týchto 10 bodov

946
Kultúra života

Je prirodzené, že v čase prezidentských volieb zástancovia pro-life zásadne odmietajú kandidátov, ktorí súhlasia s potratmi. Zároveň vášnivo presadzujeme kandidáta alebo stranu, ktorá sa zaväzuje, že proti potratom bude bojovať.

Tak je to v poriadku a správne. Určite by sme v tomto boji mali zotrvať, nielen na národnej, ale i medzinárodnej úrovni. Katolíci by nemali hlasovať za kandidáta alebo stranu, ktorá sa aktívne zasadzuje za potrat. To by im malo byť jasné.

Hoci, z realistického uhla pohľadu je nepravdepodobné, že by sa rozhodnutie Roe v. Wade (americký precedens k potratom) kedykoľvek zrušilo.

Musíme tejto výzve čeliť. Kandidáti a strany, ktorí dali proliferom najviac sľubov, sa doposiaľ na národnej úrovni veľmi nečinili. Boj na národnej úrovni je pravdaže veľmi dôležitý. Rovnako by sme však mali zvážiť desať pravidiel, ktoré by bežní ľudia mohli denne aplikovať v boji za život.

  1. Vzdelanie – Nevzdávajme sa v boji a zvestujeme celému svetu nielen posolstvo proti potratom, ale aj posolstvo za život, ktoré hlása katolícka viera. Šírme pozitívne a proaktívne vzdelanie o teológii tela, dôstojnosti každého človeka od narodenia až do hrobu a hlboké a krásne posolstvo plne integrovanej, cudnej a pozitívnej ľudskej sexuality. Prinesieme ho do našich domovov, škôl, farností a celého sveta. Len keď to pochopíme a uvedomíme si, že človek má svoju dôstojnosť, objavíme aké obrovské zlo pramení z potratov.
  2. Zdržanlivosť – Každý z nás je v živote zodpovedný za svoju cudnosť. Buďme k sebe tvrdý v snahe o vykorenenie akejkoľvek stopy svojho doterajšieho nemravného správania. Prosme o milosť, aby sme cudnosť zachovávali v manželstve, v rodinách. Prosme o cudnosť pre slobodných, pre manželské páry. Cudnosť nebude len slabá a neplodná, ale bude prekypovať jednotou a zrelosťou mužskosti a ženskosti, založená na čistote a sile. Pornografia by mala byť neakceptovateľná. Cudzoložstvo a spolužitie nemožno tolerovať. Nie kvôli ich negatívnej a odsúdeniahodnej stránke, ale preto, že sú nepriatelia cudnosti a čistoty, ktorá vykúpila tento svet.
  3. Podpora žien – Ľudia, ktorí sú za potraty, zvyknú hovoriť, „Vám, proliferom záleží len na plode. Vôbec sa však nezaujímate o tehotnú chudobnú ženu, ktorá sa dostala do ťažkej situácie.Toto tvrdenie je naozaj mylné. Existuje veľké množstvo krízových centier, ktoré ponúkajú takýmto ženám pomoc. Našou úlohou je im pomáhať a propagovať ich služby. Hnutie za život by malo byť zároveň hnutie bojujúce za ženy. Nebojme sa podať súcitnú a pozitívnu pomoc, vyhrnúť si rukávy a zašpiniť si ruky pomáhaním ženám, ktoré volia život.
  4. Adopcia dieťaťa – Jedného dňa som stretol baptistický pár, ktorý si práve adoptoval vážne postihnuté dieťa. Povedali mi, „Otče, v Južnej Karolíne je okolo tisíc detí, ktoré by mohli ísť na adopciu alebo do pestúnskej starostlivosti. Taktiež je tam okolo tisícky baptistických kostolov. Čo keby si každý kostol adoptoval alebo vzal do pestúnskej starostlivosti jedno dieťa?” Ak sú v našich farnostiach odvážne rodiny, ktoré o tejto možnosti uvažujú, mali by sme ich podporiť, pomôcť im urobiť krok v pred, a tak ich posmelili k adopcií. Adopciu si niekedy z finančných dôvodov nemôže každý dovoliť. Vyvíjajme nátlak na našich politikov, aby poskytli takýmto rodinám finančné prostriedky na súdne výdavky, a tak im zabezpečili jednoduchý, bezpečný a cenovo prístupný priebeh adopcie.
  5. Antikoncepcia a Sterilizácia? – Ak o sebe tvrdíš, že si za život, prečo naďalej používaš umelú antikoncepciu? Ak si myslíš, že si za život, prečo uvažuje o sterilizácii? Ak si za život, tak buď za život. Vyvaruj sa antikoncepčnej kultúre smrti. Deti sú požehnaním. Poznám veľa mladých párov, ktoré sa v ťažšom období, kedy nevideli žiadne iné východisko, rozhodli pre sterilizáciu. Následne to oľutovali. Zvykli si vyčítať, „Už nemôžeme mať viac detí.” Naozaj? Možno je to krok späť vo viere.
  6. Lobuj lokálne – Možno, že sa nám v najbližšom období nepodarí zrušiť prípad Roe vs. Wade, existuje však mnoho programov na štátnej a lokálnej úrovni, ktoré majú za cieľ zrušiť a viac kontrolovať potraty. Prinúťme miestnych politikov, aby konali vo danej veci, žiadajme legislatívu, ktorá bude podporovať tehotné ženy v ťažkej finančnej situácii, podporovať adopcie a rodiny, ktoré sa rozhodli adoptovať si dieťa. Máte pocit, že by ste sami dokázali vystúpiť pred politikov, či v nejakej štátnej inštitúcii? Tak prečo nie?
  7. Protestuj and Dávaj – Pochod za život, Štyridsať dní za život, Reťaz života–všetky tieto hnutia hovoria otvorene o potratoch na verejnosti. Zapoj sa aj ty do protestných hnutí, ktoré bojujú za život. Tieto hnutia potrebujú samozrejme aj finančné prostriedky. Buďte štedrí a prispejte niektorému hnutiu aj vy. Pomáhajte finančne, ale aj duchovne.
  8. Buď veselý bojovník – Nech je hnutie za život jedno veselé, sebaisté, mladé a silné spoločenstvo ľudí. Nedajte sa znechutiť, naopak bojujte za život s radosťou a sebaisto. Kyslý výraz, rozhnevané protesty a násilie nie sú cestou. Spomeň si na svätú Pannu Máriu. Nikdy nepôsobila nahnevane a agresívne, aby potešila diabla. Vždy reagovala s obrovskou radosťou a silou čistoty.
  9. Nezabudni na ruženec – Ruženec je mečom Ducha Svätého. Všetci svätí a pápeži vedeli, že ruženec je silná zbraň proti diablovi. Prečítajte si moju najnovšiu knihu Praying the Rosary for Spiritual Warfare.(Modlidba ruženca za duchovné bohatstvo). Keď sa modlíš za život, za ženy, za deti, za rodiny, za mladých ľudí, spoločenstvo veriacich ľudí, svet, ľudstvo, siahni po ruženci.
  10. Maj silnú vieru – Niekedy sa príliš skoro vzdávame, pretože máme pocit, že svoj boj nikdy nevyhráme. Nezúfaj. Odožeň strach. Pravda bude vždy na prvom mieste. Dobro vždy zvíťazí nad zlom. Život bude mať vždy prvenstvo. Inšpiruj sa históriou. Vojna bola vždy pochmúrna udalosť a čert nikdy nespí. Buď srdečný. Maj vieru. Tvrdo pracuj. Buď veselý a požehnaný.

 

DISKUSIA k článku