Brazílska vláda bagatelizuje pedofíliu

1,307
Kultúra smrti

Facebooková stránka prevádzkovaná brazílskou vládou pod názvom Humaniza Redes (v slovenčine  „Poľudštime web“) zverejnila vo štvrtok fotografiu, ktorá akoby bagatelizovala problém pedofílie. Fotografia tvrdí, že je mýtom povedať: „Každý, kto zneužíva dieťa alebo tínedžera, je pedofil.“

„Na to, aby bol človek považovaný za pedofila, musí mať nejakú psychiatrickú diagnózu,“ pokračuje. „Mnoho prípadov zneužívania alebo sexuálneho vykorisťovania páchajú ľudia, ktorí netrpia touto poruchou. Pedofília nedefinuje trestný čin, to definuje zneužívanie alebo vykorisťovanie dieťaťa alebo tínedžera.“

Napriek jasnému vyhláseniu hovoriacemu o tom, že pedofília je so psychickou poruchou len prepojená, anonymný úradník zodpovedný za facebookovú stránku tvrdí, že cieľom príspevku je len „prispieť k ľahkej identifikácii prípadov zneužívania detí“, ktoré je - na rozdiel od pedofílie - zločinom.

Podľa profesora filozofie Carlosa Ramalheteho to najhoršie na tomto príspevku je jeho „klamná argumentácia, ktorá hovorí, že pedofíliu možno považovať za takú len po magickom vyjadrení lekára. Samotné fakty - ako znásilňovanie detí zo strany nejakej nemorálnej osoby - sú podľa toho nepodstatné, ak niet lekárskej diagnózy“.

„Medikalizácia zločinu je tradičnou zbraňou sociálneho inžinierstva,“ povedal.

Po jasnom vyjadrení hovoriacom o tom, že každý prípad zneužívania detí nemožno považovať za pedofíliu, facebookový príspevok zámerne zavádza aj novú kategóriu trestného činu, podľa ktorého sexuálne zneužívanie detí nemožno považovať za niečo škodlivejšie ako je sexuálne zneužívanie mladistvých.

Brazílska vláda nedávno vyvinula úsilie na uzákonenie rodovej ideológie ako základného kritéria pre všetky mestá a štáty v krajine. Väčšina zákonodarných zborov týchto štátov a miest tento návrh - po veľkom a organizovanom úsilí - odmietlo.

DISKUSIA k článku