Írska pro - life líderka o legalizácii potratov: „Vynechali sme Boha“

2,135
Kultúra smrti

Nedávna legalizácia potratov v Írsku je priamym dôsledkom ignorovania duchovnej časti boja proti potratom, hovorí riaditeľka organizácie Precious Life v Írsku, Bernadette Smythová.

Od 1. januára vstúpil v južnom Írsku do platnosti nový zákon, ktorý legalizuje potraty počas celých deviatich mesiacov tehotenstva, ak je život matky v ohrození. Toto zahŕňa aj riziko samovraždy.

Tento zákon, hovorí pani Smythová v nedávnom video-interview pre portál LifeSiteNews vo Washingtone uskutočnenom deň pred tamojším Pochodom za život, je priamym dôsledkom vynechania duchovných zbraní z boja za nenarodených.

Celý boj proti potratom je duchovným bojom,“ hovorí. „A ak sa nebudeme modliť, nikdy nezastavíme potraty, či už v Írsku alebo kdekoľvek na svete.

Pani Smythová si spomína na jedno pro-life víťazstvo spred dvanástich rokov. V tom čase, aktivisti hnutia pro-life konali modlitebné bdenie pod patronátom Našej Panej z Guadalupe pred propotratovou konferenciou v Severnom Írsku.

Ten obraz (Našej Panej z Guadalupe) sa objavil na titulných stránkach novín the Irish Times, the Irish News a vo všetkých ostatných. A my sme vtedy vedeli, že skrze zverejňovanie toho obrazu, šírenie toho obrazu a skrze boj našej viery, dokážeme zastaviť plány podporovateľov potratov v Írsku.

Tento prípad udáva pani Smythová ako príklad toho, aké víťazstvá možno dosiahnuť, ak sa duchovná stránka pro-life hnutia snúbi s jeho sekulárnou zložkou. Ale vynechaním Boha z tohto boja sa celé hnutie odsudzuje na porážku.

To čo sa práve stalo,“ hovorí pani Smythová, „(je, že) sme popreli našu vieru. Celý boj za zastavenie legalizácie potratov v Írsku sa stal bojom za ľudské práva; ono to naozaj je boj za ľudské práva a my na to musíme pamätať, ale je to duchovný boj a my musíme zjednotiť ľudský boj s bojom duchovným, na ochranu našich nenarodených detí a na ochranu našej krajiny.

Pro-potratový zákon bol podporovaný írskym katolíckym premiérom, Endom Kennym.  Kenny podporou tohto zákona a tvrdením, že je stále katolík, „pohrdol Cirkvou, pohrdol ľuďmi, pošliapal demokraciu“.

Objavuje sa v nedeľu na omši, aby prijal Eucharistiu, hoci žije v odmietnutí zákonov Katolíckej Cirkvi ... zavedením zákona, ktorý je proti Cirkvi, proti Bohu a proti deťom a prinesie smrť budúcej generácii írskych detí,“ hovorí pani Smythová.

Napriek nedávnym doporučeniam vylúčiť pro-potratových politikov z prijímania Eucharistie, takýmto politikom v Írsku nebolo odmietnuté podanie Svätého Prijímania.

Podľa pani Smythovej, toto pokrytectvo dráždi katolíkov v Írsku. „Ľudia sú rozzúrení,“ hovorí. „Čo sa to teraz deje v našej Cirkvi, že je ochotná mlčať o čomsi tak dôležitom?

Pani Smythová poukazuje na svätého Patrika ako príklad toho, aké veľké víťazstvá môžu byť získané, ak je Boh prvým a najdôležitejším v boji za dobro. „Ak sa zamyslíte nad tým, čo svätý Patrik urobil, aby priniesol vieru, nielen do Írska, ale do celého sveta, vzoprel sa zákonodarcom tej doby tým, že zapálil oheň na vrchu Tara. A teraz sme my popreli Boha a vynechali sme ho.

Rastúci dôraz na používanie sekulárnych prostriedkov, ako protiklad duchovným prostriedkom, v boji proti potratom je možno hlavným dôvodom, prečo prevážila táto laxnosť.

Namiesto modlenia a postenia sa ako jednotná Cirkev ,“ hovorí pani Smythová, „sme vzali sekulárne znaky, Ochráňte oboch,a konali sme bdenia, ale nebdeli sme pre Boha, ale bdeli sme pre ľudí ... a možno Boh dopúšťa tieto udalosti, aby nás priviedol na kolená, aby teraz priviedol Írsko na kolená, lebo sme na Neho v tomto boji zabudli.“ 

Tak legalizácia potratov v Írsku, ako aj pokrytectvo katolíckych politikov, ktorí to podporili, ukazujú cenu obetovania duchovných aspektov pro-life hnutia za sekulárnejší prístup.

Verím,“ hovorí pani Smythová, „že ak vynecháte Boha z boja, ako hovorí Písmo: Ak ma zapriete pred ľuďmi, ja vás zapriem pred mojím Otcom.A bohužiaľ, to je to, v čom Írsko pochybilo; nespravili sme z toho duchovný boj, spravili sme z toho boj za ľudské práva. A nikdy nemôžeme zvíťaziť, ak Boh nebude na čele všetkého čo robíme.

Kontakt:

Kardinál Séan Brady, Arcibiskup z Armagh, Írsky prímas
Ara Coeli, Cathedral Rd.
Armagh Northern Ireland
BT61 7QY
Tel: +44 (0)28 3752 2045
Fax: +44 (0)28 3752 6182

Arcibiskup Dublinu Diarmuid Martin
Archbishop’s House
Drumcondra, Dublin 6
Tel: +353 (0)1 837 3732
Fax: +353 (0)1 836 9796

Arcibiskup Eamon Martin, pomocný arcibiskup z Armagh
Ara Coeli, Cathedral Rd.
Armagh, Northern Ireland
BT61 7QY
Tel: +44 (0)28 3752 2045
Fax: +44 (0)28 3752 6182

DISKUSIA k článku