“Bol som uväznený”: Vzácny pohľad do dramatického sveta anjelov a ich zápasu medzi sebou

1,716
Matej Trančo
Kultúra života

Naša viera nás učí, že svet, ktorý vidíme nie je všetkým; ale že existuje úplne iný svet, ktorý nám je neviditeľný a je obývaný rôznymi druhmi duchov. Písmo nám príležitostne dáva náhľad do tohto sveta, ktorý jestvuje v našom okolí a nevidíme ho.

Predtým sme sa pozreli na príbeh o dvoch kráľoch, v ktorých Boh odhalil skrytú armádu anjelov. V tomto článku sa pozrieme na fascinujúcu pasáž z apokalyptickej starozákonnej knihy od Daniela, ktorá odhaľuje fascinujúcu povahu duchovného boja jednoltivých anjelov.

V desiatej kapitole knihy Daniel,  sa prorok Daniel postil tri týždne keď bol náhle navštívený anjelom.

Toto povedal o vzhľade anjela:

“Tam predo mnou stál muž odetý v ľane s opaskom z rýdzeho zlata z Uphazu okolo svojho pásu. Jeho telo bolo ako topás, jeho tvár ako blesk, oči ako horiace fakle a ruky a nohy akoby záblesk lešteného bronzu, a jeho hlas ako zvuk mnohých."  (Daniel 10.5-6)

Keď sa ho anjel dotkol, začali sa mu "chvieť ruky a kolená". (Daniel 10.10) Ale anjel ho uistil, hovoriac mu že je "veľmi vážený" a že bol k nemu zoslaný v reakcii na jeho modlitbu a pôst aby mu mohol pomôcť.

Práve vtedy anjel odhalil niečo fascinujúce o povahe anjelského boja.

Anjel vysvetľuje, že by prišiel skôr ale že toto mu bolo zabránené inými spirituálnymi silami a že musel byť zachránený iným anjelom. Toto povedal:

“Princ Perzského kráľovstva mi odolával 21 dní. Potom mi Michal, jeden z prvých kniežat, prišiel pomôcť, pretože som tu bol uväznený kráľom Perzie." (Daniel 10.13)

Michal, je samozrejme Sv. Archanjelom Michalom o ktorom sa dozvedáme z iných častí Písma že je vodcom božích anjelských armád bojujúcich proti Satanovi.

Anjel hovorí, že musí Danielovi poskytnúť informácie o tom, "čo sa stane jeho ľuďom v budúcnosti," vysvetľujúc že jeho "vízia zahŕňa obdobie, ktoré ešte len nastane," a počas ktorého sa anjel bude musieť vrátiť k boju po boku Michala:

“Čoskoro sa vrátim do boja proti perzskému princovi, a keď tak urobím, princ Grécka príde; ale najprv ti poviem, čo je napísané v Knihe pravdy. Nikto ma proti nim nepodporuje okrem Michala, tvojho princa." (Daniel 10.20-21)

Čo sa z toho môžeme naučiť my?

Anjeli nie sú všemocní; nevyhrávajú automaticky. Zlo zostáva silou s ktorou musí dobro bojovať. A aj tu sú vzostupy a pády. Dokonca občas sily zla dosahujú malé víťazstvá na úkor strany dobra.

Inými slovami podobne ako to je aj s ľuďmi na zemi, denná povaha duchovného boja zostáva dramatická.

Nechajme sa teda utešiť, že nebojujeme osamote ale že sme podporovaní božími anjelskými armádami. Ale taktiež pamätajme, že musíme s Božou pomocou pokračovať v tomto boji.

DISKUSIA k článku