Škótskeho mnícha zatkli za rozdávanie letákov o mravnosti

2,324
Kultúra smrti

Istý škótsky mních bol nedávno zatknutý kvôli tomu, že v oblasti Cambridgeshire rozdával letáky kritizujúce homosexualitu, smilstvo, eutanáziu, potraty a rozvody.

Brat Damon Jonah Kelly, vedúci charity Black Hermits [čierni pustovníci, pozn. prekl.] so sídlom v Glasgowe, bol 8. decembra zatknutý cambridgeshireskou políciou z podozrenia porušenia piateho odseku (náboženského/ rasového) verejného poriadku. Udialo sa tak potom, čo napísal list do pro-homosexuálnych novín Pink News, v ktorom sa prihlásil k roznášaniu letákov v meste Ely, ako aj v Cambridge, King’s Lynn a ďalších mestách v kraji Cambridgeshire.

Polícia pôvodne nechcela ani po niekoľkých sťažnostiach podniknúť žiadne opatrenia. Povedala, že distribúcia letákov, ani myšlienky, ktoré obsahujú, nie sú zločinom, a sú navyše chránené zákonmi o slobode prejavu.

Hovorkyňa pre Cambridgeshire Police sa vyjadrila pre Ely News, že „začiatkom tohto roka boli v Cambridge roznášané letáky homofóbneho charakteru. Okrem toho bol distribuovaný podobný materiál v iných oblastiach nášho kraja a aj našej krajiny.“

Aj keď materiál, ktorý bol distribuovaný začiatkom tohto týždňa, bude pre mnohých urážajúci, iritujúci, šokujúci alebo znepokojujúci, jeho obsah spolu s činmi tohoto muža nie sú trestné,“ povedala hovorkyňa.

No keď sa pôvodca letákov sám identifikoval, polícia ho zatkla. Následne ho prepustili na kauciu pod podmienkou, že príde 20. januára.

Zmienené letáky majú názvy ako „Diela tmy“ [The Works of Darkness, pozn. prekl.], „Homosexualita“ [Homosexuality, pozn. prekl.] a „Vianoce, Kristus a antikrist“ [Christmas, Christ and AntiChrist, pozn. prekl.].

Leták s názvom „Homosexualita“ hovorí o tom, že „Boh stvoril muža a žena pre vzájomnú zlučiteľnosť a pre plodenie detí“ a že „akákoľvek sexuálna aktivita mimo manželského zväzku jedného muža a jednej ženy je hriechom a je preto nemravná“.

Leták varuje, že „cez hriech žiadostivosti diabol pokúša človeka k sexuálnej nečistote, nemiernosti a zvrhlosti“, a hovorí, že homosexualita je v skutočnosti duševná porucha, ktorá sa však stala kultom kultúry smrti.

Okrem toho, že je homosexualita hriechom a neresťou, je to vo svojej podstate neuróza, chorobný stav; je dôsledkom niekoľkých faktorov, vrátane zážitkov z detstva. Je to nebezpečné pokušenie a nie zdravá orientácia,“ píše sa v letáku.

Ak je praktizovanie homosexuality akceptované, potom bude po čase prijateľná akákoľvek forma sexuálnej deviácie, perverznosti a experimentovania, vrátane postupného znižovania hranice vekovej spôsobilosti. Tá sa zníži pod vek puberty, a tým pádom bude legalizovaná pedofília. Bežnou formou homosexuality je pederastia.“

Leták tiež hovorí, že „homosexuálna porucha sa dá liečiť a môže byť vyliečená, tak ako sa dajú vyliečiť všetky formy narušenej sexuality a ako to dokazujú mnohé prípady za posledné roky.“ Dodáva, že homosexuáli by nemali byť prenasledovaní, ale tiež by homosexuálne sklony „nemali byť posilňované".

Potrebujú liečbu, nie súhlas,“ píše sa v letáku.

Leták s názvom „Diela tmy“ hovorí, že „úmyselné zabitie dieťaťa v lone je infanticída - teda zabitie človeka - a tí, ktorí sa toho dopúšťajú, sú vinní z vraždy“. Tiež hovorí, že „rozvody spôsobujú spúšť v spoločnosti a tvoria neoddeliteľnú súčasť epidémie ‚neúplných rodín‘, čo je veľkým zlom v spoločnosti“. 

Tento leták sa tiež vyjadruje k smilstvu, antikoncepcii, umelému oplodňovaniu, pornografii, transgenderizmu, eutanázii a ateizmu ako k závážným spoločenským problémom.

Leták s názvom „Vianoce, Kristus a antikrist,“ ktorý bol začiatkom decembra roznesený v Cambridge, sa venuje téme Vianoc: „Vianoce sú vniknutím Boha do sveta, ktorý stvoril z čistej lásky; do sveta, ktorý sa skrze zlo človeka stal znečistenou krajinou dehumanizovaných ľudí degradujúcich samých seba svojimi falošnými bohmi a modlami.“

Vo svojom liste do Pink News brat Damon tvrdí, že za roznášanie letákov bol zatknutý pri deviatich príležitostiach, a napriek tomu priviedol svoju tohtoročnú misiu k „uspokojivému záveru“.

List ukončil slovami: „Nebol by som dobrým mníchom, keby som vás nevyzýval k pokániu a obráteniu sa ku Kristovi.“

DISKUSIA k článku