Švédsko: Pôrodná asistentka bez ochoty asistovať pri potratoch nezíska zamestnanie

1,964
Kultúra smrti

Švédska pôrodná asistentka podáva žalobu na miestny súd po tom, ako ju odmietli zamestnať v troch rôznych materských centrách kvôli jej neochote asistovať pri potratoch.

Prácou pôrodnej asistentky je odjakživa privádzať na svet deti. Ale vo Švédsku, ktoré má zo severských krajín najvyšší počet potratov, a kde sú potraty až do 18. mesiaca tehotenstva zadarmo zabezpečované štátom, sú pôrodné asistentky žiadané asistovať pri týchto zákrokoch.

Jednej z nich, kresťanke Ellinor Grimmarkovej, ponúkli prácu na ženskej klinike Höglandssjukhuset v Eksjö na severe Švédska, keď tam v roku 2013 ukončila svoju prax. Ponuku vďačne prijala, ale vedeniu pripomenula, že kvôli svojmu kresťanskému presvedčeniu – že život začína už počatím – nebude môcť asistovať pri potratoch. A toto bolo dôvodom, prečo ju nakoniec budúca nadriadená, vedúca pôrodníckeho oddelenia, do zamestnania neprijala. Na záznamníku jej zanechala odkaz, kde hovorila, že „viac nie je vítaná pracovať s nimi“ a pýtala sa, „či osoba obhajujúca život vôbec môže byť pôrodnou asistentkou.“

Ellinor Grimmarková sa potom uchádzala o prácu na klinike Ryhovs, kde jej zamestnávatelia povedali to isté: človek, ktorý odmieta asistovať pri potratoch, sa vo Švédsku ako pôrodný asistent neuplatní.

Krátko na to jej ponúkli zamestnanie v nemocničnej ženskej klinike Värnamo, ale svoju ponuku odvolali, keď sa ombudsmanovi sťažovala na kliniku Höglandssjukhuset.

Ombudsman rozhodol, že Grimmarková nebola diskriminovaná pre svoje pro-life stanovisko. Jej reakciou bolo podanie sťažnosti na okresnom súde v Jönköpingu s pomocou Scandinavian Human Rights Lawyers – mimovládnou organizáciou na podporu a ochranu ľudských práv a ľudskej dôstojnosti. Žiada kompenzáciu 80,000 švédskych korún (8800 EUR) za spôsobené škody a 60,000 švédskych korún (6600 EUR) za diskrimináciu.

Medzitým údajne prijala prácu v susednom Nórsku, kde zákony o ľudských právach ochraňujú zamestnancov nemocničných zariadení pred nútenými asistenciami zákrokov, ktoré sami považujú za nemorálne.

Alliance Defending Freedom, americká právna organizácia na ochranu práva na vierovyznanie, spísala s okresným súdom v Jönköpingu stručný spis.

Nikto si nezaslúži odmietnutie zamestnania len preto, že je pro-life,“ povedal bývalý právny zástupca ADF Roger Kiska. „Medzinárodné právo, ktorým je Švédsko zaviazané, uznáva slobodu svedomia a zreteľne hovorí, že byť pro-potratový nemôže byť podmienkou pre zamestnanie. Takisto nemôžu zdravotnícke zariadenia nútiť zdravotné sestry a pôrodné asistentky, ktoré majú výhradu vo svedomí, aby asistovali pri zákrokoch smerujúcich k potratu.“

Roger Kiska v spise ADF píše, že Grimmarkovej záležitosť „je reprezentatívnou v postupne objavujúcom sa probléme ľudských práv vo Švédsku, kde zlyháva uznanie námietky vo svedomí.“

Odmietnutie pôrodnej asistentky Grimmarkovej je príznakom znepokojujúceho rozvoja prameniaceho v tom, že Švédsko nedrží krok so zvyškom Európy,“ pokračuje ďalej v spise. „Vo Švédsku takáto nehorázna bezohľadnosť k právu na výhradu vo svedomí nemôže obstáť. Štát musí napomáhať náboženským a morálnym presvedčeniam, nech sú akokoľvek nezaujímavé alebo nudné.“

Podľa Kiskovho spisu Parlamentné zhromaždenie Rady Európy potvrdilo, že „žiadna osoba, nemocnica alebo inštitúcia nemá byť v žiadnom prípade nútená, posudzovaná alebo diskriminovaná kvôli tomu, že odmieta vykonávať potrat a napomáhať pri ňom, eutanázii alebo inom zákroku, ktorý by zapríčinil smrť ľudského zárodku alebo embrya.“

Uvádza sa tam tiež, že „Komora Európskeho súdu pre ľudské práva jednoznačne potvrdila, že právo na výhradu vo svedomí z dôvodu silného náboženského a morálneho presvedčenia spadá do Článku 9 v Dohovore.“

Ochota napomáhať pri potratoch nemôže byť pri nástupe do zamestnania odskúšaná,“ povedal právny zástupca ADF Paul Coleman. Zdravotnícke zariadenia musia rešpektovať túžbu a presvedčenie zdravotnej sestry alebo pôrodnej asistentky ochraňovať ľudský život – veď to je určite dôvodom, pre ktorý si vybrala toto povolanie.”

DISKUSIA k článku