„Mafia“ proti Benediktovi XVI.

2,507
Kultúra smrti

Švajčiarski biskupi dnes pri opravovaní správ miestnych médií potvrdili existenciu takzvanej biskupskej „mafie“, ktorá bola zameraná na zníženie vplyvu kardinála Ratzingera počas pontifikátu Jána Pavla II.

Toto potvrdenie prišlo v čase horlivých diskusií v Švajčiarsku ohľadne dnes už dobre známej st. gallenskej skupiny kardinálov, ktorú nedávno odhalil kardinál Godfried Danneels.

St. gallenské miestne rádio FM1 (Švajčiarsko) dnes ráno odvysielalo reportáž o tajných stretnutiach „st. gallenskej skupiny“, ktorá mala údajne na svedomí rezignáciu pápeža Benedikta XVI a zvolenie kardinála Jorgeho Bergoglia za nového pápeža. Stanica sa odvoláva na novú biografiu biskupa Danneelsa ako aj na jeho verejný prejav. K tejto konšpirácii sa v rádiu vyjadrili nasledovne:

Karim Schelkens, historik a spoluautor biografie, prezradil počas rozhovoru, že Ratzingerove odstúpenie a zvolenie Bergoglia bolo bezpochyby pripravené mafiou v St. Gallene.

Rozhlasová stanica však niekoľko hodín na to z nejakého dôvodu zmiernila svoje predošlé výroky. Z druhej reportáže s názvom „Stretnutia boli, no nie tajomné“ vyplynulo: „Spájať rezignáciu pápeža Benedikta so st. gallenskou skupinou kardinálov je nesprávne, keďže žiadne stretnutia sa po roku 2006 už nekonali.“

Kath.ch, oficiálna web stránka Švajčiarskej konferencie biskupov, dnes zverejnila svoj vlastný článok o tejto téme, podľa ktorého st. gallenská diecéza (ktorej biskup je hlavou biskupskej konferencie) vydala verejné prehlásenie vyvracajúce tvrdenia rádiovej stanice.

Vyjadrenie na web stránke st. gallenskej diecézy cituje viaceré reportáže a zároveň sa vzťahuje na svoje vlastné prehlásenie, ktoré je založené na svedectve bývalého st. gallenského biskupa Iva Fürera:

Táto skupina sa pravidelne stretávala v St. Gallene z dôvodu priateľského rozhovoru. Ako sa z nasledujúcich viet vyplýva, všetko ostatné je špekulácia: (...).

Bývalý st. gallenský biskup, Ivo Fürer vysvetľuje situáciu takto:

Súkromný okruh známych sa pravidelne stretával od roku 1996 až do roku 2006. Tieto stretnutia iniciovali zosnulý kardinál Carlo Maria Martini a vtedajší st. gallenský biskup Ivo Fürer. Ani kardinál Carlo Maria Martini, ani biskup Ivo Fürer neboli toho času členmi Rady európskych biskupských konferencií (REBK), avšak členovia tohto kruhu priateľov sa po prvýkrát stretli vďaka REBK. Niektorí biskupi a kardináli, ktorí ostali priateľmi, sa rozhodli aj naďalej stretávať. Na ich ročných stretnutiach sa samozrejme zaoberali aj Cirkvou. V čase zdravotného pohoršenia pápeža Jána Pavla II hovorili tiež o potrebných vlastnostiach prípadného nového pápeža.

Počas zvolenia Jozefa Ratzingera (pápež Benedikt XVI/2005/115 kardináli) kardináli, ktorí sa stretávali v St. Gallene, pred konkláve diskutovali. Podľa niekoľkých zdrojov získal kardinál Bergoglio výraznú časť hlasov.

Zvolenie pápeža Františka v roku 2013 (115 kardinálov) sa zhodovalo s cieľom st. gallenskej skupiny – aspoň tak tvrdí biografia kardinála Danneelsa. Potvrdil to aj biskup Ivo Fürer, ktorý sa nikdy netajil svojou radosťou zo zvolenia Argentínčana.

Je však nesprávne spájať st. gallenskú skupinu s odstúpením pápeža Benedikta, keďže po roku 2006, až kým sa pápež vzdal svojej funkcie v roku 2013, nedošlo už k žiadnym stretnutiam.

Oficiálna správa st. gallenskej diecézy priznala, že st. gallenská skupina existovala. Biskup Fürer priznáva, že schvaľuje zvolenie kardinála Bergoglia, avšak skalopevne tvrdí, že po roku 2006 k žiadnym stretnutiam nedošlo. Ivo Fürer bol st. gallenským biskupom od 1995 do 2005. V rokoch 1995 až 2009 bol prezidentom Švajčiarskeho katolíckeho pôstneho fondu, ktorý čelil medzinárodnej kritike za financovanie LGBT aktivistov a Švajčiarskeho inštitútu pastorálnej sociológie, ktorého prezident Dr. Arnd Bünker je aktívnym zástancom homosexuálnej agendy.

DISKUSIA k článku