Benedikt XVI.: Cirkev je bojujúca so zlom - „ecclesia militans“

3,028
Kultúra života

Vatikán - Benedikt XVI. sa vyjadril, že členovia Cirkvi na zemi sa dajú výstižne opísať ako „ecclesia militans“, teda cirkev bojujúca, pretože je „potrebné vstúpiť do boja so zlom“.

Pápež to povedal počas obeda s kolégiom kardinálov. Obed bol vyjadrením vďačnosti za gratulácie, ktoré pápež obdržal k svojim 85. narodeninám (16. apríla) a k 7. výročiu zvolenia na Petrov stolec (19. apríla).

„V tejto chvíli môžu byť moje slová len slovami vďačnosti,“ povedal. „Vďačnosti v prvom rade Pánovi za mnoho rokov, ktoré mi dal - rokov, počas ktorých bolo toľko radostných dní, krásnych období, ale tiež temných nocí. Keď sa však človek pozrie späť, chápe, že aj tieto noci boli potrebné a dobré, že sú dôvodom k vďačnosti.“

Benedikt XVI. potom uvažoval o boj proti zlu, pričom povedal, že hoci pojem „ecclesia militans“ je „trochu staromódny“, je presný, „nesie v sebe pravdu.“

„Vidíme, ako chce zlo ovládnuť svet. Je potrebné vstúpiť do boja so zlom,“ vysvetlil. Zlo je podľa Benediktových úvah možno vnímať v mnohých formách násilia, ale tiežsa schováva za masku dobra a presne takým spôsobom ničí morálne základy spoločnosti.“

Priatelia

Benedikt XVI. povedal, že v tomto boji proti zlu, v ktorom sa nachádzame, „je veľmi dôležité mať priateľov.“ Potom sa vyjadril o kolégiu kardinálov, že sú to jeho priatelia, s ktorými „sa cíti ako doma.“

„V tejto spoločnosti skvelých priateľov mám pocit bezpečia. Sú so mnou a všetci sme spolu s Pánom,“ povedal. „Ďakujem vám za toto priateľstvo.“

Pápež zakončil príhovor slovami dôvery a nádeje, aj keď sme uprostred zápasu, „sme v Pánovom vojsku, teda vo vojsku víťaznom.“

DISKUSIA k článku