Apokalyptická vízia Jána Pavla II.

19,291
Kultúra života

Posledných pár týždňov som premýšľal o citáte, ktorý je v modlitebnej knižke Magnificat pri sviatku sv. Jána Pavla II., 22. októbra.

„Stojíme tvárou v tvár najväčšej konfrontácii s akou malo ľudstvo kedykoľvek predtým dočinenia. Nemyslím si, že by si to široké rady americkej spoločnosti alebo kresťanskej komunity celkom uvedomovali. Stojíme teraz zoči-voči poslednej konfrontácii medzi Cirkvou a anti-Cirkvou, Evanjeliom a anti-Evanjeliom, medzi Kristom a Antikristom. Táto konfrontácia je v plánoch Božej Prozreteľnosti. A ak to nachádza v Božom Pláne, Cirkev musí túto skúšku prijať a odvážne jej čeliť...“
- ("
Karol kardiál Wojtyla"Wall Street Journal, 9. novembra 1976)

Musíme sa pripraviť na to, že už onedlho budeme musieť prestáť veľké skúšky, skúšky, ktoré budú od nás vyžadovať, aby sme boli pripravení vzdať sa všetkého, aj života, a budú od nás vyžadovať úplné odovzdanie sa Kristovi a pre Krista. Vaše a moje modlitby môžu zmierniť túto skúšku, ale nemožno ju už zvrátiť, lebo len takto sa Cirkev môže účinne obnoviť. Koľkokrát už obnova Cirkvi vzišla z krvi! Ani teraz to nebude inak. Musíme byť silní a pripravení a dôverovať Kristovi a Jeho Matke a zároveň byť veľmi, veľmi vytrvalí v modlitbe ruženca.“ 
- (Sv. Ján Pavol II., stretnutie s katolíkmi z Fuldy, 1980)

Stojíme tvárou v tvár nadľudskému, dramatickému zápasu medzi zlom a dobrom, medzi smrťou a životom, medzi „kultúrou smrti" a „kultúrou života". Nie sme len jeho svedkami, nevyhnutne sme doň zatiahnutí: všetci sa ho zúčastňujeme, a preto nemôžeme uniknúť povinnosti bezpodmienečne sa postaviť za život.
- (Sv. Ján Pavol II., encyklika Evangelium Vitae, 1995)

Prvú časť tohto vyhlásenia zaznamenal Wall Street Journal 9. novembra 1976, keď sa vtedy Karol Wojtyla (ešte ako kardinál) prihováral k americkým biskupom. Druhá časť je z rozhovoru s katolíkmi z Fuldy z roku 1980. Vtedy už bol niekoľko rokov pápežom. Keď som si tento úryvok prečítal, nemohol som sa ubrániť pocitu, že Ján Pavol II. počul tieto varovania od samotnej Blahoslavenej Panny Márie. Zjavila sa mu a povedala mu, že súženie už nemožno odvrátiť? Jeho slová znejú ako slová, ktoré hovorí Mária počas zjavení po celom svete. A tento pápež mal s Pannou Máriou dôverný vzťah. Keď to čítam, chcem byť vernejší a oddanejší modlitbe ruženca. Náš svet zúfalo potrebuje príhovor Panny Márie.

 

DISKUSIA k článku