Arcibiskup Chaput: Eucharistia pre opätovne zosobášených porušuje učenie Cirkvi

1,224
Kultúra života

Arcibiskup Filadelfie Charles Chaput dôrazne oslovil svojich spolubratov biskupov z Európy, ktorí povolili prijímanie Eucharistie rozvedeným a opätovne zosobášeným osobám. Povedal im, že „sa odchýlili od autentického katolíckeho učenia“.

Jeho postrehy sú súčasťou dlhej úvahy o milosrdenstve, ktorá bola zverejnená v decembrovom vydaní časopisu The First Things. Hovorí, že Cirkev nemôže byť milosrdná bez toho, aby bola pravdivá. Pastoračný prístup, ktorý nezohľadňuje naše povolanie k obráteniu, je len jemne zaobaleným pastoračným zúfalstvom a prispôsobovaním sa, ktoré bude mať za následok zmenšenie viery, a nie jej rozmnoženie.

„Sme svedkami,“ pokračuje Chaput „že presne to sa deje v Európe, v tých cirkvách, kde sa pastoračná prax pri rozvodoch, manželstvách a prijímaniach sviatostí odchýlila od autentického katolíckeho učenia.“ Varuje, že to, čo z tohto nepravdivého učenia a sviatostnej praxe vzíde, nebude život žitý podľa Evanjelia a vo väčšej horlivosti, ale naopak, jeho kolaps.

Arcibiskup Filadelfie hovorí, že sprevádzať človeka neznamená, že ho nebudeme súdiť. Pretože milosrdenstvom nie je to, keď niekto ľuďom všetko bez rozmyslu schvaľuje.

„Kristovo milosrdenstvo by sme nemali chápať ako rozsudok nad všetkým posudzovaním,“ napísal. „Zlo existuje. Hriech má svoju váhu. Ujma, ktorú spôsobí, môže byť trpká a nemusí byť ľahké ju napraviť. Dokonalým príkladom je cudzoložstvo.“

Chaput naznačuje, že chápanie milosrdenstva ako niečoho, čo je protikladom spravodlivosti, sa zakladá na omyle. Hovorí aj o pokušení používať jazyk milosrdenstva, aby sme sa tak vyhli našej zodpovednosti, ktorú máme za svoje úsilie o spravodlivosť.

„Máme sa klamať alebo pretvarovať, aby sme neranili city druhých, ktorých správanie je zjavne nesprávne? To je zdvorilá forma zbabelosti nie milosrdenstva. Morálny zákon nás vedie k rozhodnutiam, ktoré sú životodarné, a skutočné milosrdenstvo je vždy úzko späté s pravdou. Tolerovanie vlastných alebo cudzích chybných rozhodnutí založené na domnelom milosrdenstve len ničí jeho skutočný cieľ,“ vysvetľuje arcibiskup.

„Vyznanie a naozajstné pokánie, ktoré obsahuje odvrátenie sa od hriechu, je podmienkou pre prijímanie Eucharistie,“ dodal arcibiskup Chaput.

DISKUSIA k článku