Štúdia potvrdila: Diskriminácia kresťanov v Európe RASTIE!

3,439
Kultúra smrti

Rím, 20. Marec, 2012 (LifeSiteNews.com) – Diskriminácia kresťanov v Európe aj naďalej narastá. Niektorí politici a organizácie začínajú pripúšťať, že tento fenomén je problematický.

Observatórium intolerancie a diskriminácie kresťanov v Európe (OIDCE) vydalo výročnú správu, ktorá zaznamenáva incidenty proti-kresťanskej diskriminácie vo všetkých členských štátov EÚ. OIDCE vybralo najvýraznejšie prípady, v ktorých sa kresťania stretli buď s priamými skutkami nenávisti alebo s právnymi obmedzeniami vrátane zatknutí a súdov, so zameraním na slobodu prejavu, viery a svedomia.

Jeden z prípadov obsiahnutých v správe je prípad nórskeho vraha Andresa Breivika, „ktorého okamžite, a neoprávnene“ svetové médiá označili za „kresťanského fundamentalistu“. „Protikresťanské predsudky potrebovali kresťanský ekvivalent moslimského terorizmu, aby ukázali, že obavy sú oprávnené,“ píše doktorka Gudrun Kuglerová, jedna z autorov správy. Malo to za následok, že „nedomyslenú a unáhlenú ‚nálepku‘, svetové médiá vďačne prijali.“

Správa poukazuje na to, že v súčastnosti v Európe neexistuje žiaden mechamizmus na získavanie dát protikresťanskej diskriminácie. OIDCE hovorí, že cieľom jeho výročnej správy pre rok 2011 nie je úplnosť, ale „poukázať na fenomén, ktorý čítateľom odhalí svoje rôznorodé aspekty a ďalekosiahly dosah.“

Správa vymenúva viac ako 200 prípadov diskriminácie. Od kresťanov, ktorí boli zatknutí a uväznení za kázanie proti homosexuálnej aktivite, až po vandalizmus kostolov a cintorínov, hlavne v Španielsku a Francúzsku - teda v krajinách s najvyšším počtom moslimských imigrantov v Európe.

Komisia (katolíckych) biskupských konferencií Európskych spoločenstiev uvítala správa OIDCE tlačovou správou. Fenomén diskriminácie kresťanov označila za "problém s narastajúcim medzinárodným významom.“

Biskup Anrás Veres povedal, že správa potvrdzuje „ako niektoré, Európe vlastné, hodnoty a fundamentálne práva, napríklad sloboda náboženstva a právne uznanie našich cirkví, sú ďaleko od reality mnohých národov kontinentu.“

Riaditeľ observatória doktor Martin Kugler v rozhovore pre rádio Vatikán povedal, že „povedomie o tomto probléme narastá“ medzi niektorými medzinárodnými organizáciami ako je Organizácia spojených národov (OSN) alebo Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Tieto organizácie sa na problém pozerajú z perspektivy ľudských práv, vraví, „a hlavne náboženskej slobody.“

„Nový a narastajúci fenomén na Západe, v niektorých európskych krajinách, predstavuje marginalizácia kresťanov, ktorý sa tiež prenáša do právnych obmedzení. To znamená, že kresťania sú diskriminovaní vo svojej práci, vo svojich profesiách.“

Správa OIDCE cituje rozhodnutie schválené OBSE, ktoré povzbudzuje verejnú diskusiu a priznáva, že situácia je vážna. Rozhodnutie navrhuje, aby „sa zabezpečilo právo kresťanov plne sa podieľať na verejnom živote.“

„Vzhľadom na diskrimináciu a netoleranciu voči  kresťanom treba prehodnotiť legislatívu zúčastnených štátov, vrátane pracovného práva, práva na slobodu prejavu a zhromaždenia, a zákony súvisiace s náboženskými komunitami, ako aj právo na výhradu svedomia.“

Martin Kugler opisuje prípady britských majiteľov malého hotelíka, ktorí boli udaní a sankciovaní kvôli odmietnutiu ubytovať homosexuálny pár. Ďalej spomína aj kazateľov v uliciach, ktorí boli zatknutí za kázanie proti homosexuálnemu správaniu.

Poukazuje aj na narastajúce obmedzenia v uplatňovaní práv kresťanov hovoriť otvorene o problémových záležitostiach. „Zdravotnícki pracovníci v nemocniciach by mali mať možnosť odmietnuť spolupracovať na úkonoch, ktoré považujú za neetické - ako potraty, eutanázie a sterilizácie. Toto ľudské právo, ktoré sa volá výhrada svedomia, nie je v niektorých štátoch EÚ veľmi akceptované,“ vraví.

Výsledkom toho je, že niektoré zdravotnícke profesie sa „postupne uzatvárajú pred kresťanmi, ktorí svoju vieru berú vážne.“ Ovplyvňuje to pôrodníkov, doktorov, zdravotné sestry a farmaceutov. Napríklad podľa francúzskeho zákona musia farmaceuti predávať tabletky na vyvolane potratu, ako napr. RU 486.

Správa OIDCE podporuje závery podobného súhrnu komisie Snemovne lordov a členov parlamentu Spojeného Kráľovstva, ktoré boli vydané vo februári. Píše sa v ňom, že zákon rovnosti, schválený labouristickou vládou Tonyho Blaira vytvoril „hierarchiu konkurujúcich rovností,“ pri ktorých boli náboženské práva kresťanov vždy na poslednom mieste.

Správa komisie podotýka, že zatýkanie kazateľov v uliciach „dokazuje nedostatok chápania legitímnych prejavov kresťanskej viery.“ Niektoré úrady kladú zbytočné bariéry širšiemu prínosu kresťanov.“

„Zvyšovanie povedomia,“ ako hovorí Dr. Kugler, „je prvým krokom v boji proti diskriminácii kresťanov. Novinári a politici nekonajú zo „zlých úmyslov“, ale z nedostatočnej znalosti náboženských priorít a nárokov.

Observatórium sa zúčastňuje na medzinárodných konferenciách o právach, rasizme, antisemitizme, a xenofóbii. Komunikujú s delegátmi, politikmi a médiami o súčastných problémoch kresťanov v Európe. Kugler vraví, že jeho tím sa vyhýba názvom ako „prenasledovanie“, aby tak nebagatelizovali „ozajstné prenasledovanie v niektorých arabských krajinách, v Pakistane, alebo v Severnej Kórei,“ kde kresťania čelia násiliu, mučeniu a smrti kvôli svojej viere.

„Sme si vedomí, že netolerancia a diskriminácia v Európe je jemnejšia. Je však oveľa jednoduchšie čeliť tomuto problému hneď na začiatku.“

DISKUSIA k článku