Biskupi Spojeného kráľovstva dúfajú, že synoda o rodine radikálne prehodnotí ľudskú sexualitu

2,914
Kultúra smrti

LONDÝN – Dvaja katolícki biskupi zo Spojeného kráľovstva vyjadrili, že veria, že prichádzajúca mimoriadna synoda o rodine, ktorá sa uskutoční v októbri v Ríme, prinesie masívne zmeny v prístupe Cirkvi k manželstvu a ľudskej sexualite.

Biskup Terence Drainey z Middleborough povedal pre ultraľavicový časopis The Tablet, že dúfa a očakáva „radikálne prehodnotenie ľudskej sexuality.“ 

Drainey povedal pre The Tablet, že toto „prehodnotenie by malo byť spravené vo svetle moderných a antropologických poznatkov a životných skúseností laikov.“ Ďalej uviedol, že „by to mohlo viesť k rozvoju učenia Cirkvi o všetkých aspektoch manželstva a rodinného života: antikoncepcii, homosexualite, rozvode a opätovnom uzatvorení manželstva, kohabitácii a dokonca aj postavení žien v Cirkvi.“

„Cirkev musí neustále udržiavať a ohlasovať vysoké kresťanské ideály, po ktorých by mali všetci túžiť a snažiť sa ich dosiahnuť a zároveň by mala s láskou a súcitom prijať všetkých, ktorých životy sú komplikované a chaotické,“ povedal biskup.

„Dôkladná diskusia o tejto dichotómii by mohla priniesť pastoračné riešenia v oblastiach rodinného života, v ktorých mnohých zápasia. Uschopnila by Cirkev k tomu, aby ľahšie privítala a prijala týchto ľudí,“ povedal Drainey.

Biskup Drainey povedal, že problémy, ktoré sa majú riešiť na synode a ktoré vyplývajú z Vatikánskeho prieskumu, sú „mnohostranné a zložité,“ a neexistujú na ne žiadne „jednoduché, naučené odpovede.“

Drainey dodal, že verí, že pápež František „dokončil svoj ​​prvý rok s vlajúcimi zástavami a dokázal, že je skvelý komunikátor ústredného posolstva evanjelia.“

Iný anglický biskup tiež kritizoval rozhodnutie Biskupskej konferencie Anglicka a Welsu za to, že nechce zverejniť výsledky prieskumu, ktorý bol vykonaný Vatikánom. Výskum sa týkal postojov veriacich ku katolíckemu učeniu o rodine a sexualite.

Biskup Tom Burns z Menevia povedal pre to isté vydanie The Tablet, že Cirkev by sa nemala báť výsledkov prieskumu. „Zverejnite ich and buďte radostní!“ napísal Burns.

Prieskum, ktorý bol po prvýkrát zameraný na laikov a širokú verejnosť, je súčasťou normálneho procesu používaného vatikánskymi oddeleniami pre prípravu akcií, ako je synoda. Zvyčajne sú tieto dotazníky určené len pre biskupov a ľudí s teologickým vzdelaním. Prieskum v niektorých európskych krajinách zistil, že laici nemajú takmer žiadne vedomosti alebo nedodržiavajú katolícke učenie o sexualite a manželstve.

Biskup Burns povedal: „Vatikán nie je prístupný pre všetkých, ale 50 rokov po Druhom Vatikánskom koncile František jasne prejavuje kolegialitu a princíp subsidiarity.

Burns sa sťažoval, že prieskum „bol zostavený takým zložitým spôsobom, že to mohlo byť úmyselné, aby to odradilo respondentov odpovedať a zastavilo rozbehnutý vlak.“

„Respondenti majú právo vedieť, do akej miery sa ich odpovede navzájom zhodovali. Názory patria ľuďom, ktorí ich vytvorili. Volá sa to transparentnosť. Staňme sa tými, ktorí budú prví premieňať Cirkev prostredníctvom dobrým manželstiev, dobrých rodín a tiež prostredníctvom dobrých druhých (opätovných) manželstiev.“ 

DISKUSIA k článku