„Finančná kríza je dôsledkom opustenia kresťanských hodnôt.“

1,943
Kultúra života

BUDAPEŠŤ, 20. november 2012, (LifeSiteNews.com) – „Európa sa musí vrátiť ku kresťanstvu skôr, ako sa vyrieši finančná kríza,“ povedal maďarský premiér Viktor Orbán na konferencii. Podľa neho rastúca finančná kríza v Európe spočíva v duchovnej rovine a nie finančnej. Ako riešenie navrhol obnovu kultúry a politiky založenej na kresťanských hodnotách, ktoré by zachránili Európu pred hospodárskym, morálnym a spoločenským kolapsom.

„Zlepšenie hospodárskej situácie v Európe a Maďarsku je možné len vtedy, ak sa zlepšia aj duše a srdcia,“ uviedol Orbán na XIV. ročníku Kongresu katolíkov a verejného života, ktorý niesol tému „Nádej a kresťanská odpoveď na krízu“.

Podľa Orbána je za každým prosperujúcim hospodárstvom „istý druh duchovnej hybnej sily“.

 „Európa, ktorá by bola riadená podľa kresťanských hodnôt, by znova mohla ožiť.“

Premiér tvrdí: „Európska kríza sa neobjavila z ničoho nič. Došlo k nej kvôli ľahostajnosti a zanedbaniu zodpovednosti zo strany predstaviteľov krajín, ktorí spochybnili kresťanské korene. To je hybná sila, ktorá držala Európu pokope, ako aj rodinu, prácu v duchu dôvery. Tieto hodnoty predstavovali ekonomickú silu starého kontinentu, a to najmä vďaka rozvoju, ktorý bol v tých časoch založený na týchto princípoch.“

Španielska spravodajská stránka Info Catolica citovala Orbána. Tiež uviedla, že dokonca aj kríza kvôli pôžičkám vznikla v dôsledku zanechania kresťanských princípov. Cirkev pred reformáciou, ako uviedol Orbán, nikdy nesúhlasila s úžerníctvom, ktoré vedie k obrovskému zadlženiu, ktoré sa netýka len danej osoby či rodiny, ale aj štátu.    

Podľa neho by problémy, ktoré majú na svedomí ekonomickú krízu, v kresťanskej Európe neboli možné. „Kresťanská Európa by spozorovala, že každé euro si treba zarobiť. Kresťanská Európa by nedopustila, aby celé krajiny podľahli otroctvu pôžičiek.“

Orbán, ktorý je sám protestant, tvrdí, že to bola práve protestantská revolúcia, ktorá priniesla novú éru úžery a nespútanej chamtivosti. Pôžičky tak boli zbavené svojho morálneho rozmeru. Podľa Orbána tvrdé „úsporné opatrenia“ zavedené pre Grécko a Taliansko, ktoré vedú k rozširujúcej sa nezamestnanosti a biede, sú dôsledkom opustenia „ľudského pohľadu“ na ekonomiku.  Tieto krajiny sa snažia pribrzdiť obrovské dlhy, ktoré nahromadili socialistické vlády počas posledného storočia.

Premiér prezentoval novú maďarskú ústavu ako krok vpred pre celú Európu. Podľa neho je založená na dôstojnosti, slobode, rodine, národe, poctivosti a láske, s dôrazom na pomoc chudobným.

Premiér sa na túto tému vyjadril aj počas ceremónie v parlamente, na ktorej viedenskému arcibiskupovi Christophovi Schonbornovi udelil Veľký kríž Maďarskej republiky za zásluhy.

Počas ceremónie Orbán povedal, že Európa, ktorá zabúda na svoje kresťanské korene, sa podobá mužovi, ktorý postavil svoj dom na piesku. Podľa neho má veľa kompetentných osôb v Európe za úlohu obnoviť spoločnosť, ktorá bude stáť na základoch z kameňa. Na svojom kresťanskom dedičstve.

Maďarsko a Orbánova vláda naďalej ostáva tŕňom v oku štátnického a liberálneho konsenzu v Európskej únii. Maďarská ústava je ostro kritizovaná odkedy ju schválili v máji 2011. Ústava explicitne obraňuje práva nenarodených, manželstvo definuje ako zväzok medzi mužom a ženou, a vyhlasuje, že základom maďarskej národnej identity je kresťanstvo.

Pro-life orientované odseky novej ústavy obzvlášť kritizujú medzinárodní lobisti, ktorí sa snažia presadzovať potraty. Johanna Westensonová, riaditeľka európskej pobočky Centra pre reprodukčné práva, sa k situácii v Maďarsku vyjadrila slovami: „V strednej a východnej Európe existuje silný prúd, ktorý sa zasadzuje za pôrodnosť. V mnohých z týchto krajín ho často sprevádzajú nacionalistické tendencie.“

„Vo východnej a strednej Európe sa s rozširujúcou nezamestnanosťou a otrasenou Európskou úniou dostávajú do popredia nacionalistické, konzervatívne a ultrapravicové strany. Povzbudení predstavitelia pravicového krídla znovu otvárajú diskusie na tému potratov a reprodukčných služieb, a to dokonca aj v Maďarsku, v krajine, v ktorej sa potraty legalizovali ako medzi prvými v Európe.“

DISKUSIA k článku